RSS

Monthly Archives: December 2012

56.3. KUASAI DAN JIWAI SILAT CEKAK.

Bentuk Keyakinan Diri Dalam SC.

Saya berpendapat, sebagai Jurulatih kita perlu menguasai dan memahami pelajaran SC itu hingga bersebati dengan diri sendiri. Penguasaan itu merujuk pada kefahaman teori dan gerak perbuatan. Kita juga mesti berupaya membuat penerangan atas kefahaman secara lisan. Itulah tindakan yang sepatutnya ada dan dikuasai secara mantap sebelum ilmu yang kita ada dapat dicurahkan secara berkesan pada para penuntut. Oleh itu, gunakan pelbagai cara bagi maksud yang demikian. Mengklasifikasikan isi pelajaran SC berdasarkan pada prinsip, konsep dan falsafah adalah merupakan salah satu cara untuk maksud kefahaman tersebut. Perkara pentingnya ialah kita memahami dan menguasai pelajaran SC. Jika kefahaman dan perbuatan persilatan SC dapat dikuasai, maka peranan kita untuk menyampaikan ilmu SC pada para penuntut akan lebih berkesan. Kita tahu akan arah tujuan pengajaran kita dalam proses membangunkan kehebatan para anak didik kita sendiri. Nampak akan adanya keberkatan.

Pada diri saya, setiap isi pelajaran SC akan saya tafsir berdasarkan maklumat yang ada pada setiap pergerakan atau pada setiap pemeringkatan isi pelajarannya. Dari maklumat yang ada itu, saya lihat akan sifat atau ciri-ciri pergerakannya. Dari situ saya akan membuat satu tanggapan secara keseluruhan akan pergerakan tersebut yang dikenali sebagai konsep. Akhirnya saya akan membuat kesimpulan tentang apakah yang dikehendaki atau kesimpulan pergerakan itu pada diri saya. Itulah falsafahnya.

Pada pegangan saya, jika kita benar-benar menjiwai kefahaman kita pada setiap mata pelajaran SC, akan menjadikan kita sayang pada SC. Pelajarannya akan mudah sebati dengan diri kita. Hal yang demikian akan menjadikan penguasaan kita pada SC akan terus berkekalan sepanjang masa.

Berdasarkan tulisan yang lalu menampakkan pada kita betapa mudahnya mempelajari SC. Syaratnya ialah kita memahami dan menjiwai isi pelajarannya. Cari jalan untuk memahami dan menjiwai pelajarannya. Hanya kita sendiri yang boleh melakukannya. Orang yang berjaya memahami dan menjiwai isi pelajaran SC, akhirnya akan dapat rasakan betapa pelajaran SC itu amat ringkas. Tidak berbelit-belit pergerakannya hingga menyulitkan ingatan kita.

Tidak hairanlah salah satu pengertian Cekak itu adalah merujuk pada maksud ‘ringkas’. Seperti yang dinyatakan dalam maksud perkataan Cekak itu sendiri. “CEKAK dalam bahasa Jawa bermakna Ringkas. Adalah jelas bahawa SC mudah dipelajari melalui sistem pelajaran yang teratur dan ringkas”.

Saya juga selalu tegaskan betapa pentingnya kita mempelajari SC secara berfikir. Ilmu yang diperoleh melalui daya berfikir akan memudahkan kefahaman kita pada ilmu berkenaan. Cepat dapat dan cepat bersebati dalam diri kita. Tidak mudah lupa. Hal yang demikian akan menyebabkan kita akan sentiasa ingat pada pelajaran tersebut.

Banyak cara yang membolehkan kita berfikir sebelum menerima satu-satu pelajaran. Selain daripada membuat tafsiran berdasarkan prinsip, konsep dan falsafah setiap pelajaran, cara lain ialah menimbulkan persoalan dalam diri sendiri. Maknanya, jangan mudah menerima satu-satu pelajaran tanpa membuat sedikit persoalan dalam diri kita sendiri. Persoalkan diri kita dan carilah jawapan sendiri melalui pengamatan, perbuatan dan jawapan yang diberi oleh Jurulatih.

Tetapi ingat. Elakkan diri dari membuat persoalan pada orang lain, terutamanya pada Jurulatih. Hal yang demikian akan mengundang sifat bertengkar atau berbahas. Buang masa dan menyentuh perasaan serta menggores hati sesama kita. Ekorannya, mungkin akan menimbulkan sifat negatif. Hal yang demikian akan menyebabkan jiwa kita akan menolak pada isi pelajaran SC itu dari semasa ke semasa. Jika penolakan itu berterusan berlaku, akan menyebabkan kita ‘tidak dapat apa-apa’. Asyik menimbulkan persoalan. Akibatnya kita akan banyak buang masa pada persoalan dengan orang lain. Lebih baik kita bertengkar dengan diri kita sahaja dan mencari penyelesaiannya secara pemikiran yang positif. Itulah kaedah komunikasi secara intrapersonal. Sebenarnya, saya amat berminat dengan kaedah komunikasi yang sedemikian dalam proses menuntut ilmu persilatan.

Seseorang yang mempelajari SC mesti sampai pengertiannya kepada konsep gerak yang ada dalam SC. Untuk mencapai tahap pengertian itu, setiap pergerakan SC yang dikatakan hebat itu mesti ada buktinya untuk diri sendiri. Maknanya, setiap pergerakan itu mesti terbukti keberkesanannya. Pembuktian itu akan menambahkan daya keyakinan dalam diri kita. Hal yang demikian akan mendorong sifat sayangkan pada persilatan SC. Sesungguhnya, pelajaran SC sememangnya telah terbukti hebatnya.

Datanglah sebarang bentuk serangan tumbukan, kaedah yang ada pada silat kita boleh mengatasinya. Seranglah dalam bentuk apa sekalipun, buah jatuh yang ada dalam pelajaran SC boleh mematikan gerak tersebut. Begitu juga ketika kita menyerang. Setiap gerak musuh dapat dimatikan. Demikian juga dengan serangan peluru berpandu yang kita ada. Ketepatannya tidak boleh diragui lagi. Pasti pergi kepada sasarannya.

Jika kita berupaya mencapai ke tahap pembuktian tersebut maka baharulah kita dapat membuat pengesahan akan sesuatu kebenaran gerak yang ada dalam SC dengan buktinya sekali. Terasa betapa besar faedahnya kita mempelajari SC setelah kita faham akan kebenaran setiap isi pelajarannya. Bukan harapan atau khayalan, tapi kenyataan dan kebenaran. Keyakinan kita akan terus meningkat bahawa SC benar-benar boleh diharap untuk kesejahteraan diri.

Salah satu falsafah gerak dalam SC, pergerakan kita adalah sentiasa berada dalam situasi makan gerak. Falsafahnya , “Makan gerak dalam gerak”. Maknanya, sama ada kita menunggu atau menyerang, pergerakan kita mestilah dalam situasi gerak yang sama dengan lawan kita. Kita membuat tepisan dalam keadaan gerak lawan membuat serangan. Kita membuat jatuhan dalam keadaan kita menumpang gerak kekuatan lawan kita. Malah, ketika menyerang dan membuat buah potong, masih lagi dalam keadaan gerak lawan kita masih berada dalam proses geraknya.

Menurut Ustaz, seseorang itu yang berupaya menguasai gerak hingga sampai ke peringkat “MAKAN GERAK’, dirinya akan sentiasa berwaspada. Kebolehannya sentiasa meningkat hingga dapat menentang musuh sama ada yang dapat dilihat atau tidak, disedari atau tidak, sama ada dalam keadaan terang atau dalam keadaan gelap. Saya tak berhajat mengulas panjang. Susah tulis.

Latihlah diri dalam keadaan kita dapat membaca gerak lawan kita sepanjang masa. Bertindaklah dalam proses lawan kita membuat gerak. Oleh itu ketika bersilat, jangan sesekali ada gerak ‘bermalam’. ‘Apabila penumbuk lawan kita berhenti di dada, baru nak tepis atau dibuat jatuhan’. Tak betul jadinya. Begitu juga ketika membuat buah potong. Bila lawan kita membuat jatuhan baru bertindak membuat potong. Lambat. Kita perlu bertindak memotong dalam proses lawan kita membuat buah jatuh. Selalu ajar diri kita bertindak dalam proses lawan kita bergerak. Itulah juga dinamakan makan gerak dalam gerak. Orang yang menguasai falsafah ini, akan sentiasa berwaspada. Tak mudah mempercayai gerak orang lain yang ada.

Jadual berikut adalah contoh yang saya lakukan untuk memahami isi pelajaran SC. Saya sertakan contoh cara-cara memenuhkan rajah berkenaan. Kalau berminat, teruskan usaha berbuat demikian. Dalam Jadual 1, saya cuba memahami SC secara keseluruhan. Sifat atau prinsip yang ada, adalah memperlihatkan rupa bentuk Silat Cekak secara keseluruhannya. Manakala Rajah 2 merujuk pada setiap isi pelajaran dalam SC.

Sekian untuk tajuk ini.(Maaf. Tak erti buat rajah. Guna kamera. ).

20121226-195848.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 26/12/2012 in Persilatan

 

56.2. KUASAI DAN JIWAI SILAT CEKAK.

Prinsip, Konsep dan Falsafah SC.

Berdasarkan pelajaran memahirkan kaedah melalui buah-buah asas yang ada, kita akan dapat membuat pembahagian, pengkelasan atau generalisasi. Ada pilihan bahagian-bahagian sasaran apabila lawan kita membuat serangan. Tiap-tiap bahagian itu, ada prinsip-prinsip tangkisannya. Kalau prinsipnya kita faham, konsepnya kita kuasai, mudahlah kita menghadapi segala bentuk tumbukan walaupun di bahagian yang berlainan sama ada atas, tengah atau bawah.

Daripada konsep itu maka lahirlah falsafah dalam SC. Falsafah itu akan merujuk pada kebenaran dalam setiap gerak yang ada dalam isi pelajarannya. Kebenaran atau pengertian gerak itu adalah untuk kefahaman kita. Setiap pemeringkatan pada isi pelajarannya mengandungi falsafah yang tertentu. Falsafah itu juga boleh merujuk pada keseluruhan pelajaran SC itu sendiri.

Saya sering menggunakan istilah-istilah Prinsip, Konsep dan Falsafah bagi maksud kefahaman diri sendiri ketika menjadi Jurulatih. Kalau diambil contoh berdiri lurus, kaedah atau cara tersebut merupakan prinsip kita ketika menghadapi musuh. Bentuk berdiri lurus itu adalah merupakan konsep kita menghadapi musuh. Falsafah berdiri lurus merujuk pada kefahaman akan kelebihan kita berbuat demikian dan implikasinya pada pengamal SC. Ketiga-tiga istilah tersebut tidak dapat dipisahkan kerana setiap pergerakan kita, akan mengandungi prinsip, konsep dan ada falsafahnya yang tersendiri.

Pada saya, SC adalah kaya dengan prinsip, konsep dan falsafahnya. Perkara ini telah diterangkan secara langsung atau secara tidak langsung dari masa ke masa oleh Guru Utama. Seterusnya dipanjangkan oleh Jurulatih pada para penuntutnya. Salah satu konsep yang istimewa dalam SC ialah ketika SC menyerang. Kehebatan serangan SC ialah jika musuh mengelak, pasti kena dan sekiranya ditepis, dimakannya. Itulah tanggapan kita. Itulah konsep serang.

Seperti yang telah saya terangkan dalam tulisan terdahulu, konsep ini bukanlah satu perkara baru dalam seni bela diri orang Melayu. Dalam Hikayat Malim Deman, ketika Malim Dewan bergaduh dengan Raja Mambang Molek, Malim Deman telah mengeluarkan kata-kata, “Hai Raja Mambang Molek, ingat-ingat, inilah gayung anak piatu, jikalau disambut kena dua, jikalau tiada disambut kena satu.”

Konsep serangan tersebut umpama peluru berpandu yang pasti akan mengena sasarannya. Tapi ada caranya atau ada sifat-sifatnya atau ada ciri-cirinya. Sifat-sifat itulah yang dinamakan sebagai prinsip menyerang. Kita yakin bahawa serangan kita akan mematikan gerak lawan. Itulah kebenaran gerak serang pada kita. Begitulah keyakinan yang ada pada pengamal SC. Walaupun sebutannya mudah, akan tetapi untuk menguasai penumbuk tersebut memerlukan latihan yang berterusan dan ketabahan dalam latihan.

Pelajaran menyerang ini perlu sentiasa dititikberatkan setelah penuntut itu tamat. Untuk mengesahkan keberkesanan penumbuk tersebut, senarai buah umum digunakan sebagai alat dalam latihan; alat untuk maksud pengesahan keberkesanan penumbuk kita. Malangnya ramai yang kurang memahaminya hingga sanggup melupakan kaedah menyerang yang sebenarnya. Mereka lebih menitikberatkan penguasaan pelajaran buah-buah silat lain dalam senarai tersebut; bukannya penguasaan penumbuk serang. Hal ini amat merugikan pada para penuntut.

Begitu juga dengan konsep enam tolak enam. Pelajaran ini perlu diaplikasikan dalam pelajaran kemahiran. Fahamilah benar-benar konsep seri dalam SC. Prinsip seri memerlukan latihan yang mantap hingga boleh digunakan ketika kita menghadapi musuh atau ketika membuat serangan.

Seiring dengan konsep menyerang, dikatakan juga bahawa sambil Cekak menyerang Cekak dapat menangkap musuh, sesuai dengan falsafah keseluruhan SC iaitu Cekak menyerang, Cekak menangkap. Menurut penyelidikan, tidak ada satu silat yang lain, melainkan pengamal SC; sekiranya menyerang ia dapat menangkap. Sejauh mana konsep ini diajar secara berkesan dan dikuasai oleh para penuntut. Pada zaman saya yang lalu, pelajaran mengenai konsep ini dihuraikan dalam masa pelajaran ‘Potong’.

Pada dasarnya, pelajaran SC lebih menitikberatkan prinsip mempertahankan diri supaya penuntut terlatih dengan keberanian, bukan mengganas atau menceroboh. Hanya bila terpaksa demi keselamatan diri barulah Cekak menyerang. Ramai yang menganggap hampir sembilan puluh sembilan peratus isi pelajarannya adalah mempertahankan diri. Cuma satu peratus sahaja Cekak akan menyerang. Kata-kata ini juga perlu difahami dengan sepenuhnya. Jangan tersalah tafsir. Hasrat kita menyerang untuk menamatkan segera gerak musuh amat sesuai dengan kaedah serangan berpandu. Itulah yang dikatakan pelajaran satu peratus. Namun begitu bagi maksud menyerang dan bertindak balas, pelajaran potong lebih menyatakan maksud yang tersirat. Kata-kata Cekak menyerang dan Cekak menangkap membuktikan dalam pelajaran ‘Potong’, konsep menyerang mula ditekankan.

Penuntut-penuntut juga ditanam dengan prinsip, ‘Bila tangan digunakan musuh maka tangan pula balasannya. Jika musuh menggunakan kaki, maka kakilah balasannya tanpa menggunakan tangan menepis serangan kaki.’ Walaupun ada kekecualian, prinsip ini adalah merupakan prinsip asas dalam SC. Pada pandangan saya, kalau dikaji gerak secara keseluruhan dalam SC, prinsip itu boleh dijadikan sebagai salah satu falsafah gerak dalam SC. Maknanya, itulah juga salah satu kebenaran gerak dalam SC. Sepak Minang yang cuba diambil dengan kaedah tangan, amat membimbangkan. Penggunaan kaki untuk menangkis serangan kaki perlu sangat diberatkan ketika kelas-kelas kemahiran berlangsung.

Selama ini penuntut-penuntut SC difahamkan bahawa konsep kaedah yang ada dalam SC amat sesuai untuk menghadapi serangan senjata-senjata pendek. Penuntut mungkin terkeliru apabila kaedah tangan digunakan untuk menghadapi serangan tongkat yang panjang. Kaedah A hingga D amat sukar digunakan. Sakit. Kena ada kekuatan. Melainkan habuan sesak, ada kaedah-kaedah lain yang sering digunakan oleh SC.

Apatah lagi penuntut-penuntut SC difahamkan dengan konsep posmen dengan surat. Untuk menyekat surat daripada diterima maka sekat sahaja si tukang kirimnya iaitu posmen. Konsep ini bermaksud, untuk menghalang senjata-senjata daripada hinggap di tubuh kita, gunakan kaedah bagi menghalang tangan yang menghantarnya. Namun begitu, pada dasarnya kaedah tersebut sangat sesuai digunakan untuk menghadapi senjata-senjata pendek. Prinsip ini harus diakui dan diterima oleh pengamal SC.

Bukanlah maksud kita untuk menyusahkan para penuntut dengan istilah-istilah prinsip, konsep dan falsafahnya. Tak payah hafal akan sifat-sifat pada istilah tersebut. Cuma, kita perlu faham akan setiap pelajaran yang kita terima agar pelajaran itu dapat meresap kekal pada diri kita. Barulah kita dapat menjiwai pelajaran SC.

Kesimpulannya, setiap pelajaran yang ada, terdapat sifat dan cara-caranya ketika melakukan gerak. Itulah prinsipnya. Tanggapan kita pada isi pelajaran itu akan membawa maksud konsep. Manakala pengertian pelajaran itu pada kita adalah bermaksud falsafah yang ada padanya.

Dalam hal ini, tanggapan kita pada setiap pergerakan itu adalah berbeza-beza. Begitu juga pengertian satu-satu gerak itu pada diri kita. Lain orang maka lain tanggapannya dan lain tafsirannya pada gerak yang berkenaan. Perkara pentingnya ialah penguasaan kita pada gerak SC yang diajar pada kita. Fikir sendiri akan caranya. Kalau tak boleh fikir, cubalah cara saya.

Rajah berikut menunjukkan idea keseluruhan isi pelajaran SC. Dari banyak kepada sikit. Hal yang demikian memudahkan kita membuat kesimpulan gerak. Itulah juga yang dinamakan sebagai Keputusan Gerak.

Bersambung.

20121226-210712.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 23/12/2012 in Persilatan

 

56.1. KUASAI DAN JIWAI SILAT CEKAK.

Semakin Lama Belajar Terasa Makin Sikit.

Seperti yang saya nyatakan dalam tulisan terdahulu, saya dapat rasakan betapa pelajaran SC yang ‘sedikit’ itu boleh dihabiskan dalam satu jangka masa yang pendek sahaja. Perasaan saya itu adalah berasas juga. Ustaz pernah menerangkan pada saya betapa SC boleh diajar dalam tempoh empat puluh hari sahaja. Mungkin dilakukan pada setiap hari. Bukan perkara mustahil. Malah, ketika saya belajar dulupun, jangka masa latihan adalah selama lingkungan tiga bulan sahaja. Pelajarannya dua kali seminggu, bermula dari pukul tiga hingga enam petang. Hal yang demikian adalah kerana faktor masa. Kami belajar di hujung tahun. Ramai yang akan tamat pengajian di tahun akhir. Bagi mempastikan mereka tamat dalam SC, terpaksalah dipercepatkan pelajaran. Yurannya tetap untuk enam bulan. Walau bagaimanapun, jangka masa pendek yang kami alami itu bukanlah satu kebiasaan dalam pembelajaran SC.

Saya rasa, pendapat bahawa SC boleh diajar dalam masa yang singkat adalah bentuk perasaan setelah kita tamat mempelajari SC. Perasaan yang terhasil itu adalah merupakan satu kesimpulan pada isi pelajaran SC. Sikit saja. Belajar hingga kita dapat buat kesimpulan pada gerak persilatan. Jangan lupa. Perasaan itu hanya timbul pada mereka yang belajar dengan penuh dedikasi dan bersungguh hati.

Akan tetapi, bukan semua penuntut berkebolehan sedemikian. Mereka yang belajar SC mempunyai pelbagai tujuan atau matlamat yang tersendiri. Matlamat itu akan memandu kesungguhan mereka belajar. Sekurang-kurangnya, hal yang demikian akan membezakan kebolehan para penuntut dalam proses mempelajari SC. Saya rasa, Ustaz telah membuat kajiannya sendiri. Bagi mempastikan SC boleh dikuasai oleh semua penuntut yang berlainan kebolehan, satu jangka masa yang tertentu perlu diambil kira. Sekurang-kurangnya memakan masa selama enam bulan. Dalam tempoh tersebut, kita percaya proses penurunan ilmu SC dapat dilakukan. Walau bagaimanapun, saya percaya bahawa keberkesanannya masih memerlukan masa.

Kita selalu difahamkan bahawa pelajaran SC penuh dengan sistem atau susunan pelajaran yang lengkap. Tidak perlu ditokok tambah dengan sistem-sistem bela diri lain dalam dunia persilatan. Pelajarannya berperingkat. Dari banyak, menjurus kepada sikit dan akhirnya memudahkan kita membuat kesimpulan secara keseluruhan pada setiap gerak dalam isi pelajarannya. Ketika itulah kita merasakan betapa isi pelajarannya adalah sangat sikit dan mudah. “Banyak tu je.” Itulah kata hati. Bukannya mengeluh tanda rasa tak puas hati atau berasa kesal di hati, sebaliknya melahirkan tanda perasaan puas di hati, setelah mempelajari SC dalam masa yang ditentukan. Ilmu yang diperoleh, dianggap lengkap untuk pakaian diri sendiri.

Maka fahamlah kita akan makna silat itu sendiri dalam konteks SC. Silat adalah gerak. Yang bergerak itu adalah kedua tangan dan kedua kaki. Sehebat manapun kita bersilat, jangan lupa, gerak kita itu adalah hak yang Empunya Gerak. Kita hanya berusaha, Allah yang akan menentukan kebolehan kita bergerak. Walaupun pergerakan kita tidak mantap, jika Allah izinkan, gerak kita itu tetap ada kesannya apabila ‘diperlukan’. Itulah satu kepuasan pada diri. Kita hanya berusaha, Allah yang akan menentukan segala-galanya. Oleh itu tidak ada perasaan susah hati, sebaliknya terbina perasaan yakin diri.

Rupa-rupanya SC adalah silat yang mudah dipelajari. Ada kesimpulan pada keseluruhan gerak persilatan SC. Itulah yang dinamakan sebagai penamat silat. Penamatan itu diiktiraf melalui satu majlis ijazah. Fahamlah kita akan peringkat-peringkat gerak dari asas kepada potong. Dari gerak menunggu serangan kepada gerak menyerang. Lengkaplah pembelajaran silat kita. Puas.

Ada yang mengatakan bahawa penamat silat itu adalah bermaksud penguasaan ‘keputusan silat’. Keputusan silat itu adalah keputusan gerak. Maknanya, kita akan dapat memahami gerak hingga berupaya ‘mematikan’ gerak yang kita tidak kehendaki. Gerak yang dimatikan itu kemungkinan akan digunakan semula dalam proses mematikan gerak berikutnya. Di sini jugalah tertegaknya falsafah Seni Silat Cekak yang berbunyi, “Pakai Tak Pakai, Tak Pakai Pakai.” Lengkaplah ilmu SC selama mana yang diuntukkan masa pembelajarannya pada kita.

Berdasarkan pengalaman saya, mempelajari persilatan Melayu yang lain tidak sama perasaan puas dan tersimpul gerak di fikiran kita, berbanding akan gerak silat SC. Pembelajaran silat lain, biasanya lagi lama belajar, maka lagi banyak isi pelajaran silat yang perlu dipelajari. Banyak sangat peringkatnya. Tak habis-habis dan tak nampak penghujungnya. Semua peringkat tidak ada keputusan gerak. Setiap peringkat baru yang dipelajari, tidak menunjukkan kelebihannya mengatasi peringkat yang sebelumnya. Nampak sangat akan pemeringkatan pelajaran tersebut yang tidak ada kesinambungannya. Tak nampak ada penghujungnya.

Saya pernah bertanya pada guru silat berkenaan. Jawapannya, “Silat ini tak tamat-tamat. Belajar sepanjang hayat.” Hal yang demikian disebabkan oleh buah-buah silatnya adalah berpuluh-puluh dan sukar diingat. Tidak ada satu sistem untuk mengklasifikasi akan pergerakan buah-buah tersebut. Belajar dan terus belajar. Ramai yang ‘tamat’ dulu sebelum ditamatkan dalam pelajaran silatnya.

Saya pernah menulis, menceritakan pengalaman berguru dengan silat lain. Pernah guru yang datang, lupa akan pelajaran semalamnya. Apatah lagi pelajaran yang lepas-lepas. Tak tahu sama ada telah diperturunkan buah atau belum. Hal yang demikian adalah kerana tidak ada sistem penyampaian pelajaran secara tersusun. Terpaksalah kami membuat catatan dan melukiskan pergerakannya pada kertas. Nasib baik ada ahli dalam kalangan kami yang pandai melukis.

Penyampaian pelajaran SC ada sistemnya. Dari kaedah kepada asas dan dari asas kepada jatuhan. Setiap buah itu disampaikan secara berperingkat. Tak banyak buah. Kepentingan buah adalah terletak pada kaedah tepisannya. Kaedah pun tak banyak. Kita boleh buat pengklasan buah berdasarkan kaedah. Namun begitu, dalam pembelajarannya, kita tidak membahagikan buah-buah jatuhan berdasarkan kaedah yang empat. Ada kepelbagaian dalam susunan pelajarannya. Hal yang demikian akan menggalakkan budaya berfikir dalam proses penerimaan buah-buah dalam SC.

Pergerakan badan kita dalam SC adalah tak banyak. Belajar silat lain, terasa susahnya. Kaedah mengelak adalah asas utama. Elakan pun banyak. Badan yang mengelak. Secara kiasan, ‘kalau badan diibaratkan raja maka tangan dan kaki boleh dianggap askarnya. Askar yang datang, raja pulak yang cabut lari. Dalam SC, askar yang datang maka askar yang menentangnya, tanpa raja perlu melarikan diri’.

Sekurang-kurangnya ada lapan gerak elakan berdasarkan arah mata angin pada kebanyakan silat Melayu. Oleh sebab banyak bergerak, tenaga yang banyak amat diperlukan. Cepat penat kerana gerakan elakannya adalah gerak yang dibuat-buat. Bukan gerak secara semula jadi seperti mana yang ada dalam pelajaran SC. Ketika kita menepis tumbukan, gerak kita tetap. Lantaklah berapa kali lawan kita menumbuk. Mudah bagi kita membuat tepisan. Yang letihnya bukan pesilat yang menunggu tumbukan, sebaliknya pesilat yang menumbuk akan banyak menggunakan tenaga. Hakikatnya, orang yang menumbuk itu adalah lambang pergerakan lawan kita.

Walau pun pergerakan SC adalah bersifat gerak biasa berasaskan gerak semula jadi, akan tetapi Silat Cekak tetap bukan silat yang biasa. Maknanya SC adalah silat yang luar biasa dari kebiasaan silat Melayu yang ada. Mereka yang telah mempelajari persilatan yang lain akan dapat merasai akan maksud perbandingan saya itu. Bukanlah kita ingin merendah-rendahkan silat Melayu yang ada, melainkan menambah dan meneguhkan pengetahuan yang lebih jitu dalam pergerakan silat Melayu. Malah, merendah-rebndahkan silat Melayu yang lain adalah merupakan satu larangan dalam adab berguru SC.

Pelajaran SC dapat diumpamakan seperti rajah piramid yang tirus di atas, lebar di bawah. Pelajarannya adalah secara berperingkat. Lama-lama terasa sikitnya. Akhirnya kita dapat membuat kesimpulan secara keseluruhan pada gerak SC. Mula-mula kita rasakan banyak pelajarannya. Kaedah, buah asas dan buah jatuh. Sebanyak mana pun, setakat sembilan belas buah atau sekarang dua puluh satu buah.

Bila masuk pelajaran potong terasa pelajarannya semakin sikit. Melalui beberapa kaedah potong, pelajaran yang banyak terasa disikitkan. Fahamlah kita betapa pelajaran yang banyak itu adalah berupa mukadimah bagi maksud kefahaman kita dalam pergerakan SC. Apabila diajar penumbuk serang, kita dapat rasakan lagi sikit pelajarannya. Kalau kita tidak menilai sepenuh hati, terasa macam tak ada apa-apa. Mudah sangat.

Mempelajari buah-buah yang banyak itu, umpama kita mendapatkan data-data atau maklumat-maklumat tentang SC. Cara berdirinya, cara menumbuknya, cara menepisnya dan pelbagai cara lagi. Semua maklumat itu adalah melambangkan rupa bentuk SC secara keseluruhannya. Setiap satu peringkat atau setiap satu cara itu ada cirinya-cirinya atau ada sifat-sifatnya. Itulah prinsip setiap pelajaran tersebut. Prinsip itu bermakna dasar atau asas yang berkaitan dengan gerak tersebut. Prinsip itu berbentuk sifat atau ciri-cirinya. Kaedah menepis ada prinsipnya. Buah jatuhan dan buah potong, ada prinsipnya. Malah, kaedah kita membuat serangan pun ada prinsipnya yang tersendiri.

Daripada prinsip itu akan membolehkan kita memberi tanggapan pada setiap pelajaran tersebut. Itulah yang dinamakan konsep pelajarannya. Kita memberi pengertian berdasarkan prinsip gerak itu. Apakah tanggapan kita pada setiap pelajarannya. Kalau menepis adalah datanya, maka tanpa mengelak, itulah salah satu daripada prinsipnya. Daripada prinsip itu akan membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa kaedah SC akan mampu menepis sebarang bentuk penumbuk yang datang. Itulah konsep kita pada kaedah menepis dalam SC. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 20/12/2012 in Persilatan

 

56.0. KUASAI DAN JIWAI SILAT CEKAK.

Fahami Baru Cinta.

Ada yang ingin tahu akan komen saya ketika tamat pelajaran Silat Cekak semasa belajar dulu, berbanding dengan pengalaman belajar silat pada perguruan lain. Jawapan saya pendek saja. SC memang hebat. Tak rugi berkorban masa untuk mempelajarinya. Jangan sayangkan sangat wang ringgit yang dibelanjakan. Satu pengorbanan yang sangat kecil, berbanding dengan hasil pulangannya yang sangat besar untuk ‘keselamatan’ diri kita di dunia dan di akhirat. Diri terasa puas kerana berjaya menguasai seni bela diri yang boleh bertanggungjawab pada diri sendiri.

Hal yang demikian menyebabkan pengekalan minat saya yang berterusan dalam SC. Saya masih terus berada dalam SC. Walaupun tidak berupaya untuk turun ke kelas kerana pelbagai kekangan, sumbangan tetap ada dalam bentuk penulisan. Seperti ikrar saya pada Ustaz. Saya akan terus berjuang dalam SC selagi bergerak dua tangan dan dua kaki.

Terasa rugi jika kita tidak mendalami pelajaran SC secara sepenuh hati. Dalami semua pelajaran yang ada. Rajin-rajinlah berdampingan dengan mereka yang ada pengalaman luas dan pengetahuan luas dalam SC. Dalam hal ini, selalu saya sarankan agar kita sentiasa berfikiran terbuka, supaya pengetahuan yang diperoleh adalah luas dan matang. Jangan banyak membuang masa dengan menimbulkan pelbagai persoalan remeh pada gerak SC. Sebagai penuntut, terima sahaja. Dapatkan penjelasan jika kita berasa kurang yakin atas gerak tersebut. Mendapatkan penjelasan adalah lebih baik daripada kita membuat persoalan. Hal yang demikian kerana bentuk penjelasan akan wujud perbincangan. Manakala bentuk persoalan akan mengundang perbahasan atau pertengkaran.

Bagi mempastikan perjuangan kita dalam SC tidak sia-sia, saya selalu sarankan agar kita sentiasa pastikan diri kita tetap berada dalam landasan perjuangan yang sebenarnya dalam konteks persilatan Silat Cekak. Saya pasti bahawa kita telah berada dan tetap berada dalam landasan kebenaran persilatan SC. Selalu saya tegaskan betapa mereka yang berada di bawah kepimpinan En Mat, bermakna mereka telah berada atas landasan persilatan SC yang benar, berkualiti dan ada asal usulnya.

Kalau kita ingin kekal lama dalam SC, fahamilah dan jiwailah isi pelajaran silat itu dengan bersungguh hati. Kalau disebut faham dalam silat, maknanya kita perlu menguasai teori dan amalinya sekali. Kalau faham teori tapi kurang hebat dalam penguasaan geraknya, maka kurang maknanya. Begitu juga pada mereka yang hebat bersilat tapi susah nak menerangkan geraknya secara teori, itupun kurang maknanya. Kehebatan SC sentiasa boleh dibuktikan. Pembuktian pergerakannya adalah dalam perbuatan dan pembuktian kefahamannya dalam pertuturan. Maka mudahlah kita menyebarkan SC seterusnya.

Dalam tulisan ini, saya akan menjawab soalan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan kefahaman saya pada SC. Rujukan saya memberat pada pengetahuan dan pengalaman ketika berada bersama Ustaz. Masa itulah puncak saya mendalami SC. Di samping mengajar SC di kelas-kelas tertentu, kami juga diajar Ustaz melalui kelas-kelas kemahirannya. Oleh itu, kesimpulan saya dalam tulisan ini adalah berdasarkan pendapat atau pandangan saya sendiri.

Kepastian yang ada pada saya, kalau dah faham akan isi pelajaran SC maka akan cintalah kita pada SC itu sendiri. Itulah kesimpulan saya setelah tamat belajar SC dulunya. Jika kita menjiwai pelajaran SC dan benar-benar berminat pada isi pelajarannya, saya yakin kita akan terus mengamal kefahaman SC dalam kehidupan seharian. Saya telah berkongsi pengalaman dan pengetahuan saya dalam beberapa tajuk aplikasi pelajaran SC dalam kehidupan dan dalam bidang pengurusan organisasi di awal blog Lading Emas ini.

Saya yakin, apa yang saya rasa ketika melibatkan diri dalam persilatan SC ini, akan juga dirasai oleh para ahli SC yang lain. Setelah tamat SC, pasti akan timbul pelbagai kenyataan, kesimpulan dan pendapat peribadi. Hal yang semikian akan mempengaruhi sikap kita pada SC seterusnya. Kalau hati kita menolak pelajaran SC, maka akan ghaiblah kita daripada persilatan SC. Sebaliknya jika kita menerima pelajaran SC secara positif, penglibatan kita akan berterusan hingga sanggup berjuang dalam persilatan dan persatuan SC.

Saya yakin bahawa jika kita berminat dengan dunia persilatan Melayu, biasanya sikap kita pada SC akan cenderong pada pemikiran positif. Nampak akan nilai yang tinggi pada SC. Pemikiran positif itu akan menjadikan kita berusaha sedaya upaya untuk menyebarkan SC dalam kalangan ahli masyarakat yang lain. Kita berasa betapa ruginya masyarakat jika tidak mempelajari SC. Dalam proses memperkembangkan SC, kita sanggup menghadapi pelbagai rintangan. Dalam hal yang demikian, keyakinan yang wujud dalam diri kita, menjadikan kita berupaya mengharungi pelbagai dugaan dan kekangan yang ada.

Setelah tamat SC, kita berasa isi pelajarannya sikit. Tak banyak karenah dalam pergerakan silatnya. Pelajarannya mudah dikuasai. Cepat dapat dan cepat ingat. Sesuailah dengan pantun Ustaz yang berbunyi, “Silat Cekak tersangatlah mudah, Bagi mereka yang mendapat hidayah, Sungguhpun begitu hendaklah tabah, Insya-Allah mendapat faedah”.

Kalau kita betul-betul menjiwai pelajaran SC, kita dapat rasakan betapa setelah tamat, pelajarannya sikit sahaja. Pelajaran sikit itulah yang amat berguna bagi menguasai pergerakan dua tangan dan dua kaki. Hal yang demikian bukanlah sesuatu yang menghairankan. Malah, pemikiran sedemikianlah yang sepatutnya ada setelah kita tamat pelajaran SC. Semakin lama kita belajar maka tersimpul makna gerak yang ada dalam SC. Sesuailah dengan maksud Cekak yang diberi tafsirannya semasa kita memperkenalkan SC dalam kalangan bakal penuntut.

Kita sering difahamkan bahawa perkataan ‘Cekak’ bermaksud segenggam. Ini bererti SC mengajar yang segenggam, bukannya yang segantang. Segenggam, buah guru namanya. Ini bermakna mata pelajaran SC merupakan intisari mata pelajaran silat sahaja. Itulah yang dimaksudkan segenggam; bukannya cabang-cabang silat yang banyak, bersifat segantang. Oleh sebab SC mempelajari asas atau perdu gerak maka pergerakannya sangat cepat, teratur dan dapat diajar dalam waktu yang pendek sahaja.

Pada suatu ketika, para penuntut difahamkan lagi bahawa pelajaran SC yang diajar bukan setakat bersifat segenggam, malah bersifat sekepit. ‘Segenggam berdasarkan penumbuk, sekepit berdasarkan jari’. Lagi terasa sikit. Kadang kala timbul perasaan dalam benak di hati, betapa SC boleh diajar secara ringkas. Fahamkan kaedah, fahamkan prinsip potong dan hebatkan serangan penumbuk. Penguasaannya tidak memakan masa. Tak sampai pun enam bulan. Itulah kata hati yang timbul dalam diri saya.

Namun begitu, Guru Utama SC pasti ada tujuan utama menyusun sistem pelajaran yang sedemikian dalam satu tempoh yang tertentu. Gerak perlu diasuh dari masa ke masa hingga bersebati dengan gerak semula jadi pada diri sendiri. Sebagai murid silat, ikut sahaja panduan dan arahan. Jangan banyak songeh. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 16/12/2012 in Persilatan

 

55.0. SEBENAR GURU UTAMA PERLU DIUJI.

Saya sering membaca kisah tokoh-tokoh sejarah hebat yang berjuang demi menegakkan kebenaran atau mendaulatkan kefahaman yang dibawanya. Mereka terpaksa menempuh pelbagai halangan dan rintangan, termasuk difitnah sepanjang masa. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan halangan itu ditempuh secara tabah dan akhirnya beroleh kejayaan. Benarlah kata pepatah kita, ‘Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian’. Kita yang membaca kisah-kisah mereka, pasti akan peroleh pelbagai pengajaran yang amat berguna dalam menjalani proses kehidupan seharian.

Saya dapat simpulkan bahawa orang-orang yang hebat, mempunyai idea yang hebat. Kehebatannya itu menjadikan orang lain berasa cemburu dan iri hati. Perjuangan mereka adalah suci dan ikhlas demi menegakkan kebenaran yang hakiki. Mereka ada cara yang tersendiri untuk menyebarkan pemikiran mereka itu dalam bentuk luar dari kebiasaan yang ada. Perkara pastinya, semua orang yang hebat itu akan menghadapi dugaan dan rintangan yang hebat. Semakin banyak rintangan dan dugaan yang ditempuh maka semakin matang daya pemikiran dan daya tindakannya. Hatinya tidak mudah luntur. Hal yang demikian menambahkan pengalamannya yang amat berharga untuk menyusun strategi berikutnya. Pengalaman itu juga amat berguna pada para pengikutnya yang turut sama berjuang.

Ustaz pernah menceritakan pengalaman menyebarkan kefahamannya terutama persilatan SC dalam kalangan masyarakat. Hinggakan Ustaz pernah ‘berkata-kata’ pada cermin ketika melihat wajahnya, betapa dirinya amat dibenci oleh manusia sekeliling. Ustaz pernah disisihkan masyarakat. Kehidupannya susah.

Dalam konteks persilatan, kalau mengikut adat, tersangat hebat dugaan yang ditempoh Ustaz. Pelbagai fitnah yang diterimanya. Sekurang-kurangnya, wujud anak murid sendiri yang sangat berminat untuk merampas tanggungjawabnya sebagai Guru utama. Saya telah menulis akan hal yang demikian dalam tulisan yang terdahulu. Segala rintangan itu telah berjaya ditempuh Ustaz. Bukan senang untuk menghadapi pelbagai rintangan tersebut. Terpaksa berkorban perasaan diri dan keluarga.

Pengalaman yang ditempuh Ustaz juga telah dikongsi bersama dengan anak muridnya. Ustaz selalu menerangkan tentang konsep cabaran ‘Tiga TA”. Berhati-hatilah dengan cabaran tersebut yang banyak membuka ruang dugaan pada kita. Orang yang berhati jahat hanya berkesempatan menggunakan fitnah berdasarkan cabaran tersebut untuk membuktikan kelemahan kita. Atas pengalaman yang Ustaz tempuh maka sering kali Ustaz mengingatkan anak muridnya supaya sentiasa berhati-hati dengan fitnah ‘Tiga TA’ itu.

Fahamlah kita akan kata-kata Ustaz berdasarkan pengalaman yang ditempuhinya. “Bukan senang menjadi guru Silat Cekak”. Itulah kata-kata Ustaz yang masih saya ingat. Banyak dugaannya. Pada pandangan saya, dugaan itulah yang merupakan salah satu faktor mematangkan Ustaz dalam bidang pengurusannya. Tidak hairanlah pada saya, dalam pengurusan persatuan, Ustaz berani membuat pelbagai tindakan tegas termasuk penyingkiran beberapa orang ahli persatuan. Tindakannya itu adalah untuk menyelamatkan SC daripada unsur-unsur yang boleh mendatangkan kesan buruk pada persatuan Silat Cekak yang dipimpinnya.

Ustaz juga pernah memberitahu saya betapa orang yang membencinya hanya berdasarkan peribadi. Namun begitu, ilmu silat yang dibawanya tidak dibenci bersekali dengan tuannya. Adatnya, kalau kita benci seseorang, hal yang bersangkut paut dengan orang itu juga akan turut dibenci. Ilmu dan kefahamannya juga akan turut dibenci. Itu sebabnya saya selalu tegaskan betapa ilmu yang diperoleh dari seseorang guru itu boleh kita ‘lupa’ kalau gurunya dibenci. Lupa bukan kerana ditarik balik ilmu itu oleh guru, tapi kerana membenci guru. Akibat kebencian itu, bukan setakat guru yang dibenci malah apa saja yang berkaitan dengan guru berkenaan juga akan turut dibenci. Maka hilanglah ilmu yang diperoleh dari guru berkenaan. Bukan ditarik-tarik tapi hilang dengan sendirinya.

Namun begitu, hal yang demikian tidak berlaku pada Ustaz. Ustaz dibenci tapi ilmunya dicari dan disanjungi. Sepatutnya, kalau dah benci pada Ustaz, elok saja undur diri atau menjauhkan diri dari Ustaz. Dalam konteks persilatan Silat Cekak, kalau dah benci gurunya, molek saja mengundur diri. Jangan bersua muka dengan guru lagi. Sebaliknya, lain jadinya pada Ustaz. Ilmu Silat Cekak yang dibawa Ustaz, dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan perlu ‘diwarisi’. Sebab itu mereka rela singkir Ustaz semata- mata untuk merampas kepimpinan ilmu SC yang dibawanya.

Dalam keadaan Ustaz berusaha keras untuk menentang segala fitnah yang ada, orang-orang kanannya tetap memberi sokongan yang hebat. Pertolongan mereka adalah ikhlas ketika itu. Tak mengharapkan pulangan. Apabila semua tentangan telah dapat dihapuskan, orang-orang kanannya terus berjuang untuk mengembangkan SC tanpa mengharapkan apa-apa pulangan. Walau bagaimanapun, perjuangan mendaulatkan SC tak kekal lama dalam kalangan mereka. Pemergian Ustaz merupakan titik tolak perubahan sifat dan sikap mereka. Pastinya selepas seratus hari.

Pada kesimpulan saya, dugaan yang diterima Ustaz adalah merupakan satu sifat atau satu ciri orang yang hebat dan mempunyai fahaman yang hebat. Dah jadi macam satu hukum alam. Orang hebat mesti diduga atau diuji untuk membuktikan kehebatannya. Kalau tak diuji, maka tidaklah hebat orang berkenaan. Dalam konteks kemerdekaan negara pun, ada yang membuat kesimpulan bahawa negara yang hebat adalah merupakan negara yang merdeka melalui sejarah perjuangan rakyatnya yang berkorban menuntut kebebasan.

Jelas pada kita, kepimpinan En Mat pun telah teruji. Bukan senang untuk jadi Guru SC bagi meneruskan keberlangsungan perjuangan Ustaz. Ujiannya hebat. Lebih kurang sama dengan ujian yang ditempuhi Ustaz. Cuma konteksnya saja yang berlainan. Tak mudah menjadi Guru Utama SC. Hal yang demikian juga memperlihatkan betapa kepimpinanya adalah benar. Beliau tepaksa merancang dan menyusun strategi bagi memperjuangkan SC secara berterusan. Alang-alang guru yang tidak cukup ‘daulat’, saya rasa akan ‘lari malam.’

Pada kita, cabaran dan dugaan yang dihadapi En Mat, adalah menepati ciri-ciri hebat seorang tokoh terkemuka. Orang hebat kena diduga atau diuji pada satu-satu ketika. Kehebatan dan kemantapan kepimpinannya akan semakin terserlah setelah dia berjaya menghadapi dugaan atau ujian tersebut. Nampak jelas kepimpinan En Mat yang hebat. Kalau tidak hebat dah lama En Mat ‘tumbang’. Namun begitu, steminanya masih ada. Tak mudah serah kalah.

Cabaran En Mat selaku Guru Utama Pewaris Mutlak Silat Cekak, tentunya berbeza dengan Guru SC yang lain. Mereka yang lain itu, mudah saja menjawat jawatan guru dek berlindung dengan persatuan yang ada. Tak banyak ujian persilatan yang ditempoh. Buat perjanjian, jadi guru. Atau buat persatuan maka jadi guru. Segala-galanya mudah. Tak ada cabaran. Kalau tak ada cabaran maka tak adalah kehebatan. Orang hebat saja yang selalu menghadapi cabaran.

Pada kesimpulan saya, adalah sah dan lengkap kepimpinan En Mat sebagai Guru Utama Pewaris Mutlak Silat Cekak. Telah diuji kehebatannya. Agaknya, kena berterima kasih juga pada mereka yang menjadi pengujinya. Beriani peha kambing. Sekian tajuk ini.

 
Leave a comment

Posted by on 13/12/2012 in Persilatan

 

54.8. KEINGINAN MENJADI GURU UTAMA.

Kesimpulan.

Nampaknya, kelahiran pelbagai Guru Utama adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Peraturan persatuan sentiasa melindungi mereka. Secara langsung telah ada empat Guru Utama bergelar dalam SC. Nama-nama Guru yang bergelar ialah Guru Persilatan yang merupakan Pewaris Mutlak Silat Cekak, Guru Persatuan, Guru Kontrak dan Guru Harapan. Mungkin nanti akan timbul Guru Wawasan. Selalu saya tegaskan, betapa kita beruntung kerana berada dalam persilatan yang dipimpin oleh En Mat. Sah dari segi mandatnya sebagai Guru Utama. Hanya beliau seorang sahaja yang layak bergelar Pewaris Mutlak Silat Cekak. Jika yang lain ingin memakai gelaran tersebut, sah menampakkan muka tebal yang tak ada ‘kemaluannya’.

Ada yang menimbulkan persoalan. Apa gunanya mandat dalam persilatan. Tak ada mandatpun, ilmu persilatan masih boleh diajar dan mutu persilatannya tidak berbeza jauh. Siapa yang rajin berlatih, hebatlah dirinya. Dalam hal ini, terpulanglah pada pandangan peribadi seseorang. Lain orang maka lain ragam dan lain pendapat atau lain pandangannya. Akan tetapi, pandangan seseorang itu juga bergantung pada pemikirannya. Ada pemikian luas atau pemikiran besar. Ada juga pemikiran yang kecil atau pemikiran sempit. ‘Kepala otaknya’ akan menentukan tahap pemikiran yang ada pada diri sendiri.

Persilatan adalah penting, berbanding dengan persatuan. Pada saya, persatuan adalah alat untuk menggerakkan persilatan. Maka pilihlah silat yang benar. Silat yang benar adalah silat yang dipimpin oleh Guru yang benar. Guru yang benar adalah guru yang ada mandat untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin tertinggi dalam persilatan. Mungkin ada yang bertanya, apa perlunya kita berguru pada guru yang ada mandat. Sekali lagi jawapannya, lain orang maka lain pula jawapannya. Semuanya bergantung pada kepentingan. Tak berguna untuk bertengkar. Sampai ayam berkokok di pagi berikutnya, tidak ada jawapan yang boleh dipersetujui bersama.

Pada diri saya yang amat berminat dalam bidang persilatan, pasti saya inginkan ‘kepastian benar’ dalam semua hal yang berkaitan dengan persilatan tersebut. Saya sememangnya berminat dalam bidang persilatan. Alang-alang belajar silat, lebih baik belajar yang ada ‘pucuk pangkalnya’. Ada asal usulnya. Pelajarannya mesti benar. Gurunya pula mesti benar. Kebenaran itu adalah sah. Sesuatu yang sah adalah sesuatu yang asal. Yang asal itulah yang dinamakan asli.

Ada orang yang tak ambil kisah tentang apa saja yang diperolehnya. Asli atau tak asli bukan perkara penting. Asalkan mudah dan senang dimiliki, dikira sudah memadai. Agaknya, itu sebab barangan palsu yang berjenama, berleluasa penjualannya di pasaran negara kita. Ramai peminat. Murah.

Kalau baju berjenama palsu pun, jika dipakai tetap juga akan melindungi tubuh badan. Itulah yang dikatakan cita rasa yang tak kisah kualitinya. Walau bagaimanapun, pada mereka yang berfaham inginkan kualiti dan mementingkan kualiti, prinsip benar sentiasa diutamakan. Hinggakan ada yang sanggup mengeluarkan wang atas nilai yang tinggi walaupun barangan itu menjadi lama di pasaran yang ada. Baru saya faham akan barangan lama yang asli pun pasti mempunyai nilai yang amat tinggi.

Nampaknya, pada zaman terdahulu, mereka yang berhajat menjadi Guru Utama tak sampai hati untuk membuka persatuan baru. Apatah lagi ‘pemergian’ Ustaz adalah baru. Hal yang demikian akan menampakkan kesalahan yang boleh dianggap khianat. Oleh itu, mereka hanya mampu mendakwa diri sendiri layak sebagai Guru Utama tapi tak buka persatuan baru. Namun begitu pada zaman berikutnya, timbul pemikiran baru. Ustaz telah lama pergi. Jangka masa telah lama berlalu. Oleh itu, baru strategi mereka berubah. Persatuan telah digunakan sebagai jalan untuk mendapat jawatan Guru Utama. Prinsip bersepadu Presiden merangkap Guru Utama telah mereka guna dengan sepenuhnya.

Dalam SC, kita selalu bermain dengan ‘dunia angka’. Agaknya konsep angka itu dijadikan sandaran mereka. Angka tujuh, empat belas, dua puluh satu dan empat puluh, sering diperkatakan. Angka-angka itu ada kaitan dengan masyarakat Melayu. Cuma, dalam masyarakat kita, ada penambahan angkanya. Dikatakan bahawa angka seratus dianggap muktamad. Difahamkan oleh yang empunya cerita, zaman dulu-dulu bilangan angka-angka itu digunakan juga dalam majlis kenduri arwah mengenangkan kematian keluarga. Dibuatlah kenduri kendara berdasarkan bilangan angka tersebut. Hinggalah keseratus hari barulah akhiran kenduri dan diturunkan batu nisan. Selepas itu dah tak ada kenduri lagi. Kenangan orangnya terus dilupakan.

‘Berita hangat’ atau isu yang ada dalam kalangan masyarakat kita pun dikatakan hanya bertahan berdasarkan angka tersebut. Kalau tak lenyap dalam masa tiga hari, tunggu hingga tujuh hari atau empat belas hari atau dua puluh satu hari atau empat puluh hari. Pastinya, selepas seratus hari berita hangat atau isu itu akan terus dilupakan.

Mungkin angka-angka itu juga tertanam dalam jiwa ahli-ahli kita. Pastinya mereka yang berketurunan Melayu. Termasuk mamak. Dalam masa seratus hari, semuanya berdisiplin mengikut adap dan adat yang ditinggalkan Ustaz. Lepas itu, ‘raya sakan’.

Kalau ditanya akan perbezaan antara Guru-Guru Utama yang ada, pasti kita telah memahaminya. Saya berharap tulisan ini dapat memberi gambaran tentang latar belakang kemunculan guru-guru bergelar yang ada dalam persilatan dan persatuan SC. Bolehlah dijadikan panduan untuk menyatakan perbandingan.

Kita tidak boleh menafikan akan peranan para ahli yang bergelar ‘para pendokong SC’ dalam persilatan dan persatuan SC. Dalam pensejarahan SC, mereka juga turut memainkan peranan penting bagi mewarnai perjalanan sejarah Silat Cekak. Semuanya bersandarkan prinsip, ‘demi mendaulatkan Pusaka Hanafi’. Istilah ‘Pusaka’ adalah wirid mereka dalam SC sepanjang hari. Berhati-hatilah untuk perkembangan generasi seterusnya. Mungkin nama ‘Hanafi’ akan berganti. Prinsipnya akan tetap sama. Mempertahankan PUSAKA. Pepatah ada mengatakan, “Ada hulu, ada parang. Ada dulu maka akan ada sekarang.” Waspadalah.

Kita kenang balik tentang golongan orang kanan Ustaz yang kemudiannya bergelar para pendokong. Pada kesimpulan saya, semasa zaman Ustaz, kecintaan mereka pada SC adalah pada tahap seratus peratus. Umumnya, kehebatan diri mereka sama naik dengan kehebatan mereka bersilat. Maknanya, orang-orang kanan ini sememangnya hebat dalam persilatan SC. Kepentingan peribadi belum ada. Minat yang menyimpang selain silat, juga belum ada. Itu sebabnya kecintaan mereka pada SC adalah pada tahap yang tersangat tinggi.

Apa yang saya perhatikan, selepas Ustaz, minat dan sifat para pendokong ini bertukar arah. Telah bercambah. Kehebatan persilatan mereka pun mula dipersoalkan. Ketokohan mereka tidak semestinya hebat dalam persilatan. Ada yang menjawat jawatan tertinggi dalam persilatan SC tapi penguasaan silatnya tidak sehebat dirinya. Ada yang longgar ikatannya pada silat. Silatpun ‘tak berapa cekap’. Turun kelas silat pun boleh dihitung dengan jari. Oleh itu, semangat cintakan SC tidak berada pada tahap seratus peratus.

Ada juga antara mereka yang mencampur aduk minat pada persilatan SC dengan minat pada perkara-perkara lain. Tumpuan silat semakin kurang. Misalnya, ada yang minat memancing. Ada yang minat dengan bola sepak. Ada yang minat dengan dunia artis. Hal yang demikian terbawa-bawa dalam kegiatan persilatan. Tidak hairanlah, ada antara mereka yang berkesempatan masa untuk menubuhkan kelab penyokong bola. Ada juga kalangan mereka berminat untuk menjemput penyanyi bagi menarik minat masyarakat menonton persembahan SC, tanpa menyedari menyaksikan SC telah merupakan hal sambilan. Mungkin kegiatan silat di tepi kolam atau di tepi tasek, ada kaitan dengan pemikirnya yang berminat dengan ikan. Ikan sepat darat. Kepentingan diri juga namanya.

Kalau perasaan cintakan SC tidak berada di tahap tertinggi, macam-macam perkara atau macam-macam tindakan boleh jadi. Ketika mereka memegang tampuk pengurusan persatuan, tidak hairanlah pada saya jika mereka tergamak menutup kelas-kelas SC yang ada. Perasaan ‘berahi’ pada SC semakin luntur. Berahi mereka lebih mirip pada bola, ikan dan terutamanya artis-artis yang ada. Ghairah. Silat dah jadi saingan pada minat mereka.

Apapun, hakikatnya pergolakan yang berlaku dalam persatuan dan persilatan kita, semuanya berkisar di pusat. Cawangan sering terketepi dalam menentukan masa depan SC. Sebab utamanya ialah perasaan sombong yang ada pada mereka. Apabila menjadi orang kanan dan berada di pusat, maka lebih banyak perasan yang timbul dalam jiwa mereka. Lagak tak tentu hala. Kebolehan kepimpinan cawangan dan pandangan pemimpin cawangan, sering tak diambil kira. Perasan itulah salah satu faktor yang menjahanamkan persilatan SC yang ada. Harap pisang jangan berbuah dua. Dua kalinya. Pisang Awak tak apa.

Sebagai salah seorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia persilatan SC, saya dapat lihat perkembangan SC dari dulu hingga sekarang. Saya pernah tulis perkara yang sama dalam blog terdahulu. Akan tetapi penulisan ini adalah berdasarkan tafsiran dan analisis saya yang semakin matang umur dan pemikiran. Dulu tulis berdasarkan IT. Namun begitu, pemikiran dan kefahamannya tetap sama.

‘Ada soalan, saya jawab’. Jawapannya adalah berdasarkan pada pemikiran benar dari diri sendiri. Sekurang-kurangnya ada bahan rujukan untuk memahami proses perkembangan Guru Utama yang bergelar. Secara tuntas, saya yakin atas kebenaran penulisan ini. Tak ada kepentingan diri. Selesai untuk tajuk ini.

 
Leave a comment

Posted by on 10/12/2012 in Persilatan

 

54.7. KEINGINAN MENJADI GURU UTAMA.

Guru Utama Pewaris Mutlak Silat Cekak.

Cuba kita lihat perkembangan Persatuan SC asal yang ditinggalkan Ustaz. Persatuan Cekak Malaysia. Setelah berlaku pergolakan, En Mat disingkirkan. Presiden yang ada masih kekal pada orang yang sama. Seperti yang saya simpulkan, pergerakan mereka adalah dalam nafas baru. Semuanya bernafas baru. Kali ini mereka dipimpin oleh Presiden merangkap Guru Utama yang juga bernafas baru. Mandat perguruan telah tiada kerana diserah pada En Mat. Yang ada hanya tinggal kuasa yang diberi oleh persatuan untuk terus memimpin persilatan. Itulah Guru Persatuan namanya.

Guru Persatuan ini sedar betapa gelaran barunya adalah berkait rapat dengan usaha para pendokong SC yang berlegar di sekelilingnya. Kalau bukan kerana usaha mereka, pasti gelaran Guru Utama tak merasa lagi. Ucapan terima kasih perlu ada. Jasa mereka tak boleh dilupa begitu saja. Ada ganjarannya. “Ada ubi ada batas, ada budi ada balasnya”.

Konsep persilatan dan persatuan yang bersepadu masih dikekalkan. Oleh itu, jawatan Presiden adalah juga berupa Guru Utama. Soal mandat bukan lagi menjadi perkara utama. Tak ada mandat pun SC boleh digerakkan melalui persatuan yang ada. Peraturan persilatan tidak semestinya diiktiraf oleh peraturan persatuan.

Nampaknya nasib En Mat sama saja. Mereka yang menguasai persatuan mula mengenakan tekanan padanya. Ayat yang sama juga telah ditiru oleh para pendokong SC ketika En Mat tersingkir dalam pepecahan gelombang kedua. Saya guna sekali lagi ayat yang sama.

“Oleh sebab Persatuan dikuasai oleh mereka, maka mereka mempunyai kuasa yang amat besar dalam konteks persatuan. Maka mulalah mereka menunjukkan kuasa. Cawangan-cawangan Persatuan yang menyokong En Mat, diberi tekanan. Beberapa kelas SC telah ditutup. Ahli-ahli yang menyokong En Mat juga telah dipecat dengan sewenang-wenangnya bagi melepaskan perasaan dendam. Penguasa persatuan telah banyak mengorbankan masa ke sana sini bagi menerangkan kepada pihak-pihak tertentu terutamanya di pusat-pusat pengajian tinggi bagi menyekat aktiviti guru yang ada yang dianggap tidak sah”.

Perkembangan seterusnya, ‘pemergian’ PA tidak menimbulkan sebarang masalah atas lantikan sebagai penjawat jawatan Guru Utama seterusnya. Mandat tidak perlu lagi. Sebabnya, ‘memang dah tak ada mandat pun lagi’. Ada pada En Mat. Maka prinsip Presiden itu ialah Guru Utama masih perlu diguna pakai sepenuhnya. Terlantiklah Presiden yang ada, sebagai Guru Utama Persatuan yang baru. Maka dah jadi tiga Guru Utama SC yang bergelar. Guru Persilatan, Guru Persatuan dan Guru Kontrak.

Krisis kepimpinan tetap melanda dalam kalangan mereka. Dari segi persatuan tentu ada strategi yang dilakukan. Namun begitu, dari segi persilatan, kewibawaan Guru Utama mula tercabar. Guru Persilatan yang ada mandat, tentunya tak sama dengan Guru Persatuan yang terlantik atas kehendak persatuan. Pengawalan atas jawatan Guru Utama Persatuan adalah semakin longgar, sama seperti suasana yang wujud pada Guru Kontrak sebelah sana. Jawatan Guru Utama terbuka luas. Syarat persilatan sudah tidak perlu dipakai lagi. Semua orang boleh jadi Guru Utama. Syaratnya, tubuh persatuan.

Tidak hairanlah dari persatuan tersebut maka muncul lagi Guru Utama baru dengan persatuan SC baru. Semuanya berkisar atas prinsip ingin mengekalkan Pusaka Hanafi. Cita-citanya adalah besar iaitu ingin mengekalkan kembali keaslian SC. Itulah harapannya. Kepimpinan yang ada, tidak memenuhi impian atau kriterianya. Salasilahnya tak tentu hala. Tiba-tiba jadi Guru Utama dek kerana jawatan Presiden yang ada.

Seperti yang dikata, mandat persilatan telah tidak ada lagi dalam kalangan mereka. Jawatan Guru Utama terbuka luas. Semua orang boleh jadi Guru Utama kalau ada hasrat dan cita-cita kukuh. Kalau ada inisiatif, tubuh persatuan baru. Jadi Presiden maka akan jadi Guru Utama.

Hasrat untuk mengembalikan kegemilangan SC, dijadikan ‘pasport’ untuk bertindak. Demi pusaka Hanafi, persatuan baru kena dibentuk. Tapi ‘rohnya’ mesti lama. Ejaan pun mesti lama. Maka wujud lagi persatuan baru. ‘Papan Sekeping dijadikan sandaran’. Automatik Presidennya ialah Guru Utama. Harapannya besar untuk mengembalikan semula kenangan lama. Elok juga bergelar Guru Harapan kerana harapan murninya ialah mengekalkan tradisi persilatan SC yang lama. Mandat sebagai Guru Utama persilatan tetap tidak ada. Tak jadi masalah kerana pengesahan jawatan Guru Utamanya masih bersandarkan pada persatuan yang baru ditubuhkan.

Timbul persoalan yang menarik. Bagaimana kita ingin membezakan antara Guru-Guru Utama yang ada tersebut. Gelarannya sama. Masing-masing berasa ada hak untuk menjawat jawatan tersebut. Bila ada perasaan itu, maka tidak adalah rasa bersalah ketika menjalankan tugas sebagai Guru Utama.

Dari segi persatuan, kebenaran hak sebagai Guru Utama itu adalah nyata. Pakailah apa jenis gelaran pun. Kedudukannya juga sebagai Presiden persatuan adalah terbela. Malah kewibawaannya sebagai guru silatpun adalah dilindungi oleh peraturan persatuan. Walau bagaimanapun, dari segi persilatan, tanggungjawab sebagai Guru Utama adalah aspek yang boleh dipersoalkan. Mandat sebagai guru SC adalah merupakan penentu hak yang utama.

Mandat bukanlah suatu gelaran yang boleh dibuat atau diberi sesuka hati. Mandat perlu ada susur galurnya. Maknanya, mandat adalah perlu diperturunkan dari seorang ke seorang yang lain atas sifat yang sah. PA mendapat mandat sebagai pemegang amanah adalah atas lantikan secara persetujuan ramai para pendokong SC dan ahli keluarga Ustaz. Walaupun Ustaz tidak menunjuk En Mat sebagai ‘penggantinya’ secara umum atau secara terbuka, petanda yang telah saya bincangkan dalam penulisan yang terdahulu membuktikan bahawa sememangnya Ustaz inginkan mandat sebagai Guru Utama itu akhirnya dipertanggungjawabkan pada En Mat.

Setelah En Mat mendapatkan mandat sepenuhnya sebagai Guru Utama dari PA, tanggungjawab sebagai Guru Utama yang hakiki hanya ada pada En Mat sahaja. Mandat yang ada pada En Mat tidak pernah diperturunkan pada sesiapapun. Mandat itu masih kekal pada dirinya, walaupun ketika itu pula lahir lagi Guru-Guru Utama bergelar yang lain. Pastinya pada kita, gelaran Guru Utama pada pelbagai individu itu, adalah tidak sah. Tak ada asal usulnya.

Berdasarkan perkembangan tersebut, jelas pada kita bahawa En Mat sahaja yang menjadi pewaris sah yang mutlak sebagai guru yang bertanggungjawab untuk mengembangkan persilatan SC. Istilah ‘mutlak’ membawa makna gelaran Guru Utama yang ada pada En Mat dalam persilatan SC adalah benar dan lengkap pembuktiannya. Istilah itu juga menunjukkan bahawa hanya En Mat sahaja yang ada hak untuk mengetuai persilatan SC. “Tidak ada orang lain yang berhak pada Silat Cekak melainkan En Mat sendiri”.

Pada saya, untuk menegaskan pendirian kita itu, gelaran En Mat sebagai Pewaris Mutlak Silat Cekak perlu dicanang sepanjang masa. Hebahkan dalam semua perkara termasuk sepanduk yang kita bina. Jangan lupa masukkan gelaran yang ada. “Guru Utama Pewaris Mutlak Silat Cekak”. Itulah gelaran benar yang ada pada En Mat. Tak ada pada guru-guru Silat Cekak yang lain. Tak layakpun guru-guru lain memakainya. Kalau pakai juga, nampak sangat sifat tak bermaruah dan tak ada perasaan malu. Jahil, umpama hidup di zaman batu. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 08/12/2012 in Persilatan