RSS

Monthly Archives: December 2011

22.3 KESIMPULAN KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN

          Kesimpulannya, kepimpinan dalam organisasi melibatkan semua peringkat. Kuasa bukan hanya kepunyaan pengurusan atasan, malah kepunyaan bersama dan kait-mengait. Mereka yang berada di bahagian pengurusan bawahan atau di bahagian pengurusan pertengahan, juga mempunyai kuasa. Jika mereka bersatu, pasti akan mendatangkan masalah pada pengurusan atasan atau kepimpinan tertinggi. Begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kenyataan inilah maka kita jangan berasa hairan betapa seseorang itu yang disanjung dalam mana-mana persatuan atau mana-mana organisasi, jika tersilap langkah, orang itu akan diketepikan hingga ghaib begitu sahaja.

Dalam konteks persatuan kita, banyak contoh yang boleh diberi atau dinyatakan. Saya tidak akan menyentuh dengan teliti dalam tulisan ini. Kita sendiri boleh lihat betapa mereka yang berjawatan dan disanjung pada satu-satu ketika tapi akhirnya ada yang diketepikan dan dilupakan langsung.  Malah, contoh peristiwa yang dikaitkan dengan guru-guru dalam SC, juga melibatkan faktor berkenaan.  Cakap guru akhirnya diketepikan begitu saja. Timbul barisan penentang dari bawah yang mencabar kewibawaan guru. Itulah hukum persatuan yang tidak boleh dihindari.

Keberkesanan Kepimpinan bergantung pada jenis dan cara seseorang pemimpin itu menggunakan kuasa. Oleh itu, para Jurulatih yang memegang kelas atau penyelia kelas SC, perlu menyedari hakikat betapa pentingnya mereka berupaya menyebarkan pengaruhnya pada para penuntut. Keupayaannya berbuat demikian akan menjadikan dirinya akan dihormati dan arahan atau percakapannya akan dipatuhi oleh pelbagai pihak yang dipimpinnya. Milikilah pelbagai saluran untuk mendapatkan kuasa. Hal yang demikian  akan mendatangkan faedah yang besar pada diri mereka sendiri.

Itu sebabnya terdapat dalam kalangan Jurulatih dan kepimpinan di peringkat cawangan atau di pusat yang bersungguh-sungguh untuk membuktikan kehebatan diri dalam kalangan ahli. Tujuannya pasti inginkan penghormatan. Malangnya ada dalam kalangan mereka yang bertindak secara negatif. Untuk menghebatkan diri, terpaksa pula merendah-rendahkan orang lain. Malah, guru utama sendiri dijadikan sasaran bandingan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Walau bagaimanapun, saya percaya bahawa ahli-ahli kita berupaya membuat penilaian sendiri bagi menentukan kehebatan seseorang itu dalam persilatan. Namun begitu ada juga dalam kalangan mereka yang bersifat benak. Kurang mengerti makna maknikam.

Dalam konteks kuasa, pelantikan seseorang itu sebagai Jurulatih adalah merupakan kuasa sah yang diberi mandat oleh Guru Utama. Pelantikannya tidak boleh disanggah oleh sesiapa. Guru berhak melantik sesiapa sahaja. Cuma, ada yang terlantik atas syor dari orang besar yang berkepentingan. Malang juga akhirnya.

Namun begitu, mereka yang telah dilantik sebagai Jurulatih maka hebatkan diri supaya para Jurulatih yang dilantik itu dapat dijadikan tempat rujukan, mempunyai maklumat yang luas tentang SC, memiliki moral yang tinggi, memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, kemahiran yang mantap, mempunyai idea mengendalikan latihan dalam kelas  dan pengalaman yang luas dalam pelbagai aspek persilatan SC. Kepakaran dalam persilatan SC sama ada segi kefahamannya atau fizikalnya akan membolehkan dirinya sentiasa dihormati oleh semua ahli dalam persatuan. Secara langsung Jurulatih itu akan mempunyai kuasa dari aspek kepemimpinan dalam kelasnya sendiri.

Namun begitu, berdasarkan pengalaman dan pemerhatian maka berhati-hatilah dalam tindakan. Jika tersilap langkah, hebat setakat manapun akhirnya akan membawa padah pada diri sendiri. Diri mungkin terketepi. Lebih-lebih lagi dalam suasana pepecahan yang ada sekarang. Tersilap langkah memilih guru atau berkiblatkan persatuan yang berlainan faham, maka diri akan terketepi sepanjang hayat. Oleh itu, saranan saya, buatlah tugasan silat seikhlas mungkin berdasarkan kefahaman yang telah diasaskan oleh Ustaz. Jangan langsung ada kepentingan diri.

          Seperti yang saya katakan, sifat-sifat murni yang ada pada seseorang pemimpin itu akan banyak mempengaruhi organisasi atau persatuan yang dipimpinnya. Terdapat banyak sifat yang boleh kita jadikan panduan. Seseorang Jurualtih itu perlu pandai menggunakan kuasa atau mandat persilatan tanpa menimbulkan syak wasangka pada penuntutnya. Jangan sesekali menyalahgunakan kuasa supaya diri sendiri tidak dikenali sebagai  gila kuasa.

Jalankan tugas yang diberi Guru Utama secara bersih, cekap dan amanah. Ketika menjalankan tugas Jurulatih perlu mempunyai kerelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba aspek pengendalian kelas secara luar biasa untuk kebaikan para penuntutnya. Idea pengajarannya mestilah kreatif tapi masih mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Guru Utama. Jangan memandai-mandai.

Dari segi pergaulan, pupuk sikap saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Sama ada dengan para penuntut atau dengan sesama Jurulatih. Sentiasalah mengambil berat dan bertanggungjawab sesama ahli dalam satu-satu kelas. Jika ada antara mereka yang memerlukan bantuan, maka hulurkan bantuan tersebut secara ikhlas.

          Pengurusan yang dijalankan perlu sentiasa bersifat  bertimbangrasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan. Jangan asyik mengarah tanpa sama-sama mencari arah bagi menjayakan sesuatu program. Kerelaan berkongsi kerja dan kuasa akan membolehkan suasana dalam  persatuan menjadi harmonis dan selesa. Stress akan dapat dikurangkan. Hal yang demikian akan memberi sumbangan yang besar pada kemajuan persatuan yang mereka ceburi.

          Sebagai Jurulatih yang memiliki peribadi yang tinggi, mereka mestilah menyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mereka akan dapat menjauhkan sifat ego kerana mempunyai emosi yang seimbang dan pandai bermesra. Hal yang demikian menjadikan diri mereka sentiasa memberi teladan yang baik  kepada ahli organisasi yang lain.

Tugas yang dimanahkan kepada mereka mestilah sentiasa dijalankan dengan sempurna. Fizikal mereka mesti sentiasa bertenaga, menggalak dan memberi sokongan serta sentiasa mengiktiraf dan menghargai setiap kemenjadian ahli atau penuntutnya. Hal yang demikian kerana dia menyedari tentang  kemajuan diri sendiri dan kemajuan penuntut-penuntut pimpinannya.

           Dalam setiap perbincangan, tidak menampakkan sifat sombong atau bongkaknya. Beliau sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai positif dalam kalangan penuntutnya. Hal yang demikian kerana beliau sendiri sentiasa mewujudkan mutu atau kualiti dalam kalangan penuntutnya sama ada hasil pekerjaan atau hasil pembelajaran silat.

Corak pengurusannya dalam kelas tidak mengongkong. Beliau tidak cuba sentiasa mengawal para ahli hingga menimbulkan ketegangan. Sikapnya yang sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina akan menjadikan dirinya akan bertindak dengan sabar dan adil  serta tidak pilih kasih. Itulah antara sifat yang kita inginkan apabila memandu para ahlinya dalam bidang persilatan SC. Sekian.

 
Comments Off on 22.3 KESIMPULAN KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN

Posted by on 29/12/2011 in Persilatan

 

22.2 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN III

Pengaruh kita juga dapat dikuatkan jika kita ada hubungan yang baik dan akrab dengan tokoh-tokoh yang tertentu. Dalam prinsip kepimpinan, hubungan luas dan kebolehan berhubung dengan orang-orang yang hebat akan membolehkan seseorang itu mendapat pengaruh yang besar dalam satu-satu  organisasi. Pengaruh yang ada itu adalah merupakan satu kuasa yang boleh dimilikinya kerana mereka berkeupayaan mempengaruhi orang lain.

Hubungan yang luas akan  menjadikan dirinya disegani oleh ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Secara langsung kata-katanya akan sentiasa diberi perhatian. Kejayaan berbuat demikian adalah merupakan satu kuasa yang telah ada dalam dirinya. Kita tentu berasa bangga jika Guru Utama kita mempunyai hubungan baik orang-orang kenamaan seperti para menteri. Lebih-lebih lagi dengan Perdana Menteri atau para pemimimpin tertinggi negara. Kebanggaan itu tentunya akan menebalkan lagi ketaatan dan penghormatan kita pada Guru Utama. Itulah telahan saya.

Itu sebabnya, dalam konteks organisasi atau persatuan SC, orang-orang kanan Guru Utama adalah merupakan orang-orang yang berpengaruh dan amat berkuasa. Sandarannya adalah berdasarkan hubungan yang rapat dengan Guru Utama. Kata-kata orang kanan ini mungkin merupakan kata-kata Guru utama. Oleh sebab itu, orang-orang kanan ini sentiasa dihormati dan segala arahan mereka sentiasa dipatuhi. Para ahli akan berasa segan, takut dan berhati-hati.

Dalam zaman Ustaz, orang-orang kanan ini amat bijak menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi para ahli bagi mencapai maksud atau matlamat persatuan. Kehebatan mereka mempengaruhi para ahli adalah merupakan satu kuasa yang ada pada mereka. Banyak aktiviti pusat yang dijalankan di peringkat cawangan dengan jayanya.

Walau bagaimanapun, dalam zaman guru-guru berikutnya, prinsip mempengaruhi cawangan masih berjalan dengan lancar. Banyak rekod yang tercipta hasil sokongan dari cawangan. Namun begitu ada ketikanya juga kelebihan penghormatan itu disalahgunakan. Kuasa yang ada membolehkan mereka memecat sesiapa saja yang dikehendaki mereka.  Saya ada pengalaman dalam hal ini.

Biasanya, orang-orang kanan yang mempunyai kelebihan untuk merapatkan diri dengan  Guru Utama adalah terdiri dari mereka yang berjawatan. Namun begitu, saya yakin bahawa Guru Utama juga membenarkan para ahli biasa untuk merapatkan hubungan dengannya. Cuma, sejauh mana anak-anak muridnya atau ahli-ahli biasa ini berjaya merapatkan hubungan dengan Guru Utama. Hubungan yang rapat itu adalah amat perlu, bukan setakat dapat menambahkan ilmu, tapi juga akan membolehkan diri sendiri dihormati atau disegani oleh ahli-ahli yang lain.

Dalam hal ini, saya selalu tegaskan betapa para Jurulatih atau pimpinan tertinggi cawangan perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan Guru Utama dan orang-orang kanan Guru Utama. Kebolehan mereka merapatkan hubungan tersebut amat besar maknanya terhadap penghormatan yang diberi oleh anak didiknya sendiri. Penghormatan dari anak didiknya adalah secara tidak langsung dan tanpa disedari.   Mereka benar-benar melihat akan peranan Jurulatih atau kepimpinan tertinggi tersebut  sebagai mewakili Guru Utama atau mewakili kepimpinan pusat. Penghormatan yang diberi itu akan memudahkan mereka menggunakan kuasa mengarah dan sebagainya.

Di samping itu, seseorang itu dapat mempengaruhi bagi mendapatkan penghormatan dari orang lain kerana dirinya memiliki moral yang tinggi, berperibadi mulia dan sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Mereka sentiasa dijadikan tempat rujukan ahli-ahli bagi mendapatkan sesuatu penerangan atau mendapatkan satu ketenangan. Secara langsung mereka akan berupaya mempengaruhi orang lain yang merujuk sesuatu. Secara langsung mereka ini mempunyai satu kuasa yang membolehkan orang lain mengikuti kehendak atau arahan yang diberikaan.

Peranan Guru Utama dalam perbincangan di atas, tidak boleh dinafikan keberkesanannya. Cuma, sejauh mana orang-orang kanannya atau para pemimpin di peringkat cawangan dapat memainkan peranan yang sedemikian. Saya rasa, ramai yang berkebolehan dalam peranan tersebut. Di peringkat pusat ada ramai tokoh yang berpengaruh kerana memiliki keperibadian yang tinggi. Ada juga yang bergelar Ustaz atas sifatnya yang mulia dan hebat. Namun begitu, ramai juga dalam kalangan golongan ini yang ’rosak’ akibat terlibat dengan politik silat. Kehebatan dan pengaruh mereka hanya berkesan pada persatuan yang mereka sokong.

Alangkah baiknya jika kumpulan ini bersikap dan bersifat dapat mengelak dalam politik SC. Pasti mereka akan dapat memainkan peranan sebagai orang tengah atau penenang dalam pergolakan yang berlaku dalam SC. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa dihormati dan disanjungi oleh para ahli.  Tapi apakan daya. Mereka juga bernafsu manusia dan bernafsu dunia atau mungkin bernafsu gajah. Kepentingan diri terpaksa juga diutamakan. Sekurang-kurangnya kepentingan memelihara hubungan sesama kawan hingga sanggup menghancurkan persilatan dan persatuan SC.

Begitu juga dengan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran, latihan dan pengalaman yang luas dalam bidang persilatan dan kefahaman SC. Kumpulan ini juga adalah merupakan kumpulan yang sentiasa di hormati dan disanjungi. Pengaruh mereka dalam kalangan ahli adalah hebat dan berkesan. Kepakaran yang ada itu menyebabkan mereka berupaya mempengaruhi orang lain. Hal yang demikian kerana atas kebolehan itu, mereka akan dijadikan tempat untuk mendapat atau menambahkan pengetahuan SC dalam kalangan ahli. Secara langsung juga orang itu telah mempunyai kuasa yang tertentu kerana berupaya mengarahkan orang lain atau menjadikan orang lain mengikut arahan atau pandangan yang dikeluarkan.

Tidak hairanlah, kita dapat lihat betapa ada para pemimpin pusat yang cuba menonjolkan diri dalam aspek kehebatan ini. Mereka berusaha keras bagi membuktikan betapa diri mereka adalah pakar dalam bidang persilatan. Seboleh-bolehnya mereka ingin meletakkan diri mereka setaraf dengan Guru Utama. Tentunya selepas zaman Ustaz Hanafi. Masa Ustaz, tidak ada siapa pun yang berani menyaingi kehebatan Ustaz. Nak bersaingpun tak ada siapapun yang peduli. Kalau bersaing juga, maknanya akan terketepi.

Oleh sebab ingin menonjolkan diri sebagai ahli terhebat dalam SC, wujudlah kursus-kursus atau pelarasan pelajaran SC dalam kalangan ahli-ahli seluruh negara. Keselarasan buah yang pernah dibuat oleh Ustaz, cuba diselaraskan lagi. Maka terciptalah teknik-teknik baru dalam pelajaran SC. Ketika ini pun, dikatakan sistem penyampaian juga diubah-ubah mengikut pengetahuan sendiri.

Sejak zaman PA lagi sebelum berpecah, usaha-usaha tersebut dilakukan oleh kumpulan individu tertentu  bagi ’menjual’ kehebatan diri. PA sendiri terketepi dan tidak tahu wujudnya buah-buah yang diselaras. Beliau sendiri pernah melahirkan kekecewaannya itu pada saya. Rupa-rupanya perbuatan tersebut ada strateginya. Sekarang ini mereka berada dalam kumpulan yang tertentu. Ahli-ahli yang baru tetap mengkagumi kebolehan mereka. Pengaruh mereka begitu menebal dalam kalangan ahli-ahli baru tersebut. Mereka dihormati dan ditaati. Itulah kehendak dan hajat mereka. Apabila diri ditaati dan dihormati maka mudahlah mereka memberi arahan yang mudah dituruti tanpa ada apa-apa bantahan dari ahli. Itu juga dinamakan kuasa. Bersambung pada kesimpulan sikit minggu lagi.

 
Comments Off on 22.2 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN III

Posted by on 13/12/2011 in Persilatan

 

22.1 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN II

Jenis kuasa yang ada kaitan dengan kuasa sah ialah kuasa secara paksaan. Dengan kuasa yang ada, seseorang itu boleh memaksa orang lain melakukan arahan yang diberikan. Beliau bukan setakat boleh memberi pengiktirafan, malah beliau juga boleh menghukum berdasarkan kuasa yang ada atas jawatan yang disandangnya. Kumpulan ini kerap kali mendapatkan kerjasama orang lain secara mengamcam. Hal yang demikian akan menyebabkan orang lain mengikut perintah terutamanya pada mereka yang kecil anunya. Mereka tidak berani membantah. Lebih-lebih lagi pada mereka yang tidak mahu karenah. Main selamat.

Sifat kepimpinan demikian dalam SC banyak berlaku dalam zaman PA dan  awal zaman En Mat, sebelum kumpulan En Mat berpecah lagi. Ketika itu, mereka yang ada kuasa selalu menunjuk-nunjukkan kuasa yang ada untuk memaksa orang lain mematuhi segala arahannya.  Dulu, zaman Ustaz, orang ikut arahan kerana segan. Tapi kemudiannya orang lain ikut arahan kerana paksaan dan ketakutan dipecat atau diketepikan. Sengaja saya tidak mahu memberi contoh-contoh nama dalam tulisan ini. Guru Wawasan dan kuncu-kuncunya amat arif dalam bidang ini. Hinggakan ada juga dalam kalangan pemimpin cawangan yang berair dalam seluar sendiri. Kecut perut setiap kali bersua muka dengan mereka. Muhasabah diri selalaunya tidak menjadi. Takut dan kecut perut pada ketua berkenaan. Rasa-rasanya ada juga kepentingan diri yang menguasai diri.

Biasanya orang-orang ini yang suka memaksa, sukar mendapatkan sokongan secara suka rela dari para ahli. Hal yang demikian berlaku kerana para ahli sentiasa takut pada mereka.  Namun begitu, atas kuasa paksaan tersebut, kumpulan ini tetap ada pengaruh untuk menggerakkan orang lain melakukan pekerjaan atau arahan yang disuruh. Amat kurang yang membantah, gara-gara takut dipecat. Kepentingan diri juga namanya.

Sepanjang pengalaman saya, stail kepimpinan secara paksaan untuk mendapatkan pengaruh, bukanlah sifat Ustaz. Arahan yang dituruti ahli secara sukarela, bukanlah paksaan namanya. Walaupun para ahli menuruti arahan tanpa bantahan, itu menunjukan penghormatan yang diberi pada Guru Utama. Penghormatan itu adalah menunjukkan pengaruh yang kuat pada Guru Utama atas anak muridnya. Pengaruh itulah merupakan kuasa yang ada pada Ustaz tanpa dipaksa-paksa. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kanan SC yang lain. Mereka ditaati kerana penghormatan yang diberi oleh para ahli.

         Selain daripada isi perbincangan di atas, seseorang itu juga akan mempunyai pengaruh pada orang lain jika dia berkemampuan memberi ganjaran sama ada dalam bentuk wang, perakuan atau pengiktirafan ataupun yang paling mudahnya ialah pujian. Keupayaannya berbuat demikian akan menjadikan orang lain bergantung harap dan terpaut hati padanya. Keadaan ini akan menjurus pada prinsip penghormatan dan ketaatan pada pemimpin. Konsep orang berbudi kita berbahasa dan ada ubi ada batasnya, ada budi maka ada balasnya adalah tidak asing lagi bagi masyarakat Melayu. Jika budaya ini dapat dipraktikkan dalam proses kepimpinan kita, pastinya perbuatan kita itu akan meninggalkan kesan yang amat baik dan menggalakkan dalam hubungan ahli dengan pemimpinnya.

Secara langsung pemimpin itu boleh mempengaruhi para pengikut atau ahli-ahli yang dipimpinnya dalam pelbagai segi. Ahli-ahli yang dipimpin pasti akan memberi penghormatan secara langsung dan mungkin secara tidak disedari. Sebagai pemimpin, kita tidak perlu menagih penghormatan. Sebaliknya penghormatan itu akan lahir secara sendirinya dari para pengikutnya. Penghormatan yang ada memudahkan proses mempengaruhi. Itulah salah satu bentuk kuasa yang boleh dilahirkan kerana kelebihan yang ada pada dirinya.

Cuba kita lihat faktor ganjaran pada ahli yang boleh berlaku dalam konteks SC. Contohnya ialah peranan Jurulatih yang mungkin merangkap Penyelia Kelas. Untuk memberi wang sebagai ganjaran pada ahli, mungkin agak susah. Namun, ganjaran berbentuk menambahkan pengetahuan ahli dalam bidang persilatan boleh dilakukan. Ahli yang sedang belajar silat, pastikan mereka diberi petua-petua yang berkesan untuk memperbaiki sebarang kelemahan dalam penguasaan gerak. Manakala mereka yang telah tamat pembelajaran SC, ilmu mereka boleh ditambah dari masa ke masa melalui kelas-kelas kemahiran atau melalui kefahaman SC dengan lebih mantap. Hal yang demikian adalah lebih berfaedah jika dibandingkan ganjaran atau pengiktirafan melalui majlis-majlis jamuan atau makan-makan di kedai makan bagi menambat hati para ahli.

Oleh itu, para Jurulatih perlu sentiasa menambahkan pengalaman dan pengetahuan pada dirinya sendiri. Pengetahuan dan pengalaman itu amat berguna untuk dikongsi bersama dengan anak didiknya. Para ahli yang dididik dalam bidang persilatan, akan sentiasa menaruh harap pada Jurulatih berkenaan untuk menambahkan ilmu mereka. Kekurangan ilmu dan pengalaman dalam kalangan Jurulatih, mungkin akan menyebabkan anak didiknya berasa bosan atau jemu untuk terus berada dalam kelas-kelas kemahiran, misalnya.

Di samping itu, Jurulatih itu perlu sentiasa berada dalam suasana yang cekap dan tangkas.  Oleh sebab itu rajin-rajinlah berlatih supaya gerak yang ada pada dirinya sentiasa mantap dan berkesan hinggakan anak didiknya sentiasa menaruh keyakinan pada mereka. Hal yang demikian akan menjadikan para ahli yang dipimpin akan memberi penghormatan pada Jurulatih berkenaan. Hati mereka akan terpaut pada kepimpinan Jurulatih tersebut. Akhirnya, segala arahan yang diberi oleh Jurulatih berkenaan pasti akan dipatuhi tanpa rungutan  dan anak didiknya akan akur pada segala arahan tanpa ada sebarang bantahan.

Ustaz sendiri turun padang dalam kelas-kelas kemahiran. Ustaz melatih anak didiknya sebagai usaha untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman anak muridnya. Dalam proses  bimbingan Ustaz, kebolehannya sentiasa memperlihatkan ketangkasan Ustaz bersilat. Tumbukan serangnya pasti akan meraungkan penuntut yang kena. Konsep penumbuk ’tak nampak’ adalah jelas sekali. Hayunan kakinya pada pelipat sentiasa tepat dan padat. Geraknya sukar dijangka. Sebagai anak didik Ustaz, pasti mereka akan berasa kagum dan memberi penghormatan yang tertinggi pada dirinya sebagai guru Utama, merangkap pemimpin dalam semua segi.

Teringat satu peristiwa dalam kelas saya sendiri. Ustaz turun padang untuk bersama dengan anak didik silat saya dalam kelas silat. Ketika itu ialah pelajaran potong. Ustaz sendiri cuba menerangkan tentang prinsip mengambil buah potong pada seorang anak didik silat yang ada pengalaman yang luas dalam persilatan Melayu. Ketika Ustaz membuat buah, murid berkenaan cuba bertindak mematikan gerak Ustaz. Secepat kilat Ustaz dapat memintas gerak murid  berkenaan. Murid itu tergamam dan akhirnya terpegun. Bukan mudah untuk mengatasi gerak yang dibuatnya seperti yang dikatakannya pada saya kemudiannya.

Kehebatan Ustaz tersebut menjadi bualan. Semua murid SC di cawangan saya mengetahuinya. Berita itu tersebar luas di tempat-tempat lain. Kehebatan Ustaz itu menjadikan dirinya dikagumi dan diberi penghormatan. Pengaruh dan kepimpinan Ustaz semakin mantap. Kita menghormatinya bukan kerana jampi serapah atau ilmu yang ’dikenakan’ pada para ahli. Sebaliknya penghormatan anak murid pada Ustaz adalah atas kebolehan Ustaz yang hebat dalam pelbagai segi, sama ada bidang persilatan, pengurusan dan kepimpinan.

Walau bagaimanapun, malang juga pernah menimpa Ustaz. Pernah saya ceritakan betapa Ustaz ’diserang’ kerana dikatakan mengamal ilmu salah hingga menyebabkan ahli keluarganya yang menuntut SC dikatakan tak tentu arah. Semuanya gara-gara ketaatan murid berkenaan pada Ustaz. Tapi saya tetap yakin. Kewibawaan dan kehebatan Ustaz hingga Ustaz dihormati, bukanlah kerana jampi serapahnya. Sebaliknya, seperti yang dikatakan, kehebatan secara semula jadinya dalam pelbagai segi  telah menyebabkan Ustaz dihormati dan disegani oleh para penuntutnya.

Seseorang yang bermaklumat juga akan mempunyai pengaruhnya pada orang lain. Maklumat yang ada padanya pastinya maklumat yang penting dan diperlukan oleh pihak lain dalam menjalankan tugas. Keperluan atas maklumat itu akan memudahkan pemberi maklumat menegaskan pengaruhnya. Pengaruhnya atas orang lain itulah merupakan satu kuasa yang dimilikinya untuk menarik orang tersebut bekerjasama ke arah pencapaian matlamat organisasi.

Dalam kelas-kelas SC, para penuntut bukan setakat inginkan ilmu persilatannya sahaja, malah mereka juga inginkan pengetahuan tentang asal usul gerak dan asal usul persilatan itu sendiri. Para Jurulatih yang berupaya mengungkai sebarang persoalan mengenai silat dan sejarah persilatan, tentunya akan dihormati dan dipandang tinggi oleh para penuntut atau anak didik silatnya.

SC telah melahirkan tokoh-tokoh hebat sejak zaman Ustaz lagi. Kehebatan mereka bersilat dan kehebatan mereka memahami falsafah Silat Cekak, amat dikagumi. Kita dapat rasakan betapa kuah telah  tertumpah ke nasi.  Tak perlu saya sebutkan nama-nama mereka. Umum telah mengetahuinya. Penghormatan pada mereka bukan kerana jampi serapah, melainkan kehebatan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam persilatan SC.

Cuma malangnya, apabila kita berpecah, penghormatan pada tokoh-tokoh tersebut telah berbelah bahagi. Mereka hanya dihormati oleh ahli-ahli persatuan yang mereka berada dalamnya. Alangkah ruginya pada ahli-ahli persatuan SC yang berlainan persatuan. Keberkesanan ilmu SC pasti akan susut nilainya apabila perjuangan persatuan mengatasi perjuangan persilatan. Cukup setakat itu. Bersambung lagi.

 
Comments Off on 22.1 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN II

Posted by on 12/12/2011 in Persilatan

 

22.0 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN I

Dalam tulisan terdahulu, saya telah menyentuh tentang stail kepemimpinan yang ada dalam SC. Saya merujuk pada stail kepemimpinan Ustaz dalam mengendalikan persatuan SC yang merupakan sebuah organisasi yang besar dan hebat. Stail tersebut adalah berdasarkan kepemimpinan secara mutlak dan corak demokrasi  secara terpimpin terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang persilatan . Tafsiran saya itu pula adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya dalam bidang pengurusan yang sekian lama.

Nampaknya stail kepemimpinan Ustaz sangat berjaya. Saya sangat tertarik pada stail kepemimpinan yang sedemikian. Maknanya, para pemimpin SC yang mengurus persilatan dan persatuan di mana-mana peringkat, sama ada di peringkat cawangan ataupun di peringkat pusat, amat perlu menguasai ilmu pengurusan. Ilmu pengurusan ini termasuklah kepimpinan, komunikasi, motivasi dan pengurusan itu sendiri secara khusus. Dalam proses memimpin, jangan lupa akan gelagat atau perwatakan pengikut kita yang merupakan ahli silat merangkap ahli persatuan. Ilmu mengenai mereka perlu dikuasai. Hal yang demikian kerana para pengikut yang kita pimpin, juga akan mempengaruhi kejayaan persatuan atau organisasi itu.

Dalam tulisan ini, saya akan sentuh lagi secara umum stail kepemimpinan tradisi yang ada, umum dipraktikkan dalam mana-mana organisasi atau persatuan untuk menambahkan pengetahuan kita. Semoga tulisan ini dapat dijadikan panduan bagi Penyelia Kelas dan Jurulatih agar dapat memimpin persatuan SC dengan lebih baik. Kita doakan semoga pepecahan yang pernah berlaku dapat dihindarkan terjadi lagi di masa-masa depan.

Saya selalu tegaskan betapa proses kepimpinan itu juga memerlukan satu ’kuasa’ bagi membolehkan para pengikut kita menurut arahan yang kita berikan. Sebagai pengurus, kuasa diperoleh melalui peraturan-peraturan yang ada. Manakala pada konsep kepimpinan, kuasa itu adalah merujuk pada pengaruh yang kita ada bagi menggerakkan orang lain melakukan sesuatu kerja itu secara sukarela, bukannya atas arahan atau secara terpaksa.

Secara ilmiahnya, Kepimpinan adalah merupakan sebagai satu proses hubungan antara dua atau lebih manusia. Proses perhubungan itu adalah berterusan. Bukannya boleh dibuat sehari dua. Dalam proses itu seseorang individu itu cuba mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian sesuatu matlamat atau tujuan. Bukannya matlamat atau tujuan peribadi, melainkan matlamat dan tujuan organisasi. Mereka tidak rela menjahanamkan organisasi yang mereka libatkan diri.

Kalau organisasi diibaratkan umpama sebuah kapal, seorang pemimpin akan mempastikan kapal itu bergerak dengan sempurna tanpa ada sebarang halangan. Tidak ada seorang pun ahli kapal tersebut yang bersifat khianat hingga akan menyebabkan kapal tersebut boleh tenggelam. Namun begitu, kita perlu pastikan semua ahli bersifat setia. Pengetahuan tentang perwatakan para ahli yang merupakan pengikut kita adalah amat perlu. Saya telah menyentuh hal yang demikian dalam tulisan yang lalu.

Para pemimpin persatuan atau organisasi itu juga mestilah ikhlas akan kepimpinannya. Kalau mereka mempunyai kepentingan diri, maka bukanlah mereka bersifat pemimpin. Melainkan sebagai petualang yang juga berusaha membocorkan kapal yang dinaiki. Biar tenggelam bersama asalkan puas hati. Itulah yang selalu saya katakan sebagai golongan haprak dan bukannya golongan pemimpin. Saya juga telah menyentuh perkara tersebut dalam tulisan yang terdahulu.

Dalam konteks kepemimpinan, pengaruh dan nilai-nilai murni yang ada pada seseorang pemimpin itu akan menjadikan organisasi yang dipimpinnya berada dalam landasan yang kukuh dan mantap. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan kuasa (POWER) yang dimilikinya. Maknanya kalau seseorang itu mempunyai pengaruh, bermakna itulah kuasa yang ada pada dirinya. Melalui kuasa yang sedemikian akan menjadikan para pengikutnya akan memberikan ketaatan tanpa berbelah bahagi.

Saya ingin menarik perhatian pembaca tentang kepimpinan ustaz itu sendiri. Saya merujuk diri saya sendiri betapa saya akan melakukan  arahannya tanpa ada perasaan membantah. Hal yang demikian berlaku secara spontan. Mungkin ada pelbagai perasaan yang bercampur-campur bagi membolehkan kita menurut sahaja arahan-arahannya. Nak kata takut, ada juga. Nak kata hormat, ada juga. Nak kata sayang, ada juga. Macam-macam perasaan yang bercampur-campur. Seolah-olah macam kita terpukau. Hal yang demikianlah menyebabkan timbulnya perasaan tak puas hati pada orang lain yang terdekat dengan kita. Hingga ada yang mengatakan betapa Ustaz menggunakan ilmu untuk membolehkan anak muridnya menurut apa saja yang dikata Ustaz. Itulah antara lain tafsiran yang ada ketika itu bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan kebolehan dan kejayaan Ustaz.

Apabila saya berpeluang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, rupa-rupanya Ustaz telah berjaya memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin, di samping sebagai pengurus persatuan. Kehebatan Ustaz memimpin kerana Ustaz mempunyai pengaruh yang kuat atas anak muridnya. Pengaruh itu adalah merupakan kuasa padanya untuk menggerakan para ahli bagi memajukan persilatan dan persatuan. Pengaruh yang merupakan kuasa pada Ustaz itu bukannya terletak pada jampi serapah semata-mata. Tidak ada ’ilmu’ yang dikenakan pada anak-anak muridnya, melainkan kewibawaan Ustaz yang begitu hebat ketika itu yang tidak ada tolok bandingnya.

Kita yang memimpin persatuan atau sebarang organisasi juga boleh menjadi seperti sifat kepimpinan yang ada pada Ustaz. Tak payah baca-baca. Tak perlu amal-amal ayat. Dalam tulisan ini saya cuba bincangkan cara-cara kita menegaskan pengaruh kita yang akhirnya akan menjadi kuasa kepada kita untuk mempengaruhi  orang lain menurut apa yang kita arahkan.

Pengaruh yang ada pada sesorang pemimpin itu untuk mempengaruhi orang lain, adalah pelbagai. Pengaruh ini berkait rapat atas kuasa yang ada padanya. Kalau dia dilantik atas kuasa yang sah, maka pengaruhnya adalah berasaskan pada proses peraturan atau pengundian. Persatuan kita ada mesyuarat agungnya. Di situlah lantikan bermula. Apabila dilantik, maka sahlah kuasa yang ada pada kita. Melalui kuasa yang sah itu, kita boleh mempengaruhi orang lain untuk menurut arahan-arahan yang diberikan. Walau bagaimanapun, kuasa yang ada itu tidak kekal. Hilang kuasa maka akan hilanglah pengaruhnya. Itu sebabnya, orang yang berkuasa akan sedaya upaya cuba mengekalkan kuasa yang ada. Macam-macam perkara yang dilakukannya. Mungkin melibatkan wang ringgit atau sebagainya. Sebab dia tahu, apabila hilang kuasa  yang sah itu, maka akan hilanglah pengaruhnya. Orang lain tak akan peduli lagi.

Tidak hairanlah kita lihat ada dalam kalangan kepimpinan kita yang berhempas pulas mendapatkan kuasa semula dengan pelbagai cara. Satu cara yang mudah ialah fitnah dan memfitnah. Orang-orang jenis ini tak mementingkan masa depan persatuannya. Apabila kepentingan diri mengusasai dirinya, maka membujur lalu melintang patah. Berpecahlah  kita. Apah tak dirasanya. Puas hati hinggalah dia sendiri yang mati dengan membawa kisah perjuangan diri. Bersambung.

 
Comments Off on 22.0 KUASA DAN SIFAT KEPEMIMPINAN I

Posted by on 11/12/2011 in Persilatan

 

21.8 KESIMPULAN PERTEMUAN DAN PERPISAHAN

Sepanjang saya diamanahkan mengurus persatuan atau organisasi atau institusi, sifat dan sikap ahli yang saya pimpin adalah  sangat saya titik beratkan. Merekalah yang akan menentukan sama ada usaha-usaha yang kita lakukan mencapai kejayaan atau pun tidak. Kita tidak boleh membuat kerja seorang diri. Kita sentiasa memerlukan bantuan. Sikap pengikut kita akan banyak mempengaruhi  sokongan yang diberi. Sokongan itu pula akhirnya akan menentukan kejayaan yang dicapai itu besar atau setakat memadai sahaja. Oleh itu, kenalilah para ahli atau pengikut kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang demikian akan memberi banyak faedah atas segala usaha yang kita lakukan.

Saya selalu tekankan betapa diri kita sendiri perlulah berada dalam suasana sentiasa positif, berilmu dan sentiasa memburu pengalaman dalam segala bidang kehidupan. Kitalah yang akan menentukan hala tuju diri kita sendiri. Sebarang kelemahan atau kelebihan yang ada pada diri kita, sepatutnya kita sendiri yang mengetahuinya secara terperinci. Pendapat orang lain hanyalah sebagai sandaran atau sempadan atau sebagai penimbang tara.

Ada yang berpendapat bahawa untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan diri kita, perlu ditanya pada orang lain. Mungkin pendapat itu boleh kita bahaskan lagi. Cuba kita bayangkan sikap para pengikut kita seperti yang saya bincangkan di atas. Setiap para pengikut kita, ada sifat dan sikapnya yang tersendiri. Kalau kita tanyakan pada pengikut setia kita tentang diri kita, pastinya segala komennya adalah positif. Seolah-olah tidak ada langsung kelemahan pada diri kita. Kalau kita bertanyakan tentang diri kita pada pemimpin tak rasmi, mood  mereka akan mempengaruhi pendapat mereka sendiri. Tatkala mereka menyokong kita, segala komen mereka adalah positif. Semuanya baik belaka. Namun begitu, tatkala hati perut mereka tidak baik, komen-komen yang dilemparkan adalah lebih  banyak menjurus pada negatif.

Kalau kita bertanyakan pada kumpulan ahli yang majoriti dan bersifat biasa, jawapan mereka tidak akan menyakinkan kita. Mereka sendiri pun tidak yakin dengan buah fikiran yang dinyatakan. Manakala, jika kita bertanya pada kumpulan yang sentiasa bersifat menentang, maka komen-komen mereka pasti kesemuanya bersifat negatif. Tidak ada satupun yang baik pada sisi mereka. Hal yang demikian kerana itulah sifat mereka yang sentiasa memandang orang lain dengan sifat negatif.

Oleh itu, jika kita ingin mengetahui akan kelemahan atau kelebihan yang ada pada diri kita, maka kita sendirilah yang boleh menyatakannya. Berfikirlah seketika. Itulah sebab agaknya kita diseru supaya sentiasa muhasabah diri. Kita sendirilah yang sepatutnya mengetahui akan diri kita sendiri. Setiap hari kita akan memandang wajah kita. Sekurang-kurangnya tiga kali sewaktu sikat rambut di waktu pagi, tengah hari dan petang. Mungkin juga di waktu malam.

Walaupun kita gagal melukiskan kembali wajah kita, sekurang-kurangnya kita ada gambaran sendiri tentang wajah kita di kotak pemikiran kita sendiri. Maka fikirkanlah tentang kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita dalam suasana merendah diri. Jangan meninggi diri. Insyaallah, kita akan dapat membuat kesimpulan tentang diri kita sendiri melalui ilmu dan pengalaman yang ada. Oleh itu, perbetullah diri kita sendiri. Mana-mana yang kurang, perbaiki. Mana-mana kelebihan, maka teruskan. Lebih baik kita bertanya tentang diri kita pada diri kita sendiri daripada bertanya pada orang lain.

Dalam konteks organisasi, jika ada orang lain ingin mengetahui tentang keberkesanan organisasi yang kita pimpin, sepatutnya mereka meletakkan kepercayaan pada diri kita sebagai pemimpin. Tidak perlu bertanyakan ahli untuk menentukan kepemimpinan kita di peringkat organisasi itu berkesan atau pun tidak. Saya berpengalaman dalam soal ini apabila ada pihak lain yang inginkan komen para ahli tentang keberkesanan kepimpinan saya. Kalau inginkan segala-galanya positif, maka para pengikut kumpulan pertama boleh dijadikan bahan rujukan. Tentunya hal yang demikian akan berbeza jika dirokemenkan kumpulan penentang. Kalau dirujuk pada kumpulan pemimpin tak rasmi, ikut keadaan. Manakala bagi kumpulan ramai atau kumpulan majoriti jawapan mereka hanya diperingkat pertengahan kerana mereka lebih banyak bersifat ’selamat’.

Dalam konteks persilatan kita, usaha-usaha mencungkil kepemimpinan di peringkat cawangan perlulah berhati-hati. Jangan mudah mempercayai kata-kata para ahli yang ada di setiap cawangan itu. Setiap ahli itu adalah mewakili setiap sifat kumpulan pengikut. Pendapat mereka pastinya tidak sama tentang kepimpinan persatuan. Tersilap pilih ahli untuk mendapatkan pendapat maka segala-galanya akan membawa suasana buruk dan negatif. Kalau itu dijadikan pegangan, maka rosaklah hubungan antara cawangan dengan pihak pusat.

Banyak cawangan yang dicap dengan pelbagai  tohmahan, gara-gara mendapat maklumat yang salah dari mereka yang berada dalam kumpulan yang negatif. Kita tentunya ada pengalaman dalam yang demikian. Pihak kepimpinan pusat amat mudah membuat kesimpulan. Hinggakan ada para pemimpin cawangan yang dikatakan umpama raja yang mengongkong para ahlinya. Banyak lagi tohmahan dan andaian yang tidak tepat hingga akhirnya memberi sumbangan pada pepecahan ahli dalam persatuan kita yang gah pada satu masa yang lalu.

 

Kadang kala kita juga perlu berfikir dalam konteks diri kita pula sebagai pengikut. Di kumpulan manakah kita berada. Hal yang demikian adalah perlu kerana kesedaran tentangnya akan dapat mengubah sikap kita sendiri atau akan dapat membetulkan sebarang kesilapan yang kita lakukan. Kita sedia maklum bahawa setiap kumpulan itu ada sifat dan sikapnya tersendiri. Kefahaman tentangnya akan banyak membantu diri kita tatkala kita melakukan perbuatan muhasabah diri. Keputusan yang kita ambil akan lebih bersifat rasional dan patut.

Berdasarkan perbincangan di atas, memperlihatkan pada kita betapa pentingnya kita mengetahui akan sifat dan sikap para ahli yang menjadi pengikut kita sendiri. Merekalah yang akan menentukan hebat atau tidak persatuan yang kita pimpin. Malah sifat pengikut itu sendiri akan memberi sumbangan pada sifat kesetiaan atau sifat penentangan.

Malah, dalam persilatan kita sendiri, sifat dan sikap para ahli sangat dititikberatkan. Pemilihan ayam di waktu tamat dapat dijadikan satu rujukan setapa pentingnya mengetahui sifat dan sikap ahli. Setiap bahagian ayam yang dipilih, ada membawa petunjuknya yang tersendiri. Dikatakan hanya Guru Utama sahaja yang mengetahuinya.  Namun, sekurang-kurangnya adat demikian akan dapat memberi petunjuk kepada guru tentang sifat dan sikap para ahli atau para pengikutnya supaya beliau lebih berhati-hati. Agaknya.

Walau bagaimanapun, saya perlu jelaskan di sini betapa Ustaz tidak pernah bergantung pengetahuan tentang ahli berdasarkan pemilihan bahagian ayam dalam adat petunjuk tersebut. Seperti yang pernah dinyatakan pada saya, itu sebabnya adat tersebut diletakkan pada pertengahan pelajaran dan bukannya pada pemulaan pelajaran. Ustaz tidak bergantung pada perbuatan demikian. Sesungguhnya, Ustaz mempunyai caranya yang tersendiri untuk mengenali sifat dan sikap para pengikutnya sendiri. Sekian tajuk ini.

 
Comments Off on 21.8 KESIMPULAN PERTEMUAN DAN PERPISAHAN

Posted by on 04/12/2011 in Persilatan

 

21.7 PERTEMUAN DAN PERPISAHAN VIII

Tumpuan atau fokas kebanyakan mereka dari kumpulan menentang ini, hanyalah pada silat sahaja. Aktiviti persatuan tersangat jarang atau mungkin tidak pernah disertai. Majlis-majlis yang berkaitan dengan pembukaan kelas, pasti mereka tidak melibatkan diri. Kempen-kempen mencari ahli, mereka buat tak erti. Pendek kata apa saja yang berkaitan dengan persatuan, mereka tidak melibatkan diri. Gotong-royong membersihkan kelas latihan silat pun, mereka tidak sertai. Minat mereka hanya mendapatkan ilmu SC buat kepentingan diri. Nampak sangat tidak ikhlasnya, semata-mata mereka mencari kepastian sahaja untuk kepuasan diri sendiri.

Hal yang demikian menjadikan mereka sering menyindiri. Tidak bercampur dengan ahli-ahli lain. Pada pandangan saya, tentunya sifat mereka itu adalah semata-mata untuk mendapatkan rahsia yang ada dalam pelajaran SC sahaja. Inilah yang dikatakan kumpulan keempat iaitu kumpulan penentang yang ada dalam persatuan kita. Kehadiran mereka tidak menyumbang apa-apa makna pada silat dan persatuan, melainkan sumbangan yuran yang mesti mereka jelaskan setiap bulan. Kalau mereka tidak wujud sekalipun, tidak mendatangkan apa-apa kerugian pada persilatan dan pada persatuan SC. Tapi apakan daya, tanggungjawab kita ialah menyampaikan ilmu SC pada mereka yang berminat. Dalam hal ini, mereka masih berminat walaupun ada udang di sebalik batu.

Terdapat juga ahli kumpulan ini yang memaksa diri mereka belajar SC dalam keadaan hati mereka tidak dapat menerima pelajaran SC kerana penentangan yang wujud dalam diri mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, perkara yang menarik itu ialah hati mereka tidak dapat menerima pembawaan SC kerana ilmu SC itu sendiri telah bertentangan dengan amalan ilmu yang ada pada diri mereka.

Pernah terjadi peristiwa seorang Jurulatih silat Melayu lain yang memasuki SC. Hebat juga gurunya. Dikatakan boleh mengubat orang lain.  Pada malam pertama beliau tidur bersama kain putih, berlaku perkara pelik padanya. Beliau mendakwa betapa bermimpikan hantu ketika tidur atas kain putih. Kadang-kadang dikatakannya ada ’orang’ lain datang bermalam bersama. Bukan isterinya. Macam-macam tohmahnya lagi. Orang lain biasa sahaja, melainkan dirinya.

Namun begitu beliau tetap meneruskan pengajian SC dalam keadaan hati yang tidak dapat menerima pelajaran SC secara sepenuhnya. Maka banyaklah yang tak kena pada pandangannya sepanjang menerima buah-buah SC. ”Banyak sangat bijik buahnya.” Hendak saja saya katakan betapa ilmu yang sedia ada padanya adalah salah. Saya percaya bahawa kejadian pelik yang berlaku pada dirinya adalah disebabkan pertentangan ilmu yang ada dalam SC. Pastinya, ilmu yang ada dalam SC itu adalah benar, manakala ilmu yang sedia ada padanya adalah salah.

Akhirnya, terpaksalah saya membuat helah hingga beliau meninggalkan kelas SC. Saya beranggapan beliau tidak ada habuan untuk menerima pelajaran SC yang saya anggap tersangat ’mahal’ harganya. Lebih baik beliau ”disingkirkan” daripada kelas daripada dibiarkan terus belajar dalam keadaan hati tidak tunduk pada ilmu SC.

Walau bagaimanapun, ada juga antara mereka yang belajar SC tapi sukar tunduk pada pelajaran SC atas sebab sifat semula jadi yang ada pada diri mereka. Latar belakang silat lain tidak juga ada pada mereka. Pengetahuan mereka tentang silat Melayu hanyalah bermula pada SC. Namun begitu, kritikan mereka pada buah-buah yang diturunkan pada mereka seolah-olah mereka pakar dalam gerak silat Melayu. Hal yang demikian adalah merupakan satu penyakit juga dalam kalangan penuntut-penuntut kita yang sedemikian rupa. Kehadiran mereka juga tidak menyenangkan kita kerana mereka sentiasa mempersoalkan pada setiap gerak yang kita ajar. Persoalan itu adalah berdasarkan daya pemikiran mereka dan bukannya berdasarkan pengalaman mereka dalam persilatan silat Melayu. Itulah tabiat buruk yang ada pada mereka.

Walau bagaimanapun, sifat penuntut yang suka mengkritik itu tidaklah ’sebahaya’ dengan sifat penuntut yang belajar SC kerana ingin mendapatkan rahsia. Sifat ’penentangan’ yang ada pada penuntut yang suka membuat komen itu mudah saya tundukkan. Ketika menurunkan pelajaran SC, saya pastikan mereka menerima dengan  ’selengkapnya’. Lengkap dengan rasa sakitnya sekali. Kalau ditetak tangannya, maka akan saya tetak sepenuh hati. Cuma pada bahagian tengkok sahaja yang saya berhati-hati. Saya akan berasa puas apabila mereka meraung ketika menerima setiap buah yang saya beri.

Sebaliknya, pada penuntut yang belajar silat kita kerana kepentingan tersendiri seperti  menambahkan pengetahuan silat yang sedia ada atau ingin mencungkil rahsia pelajaran SC sahaja, maka kita perlu berhati-hati. Kecenderongan mereka bertindak balas dalam bentuk gerak silat, memang ada. Hal yang demikian tentunya berbeza dengan penuntut yang suka mengkritik. Mereka hanya menggunakan mulut. Kalau meraung tentunya mereka akan mendiamkan diri. Sebaliknya, mereka yang ada pengetahuan silat lain, boleh membuat ’latah’ dengan bertindak balas atas gerak kita kalau dianggap mengancam mereka. Maklumlah, ego mereka tetap ada.

Pernah terjadi satu ketika, Jurulatih kanan saya menurunkan buah pada mereka. Terkasar sikit hingga menyebabkan mereka ’terasa’. Maka mereka cuba bertindak balas. Namun begitu tindak balas tersebut tidak menjadi kerana Jurulatih kanan tersebut dapat  mematikan gerak mereka. Hal yang demikian menyebabkan mereka cuba bertindak ikut cara persilatan mereka. Nak jadi gaduh. Nasib baik saya ada. Sifat mereka yang masih ’tunduk’ dan ’segan’ pada saya mendatangkan kelebihan untuk meredakan keadaan. Begitulah bahayanya mengajar penuntut yang bersifat demikian. Ada risikonya pada Jurulatih kita.

Saya memahami sifat yang ada pada mereka tersebut. Saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya masuk SC pun antara tujuannya ialah ingin mengetahui sejauh mana kehebatan SC. Oleh itu, ketika belajarpun tidak sepenuh jiwa. Saya mempunyai latar belakang persilatan Melayu yang sedia ada tapi amat berbeza dengan SC.  Semuanya berbeza, baik dari segi fizikalnya, mahupun kefahaman persilatannya. Perbezaan yang ketara ialah pergerakan fizikalnya, sama ada pada cara menumbuknya, cara menunggu serangan, cara tangkapan dan tepisan tangan, adat memulakan latihan, istilah-istilah persilatan dan banyak lagi. Semuanya berbeza dengan ilmu persilatan yang sedia ada. Sifat ego tetap ada. Hal yang demikian telah menyebabkan sifat penentangan sentiasa ada. Semuanya kerana sifat tidak mudah mengalah.

Pernah terjadi satu kejadian ketika saya masih menuntut dulu. Sifat kami yang sedemikian telah menyebabkan beberapa Jurulatih yang bertindak sebagai wakil Ustaz berasa tidak senang. Terjadi beberapa peristiwa antara para Jurulatih dengan kami yang telah ada latar belakang persilatan dan tidak mudah menerima SC. Buah-buah yang diberi tidak dilatih dengan sepenuh hati. Dapat buah, duduk dan bersembang. Tambahan pula ada juga dalam kalangan Jurulatih tersebut yang suka menyembang tentang kehebatan SC dengan kami. Pada hal, geraknya pun tak tentu hala. Tapi kami ambil peluang untuk ’berehat.’

Keadaan kami yang demikian telah menyebabkan ada dalam kalangan Jurulatih yang beria-ria ingin membuktikan kehebatan SC pada kami secara gerak. Kejadian tersebut berlaku ketika kami masih belajar buah asas jatuh. Beliau menunjukkan gerak berikutnya tentang kaedah jatuh, potong dan seterusnya mengewar-warkan wujudnya kaedah SC menyerang. Nasib baik tidak ditunjukkan kaedah menyerang pada kami. Itulah akal kami, pelajar universiti yang pandai mengcungkil ilmu yang ada pada Jurulatih berkenaan. Walau bagaimanapun, Ustaz mnyedarinya. Jurulatih berkenaan kena marah. Kamipun kena marah. Ustaz memberi amaran. Kalau nak belajar, belajar betul-betul. Maka barulah reda sikit keadaan.

Bagi mengelakkan kejadian tersebut berulang, kaedah berbaris diperkenalkan. Sebaik sahaja menerima buah, terus berbaris sebagai latihan kemahiran atas buah yang baru diambil. Barulah masa terisi dengan sepenuhnya. Tak ada lagi masa untuk bersembang atau duduk memerhatikan orang lain bersilat. Kami menunggu masa tamat untuk menguji kehebatan yang ada iaitu antara kehebatan SC dan kehebatan yang ada pada kami. Bila terbukti maka baharulah hati tunduk pada pelajaran SC. Hal yang demikian tentunya memakan masa yang agak lama.

Penuntut yang belajar SC kerana ingin mencungkil rahsia SC hanya akan tunduk jika kita ’bertry’ dengan mereka. Pada saya, buat apa menanggung beban yang sedemikian. Tidak perlu buktikan apa-apa. Tugas kita ialah menurunkan ilmu pada mereka yang benar-benar berkehendak. Maka berpakatlah kami untuk mengajar mereka supaya akhirnya mereka ’melarikan’ diri dari pembelajaran SC. Tidak ada untungnya mengekalkan kehadiran  mereka tersebut. Kita berasa cemburu kalau-kalau bila tamat nanti, ilmu yang ada pada silat kita akan disebarkan dalam kalangan penuntut asal seni bela diri mereka. Ketika itu tentunya mereka telah ’cabut’ atau menjauhkan diri dari kita. Hal yang demikian kerana hajat mereka untuk mencungkil rahsia persilatan kita telah mereka capai.

Berdasarkan perbincangan di atas, jika kita mengetahui perangai setiap ahli yang ada dalam organisasi atau persatuan kita, bolehlah dijadikan panduan bagi diri kita sendiri. Kita ada pengetahuan tentang ahli mana yang boleh dibuat kawan dan ahli mana yang perlu dijadikan batasan pergaulan. Kita juga akan mampu menjangkakan perwatakan jangka panjang mereka. Hal yang demikian menjadikan kita akan lebih berwaspada akan tindak tanduk mereka. Apa saja yang berlaku, memang boleh dijangka. Ada petandanya. Hal yang demikian akan memberi satu pegangan pada kita.  Perpisahan yang mutlak tidak akan menghairankan kita. Maka bolehlah kita anggap bahawa perpisahan itu adalah hukum dunia. ’Kerana silat kita berjumpa maka kerana silat juga kita berpisah.’ Ikuti kesimpulannya.

 
Comments Off on 21.7 PERTEMUAN DAN PERPISAHAN VIII

Posted by on 01/12/2011 in Persilatan