RSS

Monthly Archives: February 2012

27.1 CARA-CARA BAGI MENINGKATKAN KEBERKESANAN KEPIMPINAN ORGANISASI

Kepimpinan kita juga boleh ditingkatkan melalui maklum balas dari orang-orang yang kita pimpin. Satu sistem maklum balas perlu diadakan untuk mereka berpeluang menilai prestasi kepimpinan kita. Hasil yang diperoleh, jadikan panduan tanpa ada sebarang rasa dendam. Sistem maklum balas adalah pelbagai bentuk. Ada yang menggunakan bahan tulisan.

Saya kerap menggunakan kaedah bualan lisan. Kita tanya rakan-rakan atau ahli-ahli yang benar-benar ikhlas dan boleh dipercayai. Bukannya ahli-ahli yang pandai mengambil hati. Konsep ’bertanyakan kebaikan pada sahabat dan bertanyakan kelemahan pada musuh’ adalah sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak mempercayainya. Kalau bertanyakan musuh, banyak kelemahan yang dilipatgandakan. Hati kita sakit. Lebih baik kelebihan dan kelemahan ditanyakan pada sahabat kita yang ikhlas dan tidak ada kepentingan.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 27/02/2012 in Persilatan

 

27.0 CARA-CARA BAGI MENINGKATKAN KEBERKESANAN KEPIMPINAN ORGANISASI

“Seorang ketua itu tidak semestinya seorang pemimpin.

Seorang pemimpin itu pastinya seorang ketua.”

Saya sangat bersetuju dengan kenyataan di atas. Dalam bahasa yang mudah, Seorang ketua lebih mementingkan kerja atau tugas dan matlamat. Rujukannya ialah peraturan atau proses kerja yang sedia ada atau proses kerja yang dipersetujui. Manakala seorang pemimpin menggerakkan tugas atau kerja atau pencapaian matlamatnya dengan mengambill kira hati dan perasaan serta kebajikan ahlinya. Seorang ketua atau pengurus itu adalah berada dalam hierarki yang tertinggi. Beliaulah yang mengepalai satu-satu persatuan atau organisasi itu. Sebaliknya, pemimpin berada di mana-mana. Apabila dia berjaya mempengaruhi orang lain ke arah satu-satu pencapaian matlamat itu, maka peranannya itu ialah seorang pemimpin.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 26/02/2012 in Persilatan

 

26.2 GAYA KEPIMPINAN III

Satu lagi jenis perangai atau pelakuan seseorang dapat dihubungkan dengan gaya demokratik. Ramai yang mengenali gaya kepimpinan secara demokratik. Pemimpin yang mengamalkan gaya ini dikatakan sebagai pemimpin yang sentiasa mengambil berat hal-hal yang dihadapi oleh para pengikutnya. Kebajikan para pengikut sentiasa dijaga. Nilai sosial adalah begitu tinggi. Hubungan sesama ahli adalah begitu rapat. Hal yang demikian akan menjadikan mereka menghormati orang lain terutama pengikutnya. Dari segi menjalankan tugas, mereka akan bersama-sama turun padang untuk menyelesaikan tugasan yang diberi.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 19/02/2012 in Persilatan