RSS

Monthly Archives: April 2013

61.2.2. KENALI SILAT CEKAK- Gerak Semula Jadi.

Dalam tulisan yang lalu saya menegaskan bahawa konsep gerak semula jadi manusia adalah merupakan gerak yang asal. Gerak asal adalah bermakna gerak asli. Istilah asli merujuk juga pada sesuatu yang tulen. Sesuatu yang tulen itu adalah sesuatu yang asal dan semula jadi. Hal yang demikianlah kita mengangap SC adalah merupakan silat yang asli sebab geraknya adalah berdasarkan gerak asal manusia yang bermaksud gerak semula jadi. Bukannya gerak yang dibuat-buat atau direka-reka dan bertentangan dengan gerak semula jadi manusia.

Apabila SC dituntut pembuktian sebagai silat yang asli, perbincangan di atas adalah salah satu bukti sandaran yang sangat berkesan. Selain alasan itu, biasanya kita membuktikan keaslian SC berdasarkan salasilah persilatan SC itu diturunkan seperti mana yang sering dinyatakan sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan. Daripada ‘istana’ kepada ‘rakyat biasa’. Daripada seorang guru kepada guru yang lain berdasarkan mandat yang jelas dan benar.

Saya lebih berminat pada pembuktian berdasarkan istilah. Hal yang demikian kerana alasan itu boleh dibuktikan secara lisan dan secara praktik. Senang ingat. “Sesuatu yang asli itu adalah merujuk pada sesuatu yang asal”.

Gerak semula jadi yang ada dalam sistem pertahanan diri SC, dapat juga dikaitkan dengan amalan biasa kita dalam sembahyang. Kenyataan tersebut menegaskan lagi betapa SC adalah berdasarkan gerak semula jadi yang benar. Ustaz telah menjelaskan gerak mempertahankan diri itu dalam tulisannya seperti yang berikut:

“..Mempunyai kaedah A, B, C dan D. Empat pergerakan di tangan kiri dan empat di tangan kanan (kaki tidak bergerak), berdiri lurus seperti dalam keadaan sembahyang (tidak berdiri cara kuda-kuda)”.

Ungkapan Ustaz itu membuktikan gerak yang kita guna pakai adalah bersamaan dengan gerak yang ada dalam keadaan kita bersembahyang. Itulah juga gerak semula jadi dan gerak benar kita dalam amal ibadat tersebut. Bukannya gerak yang dibuat-buat. Tak banyak tenaga dan kekuatan yang diperlukan.

Dalam aspek perkaitan antara sistem pertahanan diri SC dengan gerak yang ada dalam sembahyang, Ustaz menegaskan perbandingan tersebut dengan lebih jelas lagi.

“Dikaji secara mendalam, kaedah atau sistem tangkis-menangkis Seni Silat Cekak, berasaskan pendirian gerak geri sembahyang seperti mengangkat takbir, membuat kiam, rukuk dan membaca doa.”

Ungkapan tersebut dimulakan dengan rangkai kata, ‘dikaji secara mendalam’. Kalau pemerhatian dan pengetahuan kita secara biasa, tidak menampakkan perkaitan antara sistem pertahanan diri SC dengan gerak dalam sembahyang. Pada fahaman saya, kenyataan tersebut bukan bermakna kita mempergunakan gerak sembahyang sebagai gerak dalam persilatan kita. Matlamat gerak dalam sembahyang adalah jelas. Cuma, perbincangan kita yang mengaitkan gerak sembahyang hanyalah sekadar perbandingan betapa berdiri yang betul itu adalah seperti yang kita amalkan dalam sembahyang. Wujudnya persamaan gerak dalam SC dengan gerak dalam sembahyang. Itu pun, kenyataan tersebut hanya boleh terkeluar dari mereka yang boleh berfikir dan mengkaji.

Saya mempunyai pandangan tersendiri ketika kita menegaskan kenyataan tersebut. Kita perlu berhati-hati ketika membuat penerangan atas kenyataan, ‘sifat gerak menghadapi lawan dalam SC adalah berasaskan pendirian gerak geri sembahyang’. Pihak yang tidak berpuas hati atas perkembangan SC tentunya akan mencari kelemahan berdasarkan kenyataan tersebut. Mereka boleh mengeluarkan pendapat yang menyakitkan hati kita. Dakwaan mereka, ‘mengaitkan gerak silat dengan gerak dalam sembahyang dianggap mempergunakan gerak sembahyang untuk kepentingan silat; bukan kerana Allah.’ Itulah kenyataan bagi menidakkan kelebihan atau keistimewaan yang ada dalam sistem pertahanan SC.

Ada juga dalam kalangan yang mendakwa sebagai ‘ahli-ahli agama’, tidak senang hati dengan kenyataan sedemikian. Mereka juga menganggap kita mengutamakan gerak sembahyang untuk tujuan yang lain. Anggapan mereka, tindakan kita itu bukan kerana Allah atau bukan dalam konteks menghambakan diri pada Allah. Mempergunakan gerak sembahyang untuk tujuan bermegah. Sedapnya bercakap. Boleh membaca isi hati seseorang.

Walau bagaimanapun, saya sentiasa berhati-hati. Saya akan cuba elakkan penggunaan kenyataan tersebut dalam suasana tertentu yang mungkin tidak mengizinkan. Malas nak timbulkan sebarang isu. Banyak cara lain yang boleh digunakan bagi maksud memahamkan penonton. Saya lebih suka menggunakan kenyataan tersebut ketika berbincang secara peribadi pada mereka yang bertanya. Dalam majlis penerangan secara terbuka, saya lebih suka menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa SC mempunyai sistem pelajaran yang lengkap seperti yang selalu diuar-uarkan ketika kita membuat majlis penerangan.

“Seni Silat Cekak mempunyai kaedah-kaedah yang tetap, yang tidak boleh diubah-ubah dengan mempunyai buah-buah pukulan yang cukup dan kemas serta kunci-kunci tangkapan yang lengkap.”

Apapun, kita perlu lihat dan mengkaji sifat dan sikap para pendengar yang ada. Jika sesuai, kenyataan tersebut adalah satu kebenaran yang boleh diketengahkan. Bukan niat bermegah atau mempergunakan gerak sembahyang, sebaliknya gerak kita sememangnya berdasarkan gerak dalam sembahyang secara bandingan. Jika tidak sesuai, carilah ayat-ayat lain yang boleh memahamkan para pendengar.

Pada kita, matlamat penggunaan gerak-gerak tersebut dalam SC adalah jelas. Ustaz menegaskan:

“Silat ini mengasuh mentauhidkan diri kepada Allah di bidang gerak geri supaya tidak takbur, bengis dan sombong.”

Dalam perbincangan sesama Jurulatih di cawangan, saya pernah mengeluarkan pendapat. Apa salahnya jika kita menghubungkan SC dengan gerak sembahyang. Sekurang-kurangnya kita dapat menarik perhatian anak didik kita pada sembahyang. Lebih-lebih lagi pada mereka yang culas mengerjakan sembahyang. Hal yang demikian boleh dijadikan faktor dorongan untuk berterusan mengerjakan sembahyang. Kebiasaan yang berulang-ulang akan membentuk sikap yang berterusan dan seterusnya menjadi nilai diri yang akan terus berkekalan mengerjakan perbuatan bersembahyang. Insyaallah.

