RSS

Monthly Archives: September 2013

61.12.4. KENALI SILAT CEKAK – KESIMPULAN.

Saya selalu menegaskan bahawa persaing utama kita dewasa ini adalah datangnya dari persilatan Silat Cekak yang berlainan persatuan. Semuanya mendakwa bahawa persilatan yang dibawa adalah yang asli dan dari punca yang sah. Namun begitu, berdasarkan pemerhatian saya, perasaan khianat lebih banyak cenderong kepada persatuan yang baru kita tinggalkan. Mereka sentiasa berusaha sedaya upaya untuk menutup kelas-kelas SC yang kita jalankan. Kadang kala saya sendiri kurang faham. Kebanyakan mereka adalah merupakan orang kanan Ustaz. Sepatutnya, demi perjuangan dan Pusaka Hanafi, kelas-kelas SC yang sedia ada tidak perlu ‘dikacau’. Namun begitu, hal yang demikian tidak berlaku. Jelaslah pada saya, kepentingan diri mengatasi segala-galanya.

Walau bagaimanapun, kita yang mengetahui akan asal usul pecahan persilatan berkenaan boleh memberi ulasan dan pandangan. Saya rasa, kita akan berasa bersalah jika ramai yang terperangkap dalam proses mereka mencari persilatan SC yang asli. Belajar SC dari punca yang tidak sah. Saya pernah menegaskan bahawa sesuatu yang asli itu tidak mungkin sama dengan sesuatu yang tidak asli.

Tidak ramai bakal penuntut yang boleh menimbulkan persoalan tentang keaslian persilatan SC yang pelbagai persatuan itu. Walau bagaimanapun, kita patut rasa bertanggungjawab bagi mempastikan bakal penuntut SC benar-benar mempelajari SC yang asli. SC yang ada asal usulnya. Dari ‘sentuhan’ pewaris mutlak Silat Cekak. Hal yang demikian menyebabkan wujud keperluan bagi kita untuk menyebarkan SC yang diwarisi secara mutlak oleh Guru Utama kita. Kita perlu ada strategi yang sesuai, lengkap dan bertepatan dengan kehendak masyarakat semasa. Saya telah membincangkan hal yang tersebut dalam tulisan yang lalu.

Dalam keghairahan kita menyebarkan SC, jangan lupa beberapa aspek dalaman yang perlu diberi perhatian. Saya selalu memberi penekanan tentang aspek tersebut sejak dulu lagi. Semasa perjumpaan Jurulatih yang pertama selepas PA dilantik sebagai pemegang amanah Guru Utama, saya telah membangkitkan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Saya telah keluarkan satu kenyataan sebagai edaran dalam kalangan Jurulatih ketika itu supaya dibuat perbincangan. Tak ada sambutan dari LPT ketika itu.

Tujuan saya berbuat demikian bagi mempastikan kita sentiasa memberi perhatian pada persilatan kita dalam proses penyebarannya. “Dalam proses kita mengejar kehidupan, jangan lupa masa depan anak-anak di samping keteguhan keluarga yang telah kita bangunkan”. Maknanya, dalam proses kita menyebarkan persilatan SC, jangan lupa menjaga kebajikan para Jurulatih dan sentiasa mengawal kualiti persilatan SC itu sendiri.

Saya berpandangan bahawa aspek kualiti perlu bersepadu dengan aspek kuantiti. Dalam keadaan persilatan kita terus berkembang, jangan lupa diberi perhatian untuk sentiasa menjaga mutunya. Tidak kiralah mutu pelajarannya, mutu pengurusannya dan mutu para penuntut itu sendiri. Saya rasa, dalam perkembangan persaingan yang sedia ada sekarang, aspek kualiti sangat bermakna di samping aspek kuantiti yang kita usahakan.

Dalam tajuk Kesimpulan ini, saya ingin memetik kembali cadangan saya tentang tumpuan yang patut diberi semasa proses perkembangan Silat Cekak. Bolehlah diberi perhatian. Walaupun hal yang demikian telah lama, akan tetapi bak kata orang, ‘perkara lama elok juga dikenang kembali dan diberi perhatian. Banyak gunanya untuk perkembangan kita seterusnya’.