Teringat saya akan kata-kata pakar motivasi yang berkaitan dengan sifat yang ada pada kanak-kanak. Ketika permulaan, perlu ada hadiah untuk mengiktiraf mereka mencipta kecemerlangan. Setelah dewasa dan apabila aspek kecemerlangan menjadi amalan biasa, tidak perlu lagi bentuk-bentuk hadiah sebagai faktor dorongan. Hal yang demikian adalah kerana aspek kecemerlangan adalah merupakan nilai yang telah terbentuk pada diri mereka.

Berdiri lurus ketika menunggu serangan lawan adalah merupakan gerak semula jadi. Itulah juga dinamakan sebagai berdiri yang betul. Berdiri dalam sembahyang adalah merupakan berdiri betul. Pada kita, berdiri lurus atau berdiri betul adalah melambangkan pendirian yang betul.

Saya telah menulis dalam tulisan yang lalu tentang kelebihan kita berdiri lurus ketika menungu serangan lawan. Kedudukannya lebih kuat dan boleh dipergunakan dalam pelbagai situasi. Orang lain sukar membuat ramalan tentang gerak yang bakal dilakukan. Sifat yang sedemikian juga melambangkan sifat tidak mahu gaduh. Tenang dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Kedudukannya lebih rapat ketika membuat tindak balas ketika perlu. Lebih rapat bermakna lebih berkesan ketika bertindak.

Berdiri yang dibuat-buat adalah merujuk pada sifat berdiri secara kuda-kuda. Banyak kekuatan dan tenaga yang diperlukan ketika berkuda-kuda. Hal yang demikian adalah kerana berdiri yang sedemikian bukanlah sifat berdiri pada kebiasaan manusia. Saya telah menyentuh tentang kelemahan berdiri secara berkuda-kuda secara mendalam dalam tulisan yang lalu.

Umpama rotan yang ingin dibentuk. Rotan yang lurus, tinggi nilainya. Pencari rotan akan sentiasa mencari rotan yang lurus. Kelurusannya akan membolehkan rotan itu dibentuk dalam pelbagai rupa. Sebaliknya, rotan yang bengkok terhad kegunaannya. Rendah nilainya.

Gerak tindak balas kita adalah pantas, ringkas dan padat. Setiap buah pelajarannya adalah lengkap dengan tangkisan, pukulan dan kuncian yang kemas. Gerak sedemikian boleh dilakukan dengan cepat dan pantas. Hal yang demikian adalah kerana SC menggunakan tapak dua dan tidak ada bunga-bunga tari atau langkah-melangkah.

Hal yang demikian juga adalah hasil sifat kita berdiri lurus. Itulah berdiri betul yang boleh kita simpulkan sebagai gerak semula jadi manusia. Gerak betul seperti mana yang ditegaskan ketika kita bersembahyang. Berdiri yang sedemikian membolehkan pengamal SC mara ke hadapan untuk menangkis serangan lawan. Hal yang demikian juga membolehkan SC digunakan di tempat-tempat yang sempit, hatta di atas papan sekeping. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 28/04/2013 in Persilatan

 

61.2.1. KENALI SILAT CEKAK. Gerak Semula Jadi.

Dalam tulisan yang terdahulu, saya telah memberi gambaran tentang gerak semula jadi yang ada dalam SC. Gerak yang sedemikian banyak manfaatnya pada kita sebagai pengamal SC. Kita boleh berbangga kerana berada dalam persilatan SC. Dalam tulisan seterusnya, saya lanjutkan perbincangan tentang gerak semula jadi dalam konteks persilatan kita. Pandangan saya dalam tulisan ini adalah berdasarkan kaca mata kita sebagai pengamal SC.

Semua pergerakan yang ada dalam SC adalah berdasarkan gerak semula jadi. Sifat gerak semula jadi itu boleh dilihat dalam pelajaran gerak Kaedah, gerak Buah Jatuh, gerak buah Potong dan seterusnya gerak Serangan. Gerak yang sedemikian telah melahirkan ciri-ciri khas yang merupakan prinsip utama dalam gerak-gerak persilatan SC. Gerak itu juga telah mencorakkan rupa bentuk persilatan Silat Cekak.

Tak kenal maka tak cinta. Melalui ciri-ciri khas tersebut, kita akan lebih mengenali Silat Cekak. Bila sudah kenal maka sepatutnya, semakinlah kita sayang akan persilatan SC. Terbit bibit-bibit cinta yang boleh menebalkan komitmen kita pada SC. Perjuangan kita akan lebih terarah dan memberi makna. Kita akan dapat merasai kemanisan mengamal dan menyebarkan ilmu persilatan SC dalam kalangan masyarakat. Hal yang demikian akan menguatkan keyakinan dan ketahanan diri dalam proses penyebaran ilmu SC.

Saya galurkan antara ciri-ciri khas berkaitan prinsip gerak yang boleh melambangkan rupa bentuk SC. Ciri-ciri tersebut juga boleh membawa makna akan prinsip yang ada pada SC.

1. Gerak kita adalah halus dan merupakan gerak seni dalam persilatan. Oleh hal yang demikian, sistem yang ada dalam SC mampu untuk mengatasi pelbagai bentuk serangan lawan. Ukuran badan tidak menjadi halangan utama. Seperti yang Ustaz nyatakan bahawa ahli seni silat yang sebenar boleh menewaskan musuh yang lebih kuat dan bertenaga dengan kaedah yang bijaksana. Itulah salah satu kelebihan dan keistimewaan yang menggambarkan rupa bentuk SC.

2. Sifat gerak sukan tidak ada dalam konsep gerak semula jadi dalam SC. Tidak banyak tenaga dan kekuatan yang diperlukan dalam gerak SC. Ukuran umur tidak menjadi halangan untuk melakukan gerak. Selagi bergerak tangan dan kaki, pengamal SC masih berupaya bersilat. Hal yang demikian tentunya berbeza dengan persilatan Melayu lain yang bercorak tempur. Banyak kekuatan dan tenaga yang sangat diperlukan. Ketika usia semakin lanjut maka semakinlah terbatas geraknya dalam persilatan. Kurang kemampuan untuk membuat gerak lompatan dan elakan. Stemina mesti bagus. Kalau tidak ada kelebihan seperti orang muda, alamat ketinggalan dalam tandingan gerak.

3. Gerak Kaedah untuk menepis serangan lawan adalah berdasarkan gerak menurut. Maknanya, dalam SC tidak ada istilah gerak membangkang. Gerak membangkang adalah gerak sukan. Gerak menurut adalah merupakan gerak semula jadi manusia dalam konteks menepis serangan tangan lawan. Penggunaan Kaedah kita adalah menurut gerak tangan lawan. Penumbuk yang dilepaskan adalah mempunyai kecenderongan ke arah ‘dalam’ badan. Kaedah kita adalah menumpang gerak tumbukan lawan tersebut. Tidak banyak tenaga dan kekuatan yang diperlukan dalam gerak yang sedemikian berbanding dengan gerak membangkang.

4. Pergerakan kaki dan tangan ketika membuat buah adalah berdasarkan gerak bersahaja. Berdirinya pun bersifat bersahaja. Tak menampakkan kesediaan yang bersungguh bagi menghadapi lawan. Kaedah tepisannya juga adalah bersahaja. Gerak tepisan adalah secara menurut gerak serangan tangan lawan tanpa banyak menggunakan tenaga dan kekuatan. Gerak yang bersahaja membawa makna tidak ada gerak yang dibuat-buat atau gerak yang dipaksa-paksa atau gerak yang ditokok tambah pada gerak kebiasaan tangan dan kaki bagi menghasilkan buah-buah.

5. Pergerakan SC yang bersahaja menyebabkan sifat dan sikap pengamalnya berada dalam keadaan tenang. Tak perlu menjerit-jerit bagi ‘memanggil’ semangat. Semangat sentiasa ada ketika menghadapi lawan. Kita juga tidak perlu melagakkan tangan dan badan ketika melakukan gerak. Ada yang terketar-ketar tangan bagi menakut-nakutkan musuh. Macam ular di padang pasir yang menggetarkan ekornya bagi menakutkan musuh. Orang lain mungkin menganggap gerak kita bersifat biasa. Tak ada ‘penggerunnya’. Bersifat selamba kerana seolah-olah berlagak tidak tahu atau bersifat berpura-pura. Hakikatnya, gerak kita adalah gerak yang bersahaja-sahaja. Hal yang demikian adalah merupakan salah satu keistimewaan yang ada dalam SC.

Sistem mempertahankan diri dalam SC adalah mantap dan amat praktis sekali. Geraknya adalah berdasarkan gerak yang praktik kerana boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira tingkat umur. Maknanya, pelajaran SC adalah sentiasa berfaedah sepanjang masa. Boleh diguna sampai ke tua.

Pada pandangan saya, dalam sistem tersebut terdapat tiga komponen besar yang penting. Saya merujuk istilah komponen untuk memperlihatkan bahagian dalam satu sistem yang amat lengkap dan sempurna itu. Komponen-komponen itulah yang membentuk sistem pertahanan diri dalam Silat cekak. Itulah bentuk kefahaman saya bagi memperlihatkan kemantapan dalam sistem pertahanan diri yang ada dalam SC. Saya akan cuba membincangkan komponen-komponen tersebut berdasarkan sudut tafsiran saya.

Komponen yang pertama ialah Kaedah tepisannya. Kita ada empat Kaedah yang lengkap bagi mengawal bahagian atas, tengah dan bawah badan. Keempat-empat kaedah itu, kita namakan sebagai A, B, C dan D. Bahagian tengah dikawal oleh Kaedah yang kita panggil Kaedah A dan B. Bahagian bawah dikawal oleh Kaedah C dan bahagian atas dikawal oleh Kaedah D. Tak ada istilah bangkang pada pengenalan nama Kaedah-Kaedah tersebut. Fokas kita adalah bahagian-bahagian serangan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu; bukannya fokas pada kaedah yang boleh membawa kecenderongan kepada pelbagai nama. Kaedah-Kaedah tersebut telah diperkuat dengan gerak gelek yang membentuk ketepatan tindak balas pengamal SC dalam sistem pertahanan diri tersebut.

Komponen kedua ialah sifat menunggu serangan. Sifat menunggu serangan itu adalah secara berdiri lurus. Berdiri lurus adalah merupakan berdiri yang betul. Itulah tuntutan pada kita semasa mengerjakan sembahyang. Kita menaruh keyakinan tinggi bahawa kedudukan yang sedemikian adalah merupakan kedudukan yang benar. Semasa berdiri, gerak pengamal SC adalah secara diam. Tidak ada riak diri untuk memancing gerak lawan membuat serangan. Apatah lagi perbuatan gerak tari silat sebagai usaha menonjolkan kelebihan serta untuk menakutkan lawan. Gerak kita adalah berdasarkan tindak balas lawan.

Komponen ketiga ialah gerak tindak balas. Pada dasarnya, gerak tindak balas tersebut adalah secara maju ke depan. Silat Cekak tidak mengelak sama ada ke kiri atau ke kanan. Apatah lagi gerak yang mengundur ke belakang. Kaedah yang ada sangat memadai untuk mengawal serangan di bahagian atas, tengah dan di bahagian bawah. Tepisan secara kaedah akan disertai dengan tindak balas mematikan gerak lawan. Kesannya amat jelas, bergantung pada jenis buah, jenis pukulan dan sasaran yang difokuskan. Gerak itu lebih dikenali sebagai buah jatuh.

Ketiga-tiga komponen gerak itulah yang membentuk sistem pertahanan kita yang amat lengkap dan sempurna. Kita yakin akan sistem pertahanan yang amat mantap itu. Tak perlu ditokok tambah lagi dengan gerak-gerak moden yang muncul dari masa ke masa. Sistem pertahanan diri SC adalah sentiasa sesuai sepanjang masa. “Tak lapok dek hujan, tak lekang dek panas”. Walau bagaimanapun, hakikatnya, asas sistem tersebut adalah berdasarkan gerak semula jadi manusia.

Gerak yang semula jadi adalah merupakan gerak asal manusia. Gerak yang asal itulah yang dianggap sebagai gerak asli. Bukan gerak dibuat-buat yang boleh ditafsirkan sebagai gerak tiruan. Ustaz telah menegaskan konsep gerak yang asal sebagai gerak asli dalam pantunnya seperti rangkap yang berikut.

Silat Cekak benar-benar asli,
Tidak bercampur hak luar negeri,
Hendaklah belajar bersungguh hati,
Untuk menjaga diri sendiri.

Kita perlu faham bahawa bentuk pantun yang dibentuk Ustaz tidaklah sama sifatnya dengan bentuk pantun biasa. Semua baris ayat adalah membawa makna yang tersendiri. Tidak ada pembayang maksud. Semuanya bermaksud.

Oleh sebab gerak SC adalah gerak semula jadi, hakikat gerak sedemikian perlu dikekalkan sepanjang masa. Kita patut berbangga dengan gerak asal manusia yang bersifat asli itu. Kita sahaja yang memilikinya. Oleh itu, kita tidak perlu memasukkan unsur-unsur gerak persilatan lain terutamanya gerak yang datang dari luar negera.

Jika keyakinan itu telah wujud di hati kita, maka belajarlah SC secara bersungguh-sungguh. Kuasai semua isi pelajarannya dengan penuh berkesan. Amalkan dalam kehidupan. Kita diyakinkan bahawa hal yang demikian, mendatangkan faedah yang amat besar pada diri kita dalam konteks menjaga diri. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 25/04/2013 in Persilatan

 

61.2.0. KENALI SILAT CEKAK. Gerak Semula Jadi.

Para penuntut SC selalu difahamkan bahawa pergerakan SC adalah berdasarkan gerak semula jadi manusia. Kerap kali istilah gerak semula jadi itu dikatakan sebagai gerak normal manusia. Gerak yang tidak dibuat-buat. Kalau gerak yang dibuat-buat maka terpaksalah menggunakan tambahan kekuatan atau tambahan tenaga. Kita anggap gerak itu juga sebagai gerak sukan. Fahaman yang sedemikian adalah jelas pada kita. Berbeza sangat dengan persilatan kita. SC adalah kaya dengan gerak seni yang berasas pada gerak semula jadi.

Namun begitu, dakwaan gerak semula jadi tidak terhad dalam SC sahaja. Nampaknya, ada juga persilatan Melayu lain yang mendakwa gerak mereka juga adalah berdasarkan gerak semula jadi. Fahaman gerak semula jadi kita tidak sama dengan fahaman gerak semula jadi yang ada pada fahaman mereka. Berhati-hatilah ketika berbincang tentang konsep gerak semula jadi dengan pengamal persilatan Melayu yang lain. Perbincangan tersebut boleh mengundang perbahasan yang akan banyak membuang masa. Tak ada penghujungnya.

Ada juga dalam kalangan persilatan gerak tari silat Melayu yang menganggap bahawa gerak tari silat mereka juga adalah berdasarkan gerak semula jadi manusia. Gerak itu diilhamkan pada gerak bayang tubuh badan di air. Apabila air bergerak kerana tiupan angin atau air bergerak kerana perbuatan manusia, bayang tubuh badan di air akan bergerak. Maka lahirlah ilham untuk mereka gerak tari. Dikatakan bahawa gerak tari itu adalah sifat semula jadi hasil pergerakan badan yang diilhamkan melalui bayang di air. Susah bagi kita untuk memahami dakwaan mereka tersebut.

Apatah lagi jika ada dalam kalangan mereka yang cuba membuktikan gerak semula jadi persilatan mereka hasil ilham dalam mimpi atau diajar oleh makhluk ghaib. Banyak khayalan berbanding dengan fakta. Pada mereka, tidak perlu pembuktiaan. Percaya sahaja. Macam mana kita boleh terima.

Nampaknya, kalau kita berbincang atas fahaman tersebut, banyak masa akan terbuang. Lebih-lebih lagi pada mereka yang berfaham tegar. Tak boleh berbincang secara rasional. Pintu hati telah tertutup. Perkara pastinya, fahaman gerak semula jadi yang ada pada kita tentunya tidak sama dengan fahaman mereka tersebut.

Malah, ada persilatan yang bergelar Silat Semula Jadi. Walau bagaimanapun, dakwaan konsep gerak semula jadi yang diamal mereka adalah tidak sama dengan rupa bentuk persilatan kita. Saya pernah melihat persembahan persilatan yang mendakwa sebagai semula jadi tersebut. Walau bagaimanapun saya tidak berpengetahuan mendalam tentang gerak yang mereka amalkan. Kedudukan menunggu masih berdiri lurus. Namun begitu, ketara juga perbezaan dalam prinsip gerak tindakan seperti yang ada pada persilatan kita.

Oleh itu, dalam tulisan ini saya ingin menyentuh tentang ungkapan seterusnya yang ada dalam fahaman kita. “Pergerakan SC adalah berdasarkan gerak semula jadi manusia.”

UNGKAPAN KETIGA

Pergerakan SC adalah berdasarkan gerak semula jadi.

Saya selalu menyentuh tentang tajuk ini dalam tulisan-tulisan yang terdahulu. Dalam tulisan ini perbincangan saya lebih berfokus tentang gerak semula jadi SC. Isi perbincangan mungkin berulang dengan apa yang pernah saya sentuh dalam tulisan terdahulu.

Pengamal SC telah diyakinkan bahawa gerak yang ada pada sistem pelajaran kita adalah berdasarkan gerak semula jadi manusia. Ustaz pernah menulis seperti berikut:

“Pergerakan dan sistem silat ini sesuai benar dengan gerak geri semula jadi manusia yang berdasarkan fikiran yang sihat, jiwa yang tenang dan nyata kesesuaiannya dengan prinsip agama Islam.”

Apabila kita mengunakan istilah semula jadi, tentunya ada bandingannya dengan gerak yang dibuat-buat. Gerak yang dibuat-buat mengundang pada penggunaan kekuatan dan tenaga yang banyak. Ketika melakukan gerak sedemikian akan memaksa fikiran memberikan tumpuan pada gerak tersebut. Fikiran akan stress. Ketegangan. Jiwa tidak tenang.

Kefahaman yang diasaskan Ustaz adalah jelas. Gerak semula jadi yang kita maksudkan dalam persilatan SC adalah bersifat ‘selamba’. Geraknya adalah macam biasa sebagai gerak kebiasaan manusia. Tak payah gopoh-gopoh. Tenang sifatnya. Tak perlu menjerit-jerit atau melagakkan gerak tangan, kaki atau gerak badan bagi menakut-nakutkan lawan. Gerak yang sedemikian pun akan mengundang kepenatan. Banyak kalori yang terpaksa digunakan.

Rupa-rupanya gerak biasa atas kebiasaan manusia itulah merupakan keluarbiasaan kita berbanding dengan gerak dalam persilatan Melayu. Ustaz telah menegaskan dalam ungkapannya tentang gerak yang dipakai dalam SC, seperti berikut.

“Seni silat bergerak secara halus sejajar dengan pergerakan semula jadi dan sememangnya sesuai dipanggil seni. Manakala pergerakan silat jenis sukan, bergerak bukan cara normal (pergerakan yang dibuat-buat).”

Ustaz telah menghuraikan bahawa sifat yang bukan seni adalah bergerak secara kasar. Kekuatan menjadi ukuran utama. Saya telah menyentuh secara panjang lebar ketika menulis tentang sifat membangkang dalam gerak persilatan. Tidak ada istilah membangkang dalam prinsip dan konsep persilatan kita.

Sifat membangkang adalah berbeza dengan sifat seni. Gerak seni adalah gerak menurut. Pergerakan yang membangkang memerlukan tenaga yang kuat, berbanding dengan pengamal gerak seni.

“Ahli seni silat yang sebenar boleh menewaskan musuh yang lebih kuat dan bertenaga dengan kaedah yang bijaksana.”

Oleh sebab penekanan gerak dalam SC adalah berdasarkan pada gerak semula jadi, maka menyebabkan kita mudah membuat penegasan tentang faedah penggunaannya. Kita boleh membuktikan bahawa gerak yang ada dalam SC adalah mantap dan berkesan. Sifat gerak semula jadi tentu berbeza dengan sifat gerak yang dibuat-buat. Sesuatu yang ori tentulah tinggi nilainya berbanding dengan sesuatu yang bersifat tiruan.
Dalam tulisan Ustaz seterusnya, Ustaz menegaskan:

“Silat ini diajar secara ilmiah sesuai dengan gerak geri normal manusia dengan menggunakan pancaindera yang sempurna berdasarkan fikiran yang sihat dan jiwa yang tenang.”

Hal yang sedemikianlah memudahkan kefahaman SC disampaikan pada mereka yang boleh berfikir dengan menggunakan pemikiran yang sehat. Kita boleh membuktikan keberkesanan gerak yang ada dalam SC sama ada secara ilmiah atau secara amali. Gerak kita adalah bersistem berdasarkan kenyataan. Tak banyak alasan yang perlu diberi sebagai maksud pembuktian tersebut. Hal yang demikianlah menyebabkan penegasan saya. Letakkan kepercayaan mutlak pada Silat Cekak sebagai pusaka bangsa yang amat berkesan. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 22/04/2013 in Persilatan

 

61.1.0 KENALI SILAT CEKAK. Pakai Tak Pakai.

Dalam tulisan yang lalu, saya menegaskan betapa pengamal SC tidak memperlihatkan dirinya sebagai pengamal silat. Nampak macam boleh makan; tapi bila dalam situasi sebenar kehebatannya sukar dijangka. Sukar dibaca lawan. Akhirnya mereka yang kecundang.

Dalam hal ini, isi pelajaran SC itu sendiri yang membolehkan diri pengamalnya bertindak ke arah kemenangan dalam saingan gerak. Pelajarannya amat berguna dan boleh bertanggungjawab menjaga diri. Para pengamal SC ditanamkan fahaman atas falsafah yang jelas. Maka lahirlah ungkapan kedua yang ingin saya ulas dalam tulisan ini. Ulasan saya hanyalah dari sudut gerak persilatan sahaja.

UNGKAPAN KEDUA:

PAKAI TAK PAKAI. TAK PAKAI PAKAI.

Ungkapan tersebut adalah tidak asing pada kita. Istilah pakai juga boleh disamaertikan dengan istilah guna. Kita lebih kenali ungkapan itu sebagai falsafah Silat Cekak. Falsafah adalah bermakna suatu kebenaran pada kita. Oleh itu falsafah tersebut adalah merupakan suatu kebenaran yang ada pada SC dan falsafah itu adalah merupakan ajaran kepada ahli yang telah tamat. Sebagai penuntut SC, mereka mesti menjiwai falsafah tersebut. Penguasaan kefahaman itu akan menjadikan mereka lebih berkeyakinan pada isi pelajaran SC untuk membolehkan mereka menjaga diri.

Pada fahaman biasa atau fahaman selapis, falsafah tersebut membawa makna pelajaran buah jatuh adalah gerak yang kita pakai. Penuntut akan diajar tentang cara menewaskan musuh sekiranya buah-buah tadi dipakai terhadapnya. Maknanya, buah yang dipakai tadi tidak boleh dipakai. Buah yang tidak dipakai akan dipakai bagi menidakkan buah-buah yang diguna untuk membela diri. Dalam kupasan yang lain, buah-buah yang kita guna pakai akan menjadi tidak terpakai apabila dipotong oleh pasangan kita. Dari segi yang lain, buah jatuhan yang tidak menjadi ketika kita menggunakannya telah dipakai semula oleh pasangan kita.

Falsafah ini melambangkan bahawa sesama ahli SC tidak boleh bergaduh kerana buah-buah itu tidak dapat digunakan. Ketika pasangan mematikan buah jatuh dengan kaedah potong, pesilat masih boleh pintas semula menjadikan gerak buah pasangannya tak terpakai. Begitulah seterusnya menjadikan gerak yang berulang-ulang, Pakai tak pakai, tak pakai pakai dan berterusan pakai tak pakai, tak pakai pakai. Gerak berkenaan hanya dapat dimuktamadkan melalui kaedah Enam Tolak Enam. Pesilat yang menyerang dan diserang dalam kedudukan yang sama.

Kefahaman tersebut adalah bersesuaian jika pesilat itu adalah sesama ahli persilatan SC. Namun begitu, fahaman pada falsafah tersebut boleh diluaskan pada kefahaman yang berlapis. Dalam tulisan ini saya akan cuba membincangkan hal kefahaman yang sedemikian berdasarkan fahaman saya atas percakapan dan penulisan Ustaz dari segi persilatan sahaja.

SC adalah sejenis silat yang amat sesuai sebagai seni bela diri. Kita sering diuar-uarkan bahawa konsep atau pelajaran SC terbahagi kepada dua. Mempertahankan diri dan menyerang. Walau bagaimanapun, dikatakan bahawa pelajaran SC amat mementingkan aspek mempertahankan diri. Penuntut yang baru menceburi SC akan diperkenalkan aspek mempertahankan diri terlebih dahulu. Ada pendidikan yang amat dititikberatkan. Saya telah menyentuh hal yang demikian dalam tulisan yang terdahulu.

Demi menjaga keselamatan diri apabila terancam maka barulah Cekak menyerang. Pelajaran satu peratus adalah merupakan pelajaran yang banyak membantu Cekak apabila menyerang. Saya juga telah banyak menyentuh hal yang demikian dalam tulisan yang terhadulu.

Apabila pengamal SC mengguna pakai pelajaran tumbukan istimewanya ketika menyerang maka semua pelajaran lawannya akan tidak berguna atau tidak terpakai lagi. Maka lahirlah konsep, ‘Pakai Tak Pakai”. Maknanya, ‘Kita pakai pelajaran kita, akan menyebabkan musuh tak terpakai pelajaran yang ada padanya.’ Fahaman Pakai Tak Pakai itu memperlihatkan ajaran teknik menyerang lawan dan membunuh buah-buah seni yang cuba diguna lawan. Pelajaran itu juga adalah merupakan salah satu keistimewaan kita. Peliharalah keistimewaan tumbukan tersebut secara belajar menguasainya dengan bersungguh-sungguh.

Dalam hal ini, SC menyerang sambil menangkap. Pergerakan lawan kita akan terhenti. Dengan mudah pengamal SC akan menguasai gerak lawan. Sesungguhnya pelajaran yang sedemikian hanya dimiliki oleh SC. Kita yakin atas kenyataan tersebut seperti mana yang ditegaskan Ustaz. Kalau kita saja yang ada dan orang lain tidak ada maka itulah satu keistimewaan yang luar biasa. Kuasai pelajaran tersebut dengan bersungguh hati.

Fahaman Pakai tak pakai juga boleh dilihat dalam ajaran menggunakan parang lading ketika menunggu serangan senjata pendek dari pihak lawan. Ketika pengamal SC menggunakan lading, serangan pisau atau tongkat pendek, tidak menjadi hal. Seranglah dari sudut mana sekali pun. Dengan mudah serangan tersebut dapat ditumpaskan dengan menggunakan lading. Begitulah hebatnya SC seperti yang digambarkan dalam ungkapan tersebut.

Peranan buah-buah jatuh juga sangat bermakna untuk mematikan serangan lawan. Gerak yang dipakai mereka menjadi tidak terpakai. Hal yang demikian adalah kerana gerak buah yang kita gunakan atau kita pakai telah menyebabkan gerak mereka tidak berguna atau tidak terpakai.

Walau bagaimanapun, ketika kita melakukan buah-buah jatuhan ke atas lawan kita, mungkin ada beberapa halangan yang kita hadapi. Halangan itu adalah atas pelbagai alasan. Dalam kiraan saat dan ketika, pengamal SC boleh menukar buah iaitu mengguna pakai buah yang lain untuk mengatasi halangan tersebut. Saya ambil satu contoh yang mudah yang melibatkan buah Pertama. Ketika pengamal SC ingin menjatuhkan pelipat lawan, mungkin terdapat halangan. Dengan secepat kilat, pengamal SC boleh menukar buah tersebut dengan Buah Paras. Perbuatan tersebut adalah merupakan kepelbagaian buah bagi mengatasi gerak lawan. Buah yang bukan menjadi tujuan utama telah diguna pakai untuk menggantikan buah yang cuba diguna pakai. Wujudlah konsep lain yang berkaitan dengan falsafah tersebut. “Tak Pakai, Pakai”. Maknanya, ‘ Ketika pelajaran kita tak dapat dipakai menyebabkan kita pakai pelajaran lain yang tak terpakai pada awalnya’.

Gerak buah yang baru dipakai atau diguna itu adalah berdasarkan gerak asal buah yang tidak dapat diteruskan lagi penggunaannya. Maknanya, gerak buah yang baru itu adalah menumpang gerak pada buah asal yang tidak boleh diguna pakai.

Dalam tafsiran yang lain, ketika kita mengguna pakai buah untuk mengatasi gerak lawan dan gerak kita itu cuba dimatikan lawan, kita berupaya bertindak dengan menggunakan buah yang lain. Dalam huraian falsafah pakai tak pakai dan tak pakai pakai berdasarkan situasi tersebut, membawa makna “ketika mengatasi serangan lawan, buah yang kita pakai diatasi lawan, maka dengan sistem pelajaran kita, pengamal SC masih berupaya menggunakan buah lain untuk mengatasi gerak lawan”.

Satu lagi bentuk tafsiran yang kita boleh buat adalah membawa makna bahawa buah-buah yang kita pakai, tidak boleh dipakai oleh orang lain ke atas diri kita. Buah-buah jatuh dan ajaran menangkis semua pukulan tongkat dan tikaman dengan tangan kosong yang kita pakai, tidak boleh digunakan oleh orang lain ke atas kita. Hal yang demikian kerana kita ada sistem potong yang tidak ada pada orang lain. Begitulah fahamnya Pakai Tak Pakai Tak Pakai Pakai. Ahli-ahli yang telah tamat akan dipupuk dengan falsafah ini secara praktikalnya.

Berdasarkan perbincangan di atas, sacara kesimpulan saya berpendapat bahawa falsafah tersebut boleh membawa beberapa makna. Pertamanya sesama ahli tidak boleh bergaduh. Konsep tidak boleh bergaduh bukanlah merujuk pada prinsip tegahan. Sebaliknya konsep tidak boleh bergaduh itu adalah merujuk pada sistem pelajaran SC yang menyebabkan sesama ahli tidak boleh bergaduh. Jika bergaduh maka tidak ada yang menang dan tidak ada siapa yang kalah. Oleh itu tidak boleh bergaduh membawa makna perbuatan yang sia-sia.

Keduanya, kita perlu yakin dengan keistimewaan yang ada dalam SC. Tumbuk serangnya amat membantu dalam aspek serangan. Lebih-lebih lagi dengan adanya sistem potong maka lengkaplah kaedah serang dalam SC. Serangan SC akan mempastikan kemenangan mutlak. Berilah keyakinan tersebut tanpa ada perasaan ragu-ragu. Konsep ‘calit kapur’ adalah menandakan ketepatan serangannya. Segala pelajaran lawan kita akan tidak terpakai apabila kita memakai kaedah serangan kita. Bila kita pakai maka pelajaran orang lain akan tak pakai.

Konsep serangan kita pernah digambarkan dalam sastera rakyat Hikayat Malim Dewan. Serangan kita banyak dibantu oleh tumbukannya dan sistem potong yang ada. Hal yang demikianlah menyebabkan musuh akan tertewas dengan mudahnya. Saya petik semula konsep serangan SC dalam cerita tersebut.

“..ingat-ingat, inilah gayung anak piatu, jikalau disambut kena dua, jikalau tiada disambut kena satu.”

Di samping aspek serangan SC yang lengkap, pelajaran kita juga ada keistimewaanya dalam aspek pertahanan diri. Buah-buah jatuhnya adalah lengkap dan kemas dengan pukulan dan kuncian. Ketika serangan dilakukan musuh, apabila pengamal SC mengguna atau memakai buah-buah tersebut, akan menyebabkan gerak lawan tidak terpakai. Pihak lawan tidak akan berupaya mematikan gerak yang dilakukan oleh pengamal SC. Begitu juga dengan penggunaan senjata parang lading. Penggunaannya akan menyebabkan serangan senjata lawan akan gagal.

Oleh itu, falsafah Pakai Tak Pakai, Tak Pakai Pakai perlulah dihayati dengan sepenuh hati oleh penuntut SC yang telah tamat pembelajarannya. Kafahaman padanya akan memupuk sifat yakin diri yang menjurus kepada sifat keberanian yang berasas. Bukan khayalan semata-mata. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 18/04/2013 in Persilatan

 

61.0. KENALI SILAT CEKAK. Silat Gaduh

Ustaz telah menerima mandat sebagai Guru Utama untuk meneruskan perkembangan Silat Cekak. Konsep penerimaan mandat itu membawa makna bahawa Ustaz telah mewarisi SC daripada guru SC yang terdahulu. Seperti yang telah saya bincangkan, Ustaz telah membuat penyusunan atau pelarasan semula pada isi pelajaran yang diwarisinya itu. Hasil pelarasan itulah maka Ustaz meneruskan kesinambungan pembelajaran kepada anak muridnya. Setelah pemergian Ustaz, ilmu dan persilatan SC telah diwariskan pada Guru Utama yang sedia ada. Ilmu yang diwariskan itulah dinamakan sebagai Pusaka Hanafi.

Untuk mengenali Silat Cekak yang telah diwarisi Ustaz Hanafi itu maka fahamilah ungkapan-ungkapan yang pernah ditulis atau diucapkan Ustaz. Ungkapan-ungkapan itu boleh ditafsirkan dalam bentuk prinsip atau konsep atau falsafah persilatan Silat Cekak itu sendiri. Pelbagai ungkapan itulah yang membolehkan kita memberi gambaran tentang rupa bentuk SC yang telah diwariskan Ustaz.

Dalam tulisan ini, perbincangan saya tentang SC adalah secara umum dengan merujuk pada persilatan Silat Cekak yang kini sedang dikendalikan oleh pelbagai persatuan. Asas perbincangan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Tafsiran saya adalah berdasarkan ungkapan yang pernah ditulis atau diucapkan Ustaz.

Huraian pada ungkapan-ungkapan tersebut mungkin bertindih. Hal yang demikian adalah kerana pentafsiran tentang SC boleh dilakukan dari pelbagai sudut.

UNGKAPAN PERTAMA

“Silat Cekak bukanlah sejenis silat permainan seperti silat pulut atau silat pengantin, sebab itu tidak ada gendang dan tari menari dan melangkah ke kiri dan ke kanan”.

Saya rasa, ungkapan di atas adalah tidak asing lagi pada para pembaca. . Saya telah menulis huraiannya secara jelas dan panjang lebar dalam tulisan-tulisan yang lalu. Ungkapan itu sering diperkatakan dalam setiap majlis penerangan tentang SC kerana secara umumnya telah melahirkan konsep yang jelas tentang rupa bentuk SC.

Secara keseluruhan, ungkapan tersebut menggambarkan beberapa prinsip yang boleh melambangkan rupa bentuk SC. Berpeganglah pada prinsip tersebut bagi mengekalkan kefahaman kita pada rupa bentuk SC. Kalau ada usaha-usaha menjadikan SC sebagai bahan ‘hiburan’, maka hilanglah keaslian rupa bentuk SC. Lebih-lebih lagi apabila SC dicorakkan dengan gerak tari dan sifat langkah-melangkah serta diiringi dengan gendang silat, maka akan berubah langsung rupa bentuk SC. Seolah-olah berlaku ‘pembedahan plastik’ bagi mengubah rupa bentuk SC.

Ungkapan tersebut telah diperkuatkan dengan beberapa konsep yang amat besar dan jelas setelah kita meneliti isi pelajarannya yang ada. Pertamanya, ungkapan itu mengesahkan bahawa SC mempunyai kaedah-kaedah tertentu yang tepat dan lengkap. Kaedah yang empat telah diperkuatkan dengan kaedah gelek. Kita menaruh keyakinan bahawa kaedah-kaedah yang ada, sangat mampu untuk menjaga diri kita. Pergerakannya adalah menurut gerak lawan. Tidak ada istilah membangkang dalam SC. Apatah lagi sifat langkah-melangkah untuk menangkis atau mengelak serangan lawan.

Keduanya, buah-buah pukulan SC adalah mencukupi dan amat kemas. Hal yang demikian juga melambangkan keistimewaan yang ada dalam SC. Sesungguhnya, salah satu kelebihan silat kita adalah kerana SC mementingkan gerak pukulan. Pukulannya boleh membawa kecederaan yang amat, termasuk boleh membawa kepada kematian.

Para penuntut SC ditunjukkan tentang bentuk-bentuk pukulan yang ada. Istilah tetak, tampar, tumbukan atau ‘jab’, cucukan dan sebagainya, melambangkan bentuk-bentuk pukulan kita. Kegunaannya adalah tertumpu pada tempat-tempat khas yang tertentu. Lain tempat maka mungkin lain bentuk pukulannya. Sasaran pukulan pula amat diberatkan SC. Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi sasaran. Istilah ‘Pukulan Sejengkal’ tentunya memberi panduan khusus pada para penuntut SC.

Ketiganya, kuncian buah SC adalah lengkap. CUkup untuk menewaskan musuh. Boleh menyebabkan patah atau pengsan. Malah, boleh menyebabkan kematian. Tidak perlulah kita mempelajari kuncian-kuncian lain. Pelajaran kuncian dalam buah umum adalah sebagai maksud ‘memusnahkan’ buah-buah kuncian tersebut. Oleh itu, tidak perlulah kita menguasai kuncian-kuncian dalam pelajaran umum dengan bersungguh hati. Cukup sekadar tahu melakonkannya bagi membolehkan pasangan kita membuat latihan bagi mematikan gerak kuncian itu.

Walaupun kita tidak mempunyai kaedah khusus bagi membuka kuncian, prinsip pembelajaran kita adalah jelas. Jangan benarkan musuh kita membuat kuncian. Prinsip kita tersebut membawa makna, “mencegah lebih baik daripada menyembuh.” Maknanya, sistem pembelajaran yang sedia ada dalam SC telah membolehkan kita tidak membenarkan musuh membuat kuncian. Itulah pelajaran potong namanya. Malah kerap kali kita tak payah buat potong pun. Sekali kita lepaskan tumbukan maka berkali mendatangkan kemudaratan pada lawan. Tak sempat membuat kuncian.

Berdarkan sifat-sifat tersebut, mana mungkin SC setaraf dengan jenis silat permainan. Geraknya serius. “Jangan main-main” dengan SC. Walaupun nampak macam pengamalnya tidak menunjukkan sifat sebagai ahli silat, tapi ketika bersilat, hebat jadinya.

Teringat saya pada dua kiasan yang pernah diucap Ustaz mengenai kehebatan SC. Pertamanya, gerak kita umpama burung merpati. Jinak-jinak merpati, bukan senang ditangkap. Helang yang mudah menangkap sebarang jenis burung di udara, tidak mudah menangkap burung merpati. Pasti gagal. Keduanya, gerak kita umpama anu. Bila nak, pasti menjadi. Kalah tedung sela. Tapi bila tak nak, pasif sifatnya.

Ungkapan tersebut juga menggambarkan bahawa pelajaran SC adalah mengutamakan segi mempertahankan diri. Keutamaan itu digambarkan melalui penyampaian isi pelajarannya. Penuntut diperkenalkan dengan kaedah menepis terlebih dahulu. Kita hanya belajar menumbuk setelah ada ijazah khas. Setelah tamat silat baru diajar cara tumbuk SC.

Umumnya, sifat yang sedemikian amat berbeza dengan persilatan Melayu yang lain. Para penuntut yang baru menceburi persilatan berkenaan, diperkenalkan dengan gerak menumbuk terlebih dahulu. Tumbukan itu diperkuat dengan kuda-kuda yang dikatakan sangat hebat. Setelah tumbukan mantap maka baharulah diperkenalkan buah-buah dalam silat berkenaan untuk menghadapi musuh.

Persembahan atau pertunjukan SC menggambarkan bahawa geraknya adalah berdasarkan tindak balas lawan. Tindak balas itu dilakonkan melalui persembahan Kaedah A hingga D. Kalau tidak ada tindakan lawan, SC akan duduk diam. Kalau ada serangan maka adalah tindak balas dari pengamal SC. Hal yang demikianlah dapat disimpulkan bahawa SC bukanlah sejenis silat permainan atau silat pulut.

Tentunya gerak SC itu berbeza dengan silat pulut atau silat permainan. Penulisan saya ini akan mudah difahami oleh mereka yang ada pengalaman dalam permainan silat tersebut. Sebelum ‘bertarung’, mereka akan menonjolkan sifat ‘kejantanan’. Masing-masing dengan tari silatnmya. ‘Berkepaklah’ mereka umpama ayam jantan yang sedang mengorat ayam betina. Setelah menonjolkan sifat kejantanan maka bertarunglah ayam jantan itu dengan ayam betina. Begitu juga dalam pertandingan Silat Olahraga. Sebelum bertarung, para pesilat perlu menonjokkan diri. Persembahan tari silat. Konsepnya ialah “Berkepak macam ayam jantan.”

Nampaknya, tari silat juga amat bermakna sebagai gerak untuk menonjolkan diri sebelum bertarung. Hal yang demikian tentunya berbeza dengan Silat Cekak. Tidak perlu menonjolkan diri. Apabila ada serangan atau tindakan musuh, maka barulah SC bertindak. Silat Cekak bukanlah calang-calang silat. Kita menyimpulkan bahawa persilatan kita adalah sebagai silat gaduh. Bukannya silat permainan atau silat untuk olahraga atau silat yang berkepak seperti ayam. Itu sebabnya kita tak ada tari bagi maksud penonjolan diri. Jadi, bagaimana pulak tentang tari yang ada dalam persembahan silat kita. Saya tak ada komen sebab saya tak pernah terlibat dengan perkara tersebut. “Masih dara, tidak ternoda”.

Ungkapan di atas juga dapat menggambarkan betapa SC amat memberatkan sifat membela diri supaya anak didiknya terlatih dengan keberanian, bukan sifat mengganas atau menceroboh. Sifat yang demikian adalah merupakan satu bentuk pendidikan yang amat tinggi nilainya.

Dari segi psikologi, kita dapat rasakan kalau anak didik kita diasuh dengan sifat menyerang, akhirnya akan banyak miripnya pada sifat ganas dan suka membuat kacau. Diri mereka akan berasa hebat. “Kira nak tampar orang saja tanpa mengira tamparan orang lain padanya”. Sebaliknya, kalau diasuh dengan sifat menepis dan menanti serangan, akan mendidik mereka bersifat berhati-hati. Bukan senang menangkis serangan tanpa ada sifat yakin diri dan sifat keberanian.

Dalam pelajaran SC, kita hanya menyerang bila terpaksa. Demi menjaga keselamatan diri barulah Cekak menyerang. Begitulah hebatnya bentuk pendidikan yang ada dalam SC. “Kalau orang tak kacau kita, apa perlunya kita kacau orang”. Hal yang demikianlah menyebabkan kita tidak perlu menonjolkan diri. Tak payah membesarkan dada atau mendepankan dada atau mendada bagi membuktikan kita hebat bersilat. Saya selalu katakan bahawa pengamal SC macam tak nampak belajar silat. Tidak mengepak tak tentu hala. Bukan macam ayam jantan yang sentiasa suka mengereng. Dikuasai nafsu. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 15/04/2013 in Persilatan

 

60.2. RUPA BENTUK SILAT CEKAK. Asas Pegangan Saya.

Dalam tulisan yang lalu, saya menegaskan betapa guru yang memimpin persilatannya adalah berhak membuat sebarang perubahan. Dari segi persilatan, tanggungjawabnya sebagai guru membolehkannya berbuat demikian. Hal yang demikian juga adalah merupakan satu amalan dalam kepimpinan persilatan SC. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, jika membuat perubahan sama ada menambah atau mengurangkan warisan ilmu SC dari Ustaz, elok juga berfikir kembali tentang penggunaan istilah Pusaka Hanafi. Eloklah guna pakai istilah Pusaka dan diikuti dengan nama diri sendiri.

Nampaknya ada juga dalam kalangan yang mendakwa sebagai guru SC, cuba mengekalkan ‘keaslian’ yang ada dalam SC. Hinggakan ejaan Cekak pun dikekalkan dengan ejaan lama iaitu “Chekak”. Isi pelajaran belum tahu lagi. Pada hal, pertukaran ejaan itu telah berlaku di zaman Ustaz sendiri. Kalau terlalu ‘tertutup’ dan tidak ingin langsung perubahan, akan nampak kelemahan diri sendiri.

Saya sentiasa terkenang akan penglibatan mula saya dalam SC hingga membolehkan saya membentuk kefahaman dan pegangan tentang SC hingga sekarang. Pegangan yang terbentuk menjelaskan bahawa sesungguhnya SC adalah sejenis silat yang mempunyai banyak keistimewaan. Hal yang demikianlah sering saya katakan telah menyebabkan SC merupakan sejenis silat yang luar dari kebiasaan persilatan silat Melayu. Kita perlu berasa bangga atas keistimewaan yang ada pada silat kita. Peliharalah keistimewaan tersebut. Itulah jenis pusaka yang ditinggalkan Ustaz yang dikenali sebagai Pusaka Hanafi. Lengkap dan tidak perlu penambahan atau pengurangan.

Saya amat berminat dengan persilatan Melayu. Setiap perkembangan persilatan Melayu akan menjadi bahan bacaan atau bahan perbincangan. Akhirnya saya terbaca tentang kemunculan SC dalam persada persilatan Melayu. Pembacaan pertama saya tentang SC adalah bermula pada tulisan Ustaz dalam majalah Dewan Masyarakat. Tulisan Ustaz tersebut amat menarik perhatian saya. Itulah pertama kalinya saya mengenal SC. Perasaan dan minat saya melonjak-lonjak untuk mengetahui tentang SC secara Jelas. Ketika itu saya telah ada serba sedikit pengetahuan tentang rupa bentuk SC. Matlamat saya seterusnya ialah menambahkan pengetahuan tentang SC yang dianggap sebagai luar biasa tersebut. Nampaknya, saya memperoleh ‘habuan’ untuk mempelajari SC.

Ayat-ayat yang ada dalam tulisan Ustaz membawa makna yang tersendiri. Ungkapan yang ada, melambangkan rupa bentuk SC. Luar biasa dari kebiasaan yang ada. Hal yang demikian telah manarik perhatian saya dari dulu hingga sekarang. Oleh sebab keluarbiasaan yang ada pada SC telah menyebabkan saya sanggup meninggalkan amalan persilatan saya yang sedia ada. Ingin memperoleh ilmu yang saya rasakan lebih bermakna.

Hal yang demikian telah mendorong saya menganjurkan pertunjukan di Universiti Malaya dan membuka kelas di sana. Itulah kelas yang pertama tertubuh di pusat pengajian tinggi. SC mendapat perhatian hebat daripada penuntut di pusat pengajian tinggi. Setelah bertapak di Universiti Malaya, SC mula berkembang kemudiannya di pusat-pusat pengajian tinggi yang lain iaitu UTM, UPM, UKM dan UTK. Kini, perkembangannya semakin meluas.

Teringat saya akan kisah lama. Untuk membuka kelas di Universiti Malaya, saya sering bertemu Ustaz bagi mendapatkan penerangan lanjut mengenai Falsafah, Konsep dan Prinsip Silat Cekak. Kata-kata Ustaz dalam perbincangan dengan saya, amat menarik dan telah saya jadikan satu pegangan dan kefahaman saya pada SC. Pegangan itu berterusan hinggalah dekarang.

Dalam tulisan ini, saya cuba menyingkap sejarah tentang minat pertama saya pada SC. Semuanya bermula ketika saya masih menuntut sebagai mahasiswa Universiti Malaya. Elok juga saya ceritakan pengalaman saya berbincang dengan Ustaz dalam proses membuka kelas di UM. Hasil perbincangan tersebut telah memberi gambaran jelas pada saya tentang rupa bentuk Silat Cekak. Perbualan Ustaz amat menarik perhatian saya dan hal yang demikian menyebabkan saya semakin mengenali SC. Tak kenal maka tak cinta. Bila sudah kenal maka mulalah lahirnya bibit- bibit cinta. Cinta pada Silat Cekak.

Saya telah menulis surat pada Ustaz untuk mendapatkan kebenaran menganjurkan majlis penerangan di Universiti Malaya. Surat saya dibalas Ustaz melalui setiausaha kerja persatuan. Saya tulis kembali salinan surat berkenaan. Gambar yang di bawah adalah gambar asal surat berkenaan.

Persatuan Seni Silat Chekak Malaysia,
32 Jalan Haji Sirat
Kampung Baharu,
Kuala Lumpur.
16 hb. November 1973.

Saudara Mohd Rauhi
Koleh Ketiga,
Universiti Malaya.

Saudara,

Per: Perbincangan Mengenai Pertunjukan Seni Silat Chekak.

Surat saudara yang bertarikh 10hb November telah kami terima. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas minat yang telah pihak saudara tunjukan itu.

Mengenai cadangan saudara tentang tempat dan tarikh serta masa agar pertunjukan itu dapat diadakan, pada dasarnya kami terima. Tetapi kami rasa agar lebih elok lagi saudara datang ke ibu Pejabat kami yang beralamat seperti di atas untuk mengadakan perbincangan agar segala matlamat dan tujuan-tujuan cita-cita tersebut dapat diselaras dan diperlicinkan. Dengan maklumat yang saudara telah berikan di dalam kandungan surat saudara tempuh hari saya kira tarikh yang elok untuk tujuan perbincangan tersebut ialah 3hb Dec 1973, lebih kurang pukul 8.00 malam. Ini bererti kita masih mempunyai tempoh selama satu minggu untuk mengaturkannya.

Sekiranya ada perubahan-perubahan yang terpaksa saudara lakukan harap kiranya dapat saudara memberi tahu pihak kami.

Sdekian. Terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

……………………………………
(bp Ghazali bin Abu Noh,
Setiausaha Kerja PSSCM).

Melalui Pengetahuan Yang Di Pertua,

……………………………………..
(Ustaz Hanafi bin Hj Ahmad,
Yang Di Pertua PSSCM).

Saya memenuhi undangan tersebut. Saya anggap bahawa pelawaan berjumpa Ustaz sangat memberi makna pada saya untuk lebih mengenali SC. Sesungguhnya, perbincangan yang diadakan itu telah mendekatkan saya dengan SC secara lebih mendalam. Ketika itu, Setiausaha Persatuan SC ialah Ghazali bin Abu Noh. Beliau telah meninggalkan SC dan kini nampaknya bergiat cergas dalam lakonan drama.

Perbincangan dengan Ustaz telah benar-benar mendatangkan faedah buat diri saya sendiri. Kefahaman saya tentang SC semakin bertambah. Ungkapan, “Silat Cekak bukanlah sejenis silat permainan seperti silat pulut atau silat pengantin, sebab itu tidak ada gendang dan tari menari dan melangkah ke kiri dan ke kanan”, adalah merupakan asas perbincangan.

Ungkapan itu amat menarik perhatian saya kerana ungkapan itu dapat menggambarkan rupa bentuk atau wajah persilatan SC. Hal yang demikianlah menyebabkan hati saya terlalu asyik untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang SC. Ungkapan itulah yang telah mewujudkan satu tanggapan jelas saya pada SC. Maknanya, ungkapan tersebutlah yang meletakkan SC teristimewa berbanding dengan silat-silat Malayu lain yang saya pelajari dan yang saya ketahui. Ungkapan itu juga menggambarkan prinsip, konsep dan falsafah SC yang dapat dijadikan asas kefahaman kita tentang SC.

Sepanjang saya bersama Ustaz