Edaran asal saya adalah dalam satu muka surat, mengandungi empat perkara utama. Untuk tujuan perbincangan seterusnya dalam tulisan ini, saya bincangkan secara memetik kembali setiap isi perbincangan dengan ulasan dan penjelasan saya. Edaran asal ada saya sertakan dalam lampiran tulisan ini.

Beberapa Pandangan mengenai Peranan LPT

1. Mutu Pengajaran Pembelajaran

1.1. Setelah sekian lama Silat Cekak (SC) berkembang, sepatutnya soal atau teknik membuat buah tidak patut timbul. Jika timbul persoalan, LPT cepat-cepat buat keputusan dengan kata putus YM Guru Utama.
1.2. Dengan arahan YM Guru Utama, sila buat arahan kepada Jurulatih atau Penyelia Kelas. Jika ingin pelarasan, hanya panggil Jurulatih atau Penyelia. Tidak perlu memanggil semua peringkat tenaga pengajar semata-mata untuk berbaris dan dibuat pelarasan. Ini akan menimbulkan beberapa kesan:
i. Kedudukan Jurulatih/Penyelia
ii. Kepercayaan dari segi kepimpinan.

2. Kepekaan Terhadap Kajian Atas Silat Cekak.

2.1. Terdapat ahli-ahli silat lain atau orang yang berkaitan dengannya yang belajar SC. Ada yang menyebarkan hasil pelajaran ke pengetahuan silat mereka yang asal dan mereka membuat kajian.
2.2. Kita perlu peka dengan kajian mereka. Ini supaya kita tidak lalai dan sentiasa waspada. (Contohnya kajian mereka ke atas cara pelepas menangkap dan pukulan C).

3 Mutu Senarai Buah Kemahiran/Umum.

3.1. Buah-buah dalam senarai buah umum perlu disemak kembali. Dewasa ini terdapat beberapa teknik dan taktik pukulan, sepakan atau tendangan yang canggih dan mengelirukan.
3.2. LPT perlu peka dengan teknik-teknik terbaharu dan mencari kaedah penyelesaian. Pengetahuan ini perlu disibarkan kepada kelas.

4. Kebajikan Jurulatih.

4.1. Jurulatih adalah wakil guru atau persatuan. Jika mereka menghadapi masalah, terutamanya dari segi kesihatan, bantulah mereka; lebih-lebih lagi yang melibatkan wang ringgit.
4.2. Masa sihat, mereka telah berkurban untuk memperjuangkan SC. Apabila mereka sakit, perjuangkanlah kesejahteraan mereka.

Yang benar dan ikhlas,

(MOHD RAUHI BIN MOHD ISA)
Jurulatih
Merangkap
Penyelia Kelas,
Cawangan Ipoh.

Dalam tulisan seterusnya, saya akan huraikan maksud cadangan saya tersebut. Mungkin pandangan saya tersebut masih berguna pada masa sekarang. Bolehlah dijadikan panduan dalam proses perkembangan persilatan SC yang kita bawa. Bersambung.

20130927-094504.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 27/09/2013 in Persilatan

 

61.12.3. KENALI SILAT CEKAK – KESIMPULAN.

Dalam tulisan yang lalu saya telah katakan bahawa pemikiran yang ada dalam persilatan Silat Cekak adalah mirip pada tuntutan pemikiran Kaum Muda. Istilah mirip tidak bermaksud SC adalah terpengaruh dengan pemikiran Kaum Muda. Mungkin perkembangan pemikiran yang berlaku itu adalah secara kebetulan sahaja. Yang pastinya, pembawaan yang ada dalam SC adalah bersesuaian dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat ketika itu. Ustaz telah berupaya merancang pembaharuan dalam SC seperti kata-kata Ustaz yang saya petik dalam tulisan yang lalu. Maknanya, dalam konteks pembaharuan dan perubahan, sesungguhnya prinsip itu wujud dalam persilatan SC. Perkembangan yang berlaku dalam SC itu turut memenuhi kehendak pemikiran generasi muda dalam masyarakat pada masa itu.

Ketika itu fahaman pembaharuan telah meluas dalam masyarakat Melayu. Adat yang bertentangan dengan agama sangat diambil berat oleh masyarakat terutama generasi muda. Mereka tidak berminat dengan adat-adat yang bertentangan dengan agama. Nampaknya, pembaharuan yang ada dalam SC yang merupakan hasil pemikiran yang ada pada Ustaz, amat sesuai dengan perkembangan pemikiran yang berlaku tersebut.

Cuma, jangan sesakali kita menganggap Ustaz terlibat dalam pertentangan pendapat antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Tak ada bukti dan tak ada kajian. Seperti yang dikatakan, saya pun tidak pernah membincangkan hal yang demikian dengan Ustaz. Akan tetapi, dalam tulisan yang lalu pernah saya tulis tentang seorang bukan ahli yang inginkan penjelasan Ustaz tentang bacaan niat “Sahaja aku…atau Usolli sebelum sembahyang.” Fahaman yang ditentang Kaum Muda.

Jawapan Ustaz mudah dan ringkas. Kalau sebelum sembahyang, kalau nak baca apa pun tidak mendatangkan masalah. Tak terlibat pun dengan hukum ketika mengerjakan sembahyang. Konsep sahaja juga merujuk pada perbuatan yang tidak ada kepentingan. Ustaz mempunyai cara pemikiran tersendiri. Mudah difahami dan mudah diterima akal.

Tulisan ini membuat kesimpulan bahawa perubahan yang wujud dalam persilatan SC sangat bersesuaian dengan generasi baru yang inginkan perubahan dan pembaharuan ketika itu. Pembawaan SC senang diterima sama ada dari segi adat dan adabnya, bahkan juga isi pelajarannya yang bersistem. Semuanya berpijak di bumi nyata. Sistem pelajarannya adalah ‘logik’ dan munasabah untuk digunakan sepanjang masa. “Apa yang ditunjuk dalam persembahan SC maka itulah yang dipelajari dalam pelajarannya”. Hal yang demikian amat berbeza dengan persilatan jenis ‘gerak tempur’ dalam kalangan silat Melayu.

Pada pandangan saya, oleh sebab adanya ‘pembaharuan’ dalam persilatan SC maka tidak hairanlah SC begitu mudah bertapak di pusat-pusat pengajian tinggi. Sesuailah pemikiran para siswazah dengan apa yang ada dalam SC. Hal yang demikian termasuklah pemikiran tentang gurunya, adat dan adab persilatan serta bentuk pelajaran yang diberi pada para penuntut.

Malah, sepanjang pemerhatian saya, SC lebih banyak berkembang di bandar-bandar berbanding dengan kampung. Kalau bertapak di kampung pun, masih lagi kedudukannya dipinggir bandar. Umumnya, kebanyakan penuntutnya adalah terdiri dari mereka yang berpelajaran. Kepimpinan persilatan SC juga mula diambil alih oleh mereka yang berpelajaran dan mempunyai kedudukan dalam perjawatan kerajaan atau swasta.

Tidak hairanlah jika kita berupaya mengadakan ujian secara bertulis. Saya rasa, SC adalah merupakan silat Melayu yang pertama mengadakan ujian secara bertulis. Murid kena ada pengetahuan sama ada secara membaca atau mengikuti syarahan bagi mendapatkan fakta sebelum menduduki ujian. Hal yang demikian amat berbeza dengan persilatan Melayu lain. Kebanyakan ujian yang dilakukan adalah berdasarkan pergerakan silat. Terdapat juga ujian berbentuk psikologi seperti bertapa, mandi minyak atau lain-lain bentuk ujian yang memerlukan keyakinan.

Dalam SC, matlamat ujian adalah jelas. Dari aspek keyakinan, kita ada ujian secara amali. Manakala dari segi ilmu pengetahuan, kita ada ujian bertulis. Teori dan amali akan melengkapkan kebolehan persilatan seseorang penuntut secara teruji dan berkesan. “Berbuat satu-satu perbuatan tanpa ilmu pengetahuan, kurang memberi kesan”. Gerak dalam persilatan SC bukannya gerak hafalan; sebaliknya gerak yang dilakukan adalah gerak yang terancang.

Kini, cara pemikiran masyarakat semakin canggih, semakin berubah dan telah diberi tafsiran baru. Pengenalan nama Kaum Muda dan Kaum Tua sudah tidak popular lagi. Telah ada pengenalan tentang budaya pemikiran masyarakat kita secara rujukan baru. Kita mungkin biasa mendengar tentang generasi ‘X’ dan Generasi ‘Y’. Pemikiran mereka juga bukannya diukur pada faktor umur, tapi lebih merujuk pada sifat, sikap dan daya pemikiran mereka sendiri.

Generasi ‘X’ selalunya merujuk pada pemikiran generasi lama. Generasi dulu-dulu. Pada zaman saya, istilah generasi ‘X’ masih terpakai. Pada dasarnya, Generasi ‘X’ ialah generasi menurut perintah. ‘X’ melambangkan pelekap yang menutup mulut. Sifat tidak berani membantah atau tidak mahu membantah kalaupun tak setuju. Ikut arahan tanpa banyak soalan atau persoalan. Golongan ini tidak berminat dengan perubahan. Ikut sahaja tanpa banyak karenah.

Kalau dalam konteks persilatan, penyampaian pelajaran pada golongan ini tak jadi masalah. Terima sahaja tanpa banyak membantah. Apa yang disuap maka itulah yang ditelan. Tak payah pilih-pilih apa yang boleh ditelan.

Saya pernah menulis betapa generasi berikutnya mula berubah. Pengenalan sistem pelajaran yang menekankan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis telah melahirkan generasi baru yang berfikiran baru. Mereka dikenali sebagai generasi ‘Y’. Setiap sesuatu perlu dibuktikan sebab-musababnya. Generasi ‘Y’ selalu menggunakan perkataan ‘Why”. Mereka tersangat suka pada perubahan dari masa ke masa. Tak suka cara lama yang kekal sepanjang masa.

Salah satu sifat mereka, sesuatu yang baru bukan mudah untuk diterima begitu sahaja. Ada persoalannya. “Kenapa”. Itulah soalan yang kerap ditanya. Mereka inginkan pembuktian sebelum menerima satu-satu pelajaran. Bukan semua yang disuap boleh ditelan begitu saja. Selera mereka tidak sama dengan selesa si tukang suap. Kalau disuap ikan, akan ditanya kenapa tidak ada ayam. Itulah sifat semula jadi yang wujud dalam kalangan mereka. Berfikiran kreatif dan kritis tanpa mudah menerima sesuatu secara begitu saja.

Oleh itu, dalam persilatan SC, bentuk penyampaian pelajaran dalam kalangan mereka memerlukan pembuktian untuk memenuhi sifat dan sikap mereka. Macam-macam soalan dan persoalan yang boleh ditimbulkan mereka. Jangan kita bersifat marah. Kena layan. Hal yang demikianlah menyebabkan para Jurulatih perlu mempunyai ilmu dan pengalaman yang luas dalam silat.

Pada saya, kita perlu berhati-hati tatkala mereka menambah satu perkataan lagi menjadikan rangkai kata, ‘Why Not”. Dalam persilatan SC, hal yang demikian akan mendorong perubahan dalam prinsip, konsep dan falsafah SC kalau kita tidak sensitif. Kalau SC tidak ada tari silat, ‘kenapa tidak’ (why not) kita lakukan perubahan. Kita perkenalkan tari silat dalam bentuk yang tersendiri. Maka mungkin akan terbentuk tari dalam SC. Kerana rangkai kata ‘Why not’ juga mungkin akan menyebabkan berlaku lagi beberapa perubahan berdasarkan pemikiran logik mereka. Masyarakat generasi mereka akan mudah menerima segala perubahan tersebut. “Kenapa tidak”. Mereka boleh mengubah sesuatu berdasarkan logik.

Dalam konteks masyarakat, kita perlu ada strategi untuk berhadapan dengan generasi ini dan strategi untuk mendapatkan minat mereka mempelajari SC. Mungkin hal yang demikian tidak begitu bermasalah dalam SC kerana barisan kepimpinan SC yang ada juga adalah terdiri dari generasi ‘Y’. Hal yang demikianlah pada saya, wujud keperluan betapa pentingnya orang-orang lama duduk bersama dalam barisan kepimpinan yang ada bagi maksud perseimbangan pemikiran agar falsafah, prinsip dan konsep yang ada dalam SC tidak akan tersasar dari landasan yang sepatutnya.

Kini dan masa-masa akan datang, akan lahir satu lagi bentuk generasii baru. Tidak lagi generasi ‘X’ dan generasi “Y”. Kali ini akan muncul generasi “Z”. Generasi ini mempunyai watak yang tersendiri dan menyimpang jauh dengan pemikiran generasi ‘X’ dan mungkin dekat sikit dengan generasi ‘Y’.

Generasdi ‘Z’ adalah generasi yang ‘zzzz’. Suka tidur siang dan berjaga malam. Kalau di zaman saya, golongan ini sangat terpencil dan dikenali sebagai golongan ‘musang’. Berjaga malam. Siang mengantuk, malam berjaga. Ketika ini, mereka berjaga malam kerana segala kemudahan ada di waktu malam. Mereka bermain komputer dengan facebook dan sebagainya pada sebelah malam. Ada pula siaran langsung perlawanan bola sepak di tengah malam. Merekalah penonton setianya. Malah, banyak permainan yang aktif di waktu malam. Misalnya permainan futsal. Boleh tempah gelanggang pada waktu larut malam.

Oleh itu, satu masa nanti strategi kita mungkin berubah berdasarkan tuntutan sifat dan sikap generasi baru tersebut. Kita perlu berusaha untuk menghadapi perubahan tersebut. Pakar-pakar kumputer amat diperlukan dalam barisan kepimpinan kita. Hal yang demikian kerana segala maklumat tidak perlu secara surat menyurat. Memadai penggunaan laman sesawang atau sebagainya.

Kelas-kelas SC mungkin boleh dirancang di sebelah malam hingga larut malam. Ikut giliran. Ada yang bermula pada pukul lapan malam. Ada yang bermula jam sebelas malam dan mungkin juga satu hari nanti kelas SC akan bermula pada pukul dua pagi atau tiga pagi.

Apa yang penting ialah sesuaikan strategi kita dengan tuntutan pemikiran yang wujud dalam masyarakat kita sekarang. Pemikiran masyarakat yang sentiasa berkembang dari masa ke masa. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 22/09/2013 in Persilatan

 

61.12.2. KENALI SILAT CEKAK – KESIMPULAN.

Dalam tulisan yang lalu, saya menegaskan betapa pentingnya kita memiliki strategi yang tepat dan lengkap dalam proses mengembangkan SC. Strategi itu perlu memberatkan tuntutan, karenah, sifat dan sikap generasi muda yang sedia ada sekarang. Kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk menyebarkan SC pada mereka dalam situasi persaingan SC yang berlainan persatuan. Kita yakin bahawa SC yang kita amalkan adalah benar dan sah. Pewarisnya sah dan ilmu SC yang dibawanya juga adalah sah. Pada pandangan saya, jika orang lain memilih persilatan SC selain daripada SC yang kita amalkan, terasa betapa ruginya mereka tersebut. Belajar dari punca yang tidak sah dari sudut mandat persilatan.

Untuk merancang strategi yang tepat dan lengkap, kita perlu sensitif dengan sifat dan sikap masyarakat yang merupakan pelanggan utama kita, bakal penuntut SC. Pemikiran mereka juga perlu diambil kira dari segi proses penyampaian silat ini. Hal yang demikian akan banyak membantu usaha-usaha kita menyebarkan persilatan SC secara meluas dan berkesan.

Generasi sekarang mempunyai perbezaan pendapat, sikap dan cara berfikir yang amat berbeza, berbanding dengan generasi yang terdahulu. Hal yang demikian adalah merupakan satu kenyataan yang sering diperkatakan. Dengan cara memahami generasi muda sekarang maka akan memudahkan kita membuat perancangan. Hal yang demikian mungkin ada persamaannya dengan perbezaan pemikiran dalam kalangan generasi yang berlainan sejak dulu lagi. Ketika itu juga perbezaan pemikiran dalam kalangan masyarakat telah memberi kesan pada perkembangan Silat Cekak dulunya.

Pada zaman dulu-dulu, sekitar tahun dua puluhan, telah terdapat dua jenis kumpulan pemikir dalam masyarakat kita yang digelar dengan nama Kaum Tua dan Kaum Muda. Pengaruh pemikiran mereka tersangat besar pada masyarakat Melayu. Lahirnya gelaran kumpulan-kumpulan itu ada kaitan dengan pemikiran para cendiakawan Islam dalam konteks hukum agama. Pengaruh mereka juga telah memberi kesan pada perkembangan dunia persilatan tanah air.

Istilah Kaum Muda dan Kaum Tua tidak merujuk pada umur; melainkan pada cara berfikir. Mungkin orang berkenaan berumur lima puluhan. Akan tetapi corak pemikirannya lebih kritis dan kreatif maka orang itu bergelar Kaum Muda.

Kaum Tua adalah merupakan kumpulan yang mempertahankan sesuatu yang lama. Mereka melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi dan sesuatu yang perlu dipertahankan. Mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak dalam masyarakat. Sikap mereka adalah negatif pada pembaharuan dan perubahan. Pengaruh mereka dalam kalangan masyarakat Melayu adalah tersangat kuat. Bukan senang untuk membuat perubahan.

Manakala Kaum Muda adalah gelaran yang diberi oleh Kaum Tua pada mereka yang cuba membawa ciri-ciri baru berdasarkan ajaran sebenar dalam agama. Mereka juga dikenali sebagai kumpulan yang mempunyai pemikiran reformasi. Mereka inginkan perubahan pada amalan yang selama ini diwarisi masyarakat sejak zaman berzaman. Amalan itu dikatakan tidak bertepatan dengan ajaran Islam yang sebenar.

Dari sudut sejarah, aliran Kaum Muda telah bermula dalam abad 17 dan 18 iaitu merujuk pada peranan Muhammad bin Abdul Wahab. Ramai rokoh yang berfaham pada pembaharuan. Pemikiran tokoh-tokoh itu telah mempengaruhi ulama’ Melayu yang menuntut di Timur Tengah. Dr Burhanuddin Al-Hilmi dan Zaaba sendiri merupakan antara tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai serapan pemikiran Kaum Muda ketika itu.

Perkembangan pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda ini berdasarkan tiga gelombang utama. Pertamanya sekitar tahun 20an dan 30an. Gelombang kedua sekitar tahun 40an dan 60an manakala gelombang ketiga berlaku sekitar tahun 70an.

Pemikiran Kaum Tua dan Kaum Muda digambarkan melalui penulisan-penulisan berbentuk novel, majalah atau rencana-rencana dalam akhbar. Sepanjang ingatan saya berdasarkan pelajaran yang saya terima ketika di universiti, ada banyak hal yang menyebabkan perbezaan pendapat antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Pada dasarnya, perbezaan pendapat itu lebih menjurus pada amalan-amalan yang dianggap tidak sesuai dalam agama. Misalnya soal bacaan talqin, niat dalam sembahyang yang menyebut ‘Usolli”, aktiviti Tahlil arwah pada si mati dan sebagainya.

Dalam tahun 70an, wujud kecenderungan untuk tidak terikat diri dengan mana-mana mazhab. Saya difahamkan bahawa Perlis adalah negeri yang tidak terikat dengan sebarang mazhab. Mungkin mereka yang pernah berjemaah Subuh di masjid dalam negeri Perlis boleh merasakan kelainan dari segi amalan ibadat yang sering kita lakukan. Saya tidaklah berminat untuk membincangkan hal yang tersebut.

Perbezaan pendapat dan daya pemikiran golongan-golongan tersebut ada juga berkait dengan tabiat masyarakat dari segi simpanan wang. Kaum Tua menentang penyimpanan wang di bank. Soal keselamatan wang tidak diambil kira. Tuhan ada. Memadailah disimpan di mana-mana. Menuntut di sekolah-sekolah Inggeris adalah ditentang sama sekali. Takut jadi kristian. Begitu juga dengan proses perkahwinan yang perlu dialami bakal pengantin melalui proses adat. Semua sikap yang ada itu adalah bertentangan dengan pemikir baru yang digelar sebagai Kaum Muda.

Pertentangan kedua-dua golongan itu tersangat hebat. Adat dan budaya Melayu juga telah dijadikan asas rujukan utama. Nampaknya konflik pemikiran golongan-golongan tersebut memberi kesan pada pentas persilatan dan ilmu-ilmu megah yang ada dalam masyarakat Melayu. Mungkin faham Kaum Muda dan Kaum Tua masih ada dalam masyarakat Melayu sekarang. Walau bagaimanapun, pertentangan pendapat antara kumpulan tersebut tidak begitu popular lagi.

Pada pendapat saya, tidak hairanlah jika timbul pelbagai pendapat sebagai riaksi atas pembelajaran silat. “Apa guna belajar silat kalau orang lain menggunakan pistol. Lebih baik berserah pada Tuhan dari membuang masa belajar silat.” Satu bentuk pemikiran Kaum Tua walaupun usianya muda. Sifat menyerah pada Tuhan tanpa ada usaha. Orang yang tertarik dengan kata-kata tersebut juga boleh dianggap cenderung pada pemikiran Kaum Tua, walaupun masih muda.

Saya yakin, pemikiran yang ada dalam persilatan Silat Cekak adalah mirip pada pemikiran Kaum Muda. Kesimpulan saya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya peroleh ketika menuntut di Universiti. Saya tidak pernah berbincang dengan Ustaz. Walau bagaimanapun Ustaz pernah melibatkan diri dalam kegiatan politik seperti SEBERKAS. Berdasarkan sejarah, pertubuhan itu juga adalah merupakan terjemahan pemikiran Kaum Muda; seperti mana kegiatan pertubuhan lain seperti API dan AWAS yang merupaskan sayap parti politik ketika itu.

Berdasarkan pemikiran saya, tidak hairanlah kita meletakkan salah satu perjuangan persilatan kita ialah menentang amalan-amalan berbentuk kurafat dan tahyol. Amalan-amalan tersebut tersangat popular dalam persilatan Melayu yang lain. Saya pernah menceritakan pengalaman saya melibatkan diri dengan persilatan Melayu lain. Ada upacara membuka gelanggang secara menyembelih ayam. Meminta kebenaran bumi dan langit untuk memulakan latihan silat dan pelbagai upacara lagi.

Hal yang demikian tentunya berbeza dengan apa yang ada dalam SC. Ustaz telah membuat tapisan pada amalan songsang supaya tidak ada dalam SC. Saya pernah menulis hal yang demikian dalam tulisan yang lalu. Saya petik kembali tulisan Ustaz dalam majalah Dewan Masyarakat, Oktober 1973.

“ ..Dengan pengalaman sejak usia lapan belas tahun, dalam seni silat dan kebatinan Islam sejati saya buat kajian dan menapis segala seni silat untuk disesuaikan dengan tujuan bersilat dan sejajar dengan peraturan agama Islam”

Ustaz menambah pada perenggan yang lain:

“Saya juga telah menganalisa amalan dan buah-buah seni Silat Cekak itu sendiri. Mungkin anasir luar ada tersadur di dalam silat itu hingga bercanggah tujuan asal ilmu silat ini dengan aqidah agama Islam khususnya. Jadi saya mengekalkan amalan-amalan yang sesuai dengan asas Islam dan membuang segala yang bertentangan…”

Dalam SC, upacara menerima ahli adalah ringkas. Tidak terikat dengan budaya atau amalan yang boleh bertentangan dengan agama. Silat kita tak ada mandi minyak. Seperti yang dikata Ustaz. “Kita mandi semuanya menggunakan air. Tidak kiralah mandi sunat atau mandi wajib. Tak ada asal mandi minyak. Pengaruh agama lain yang suka mandi minyak”.

Ketika para ibu bapa berminat anaknya belajar silat, SC membuka ruang bagi mempastikan kerisauan ibu bapa pada ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama tidak ada dalam SC. Saya pernah menceritakan tentang dakwaan seorang yang mendakwa adiknya mempelajari ilmu salah dalam SC hingga menyebabkan pemikiran adiknya ‘sewel’. Ustaz telah membuktikan bahawa pembawaan yang ada dalam SC tidak terikat dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan agama. Kalau ada pemikiran yang ‘sewel’, ada sebab lain yang menjadi faktor penyebabnya.

Sesungguhnya adat persilatan yang ada dalam SC amat berbeza dengan persilatan Melayu yang lain. Pasti selamat. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 20/09/2013 in Persilatan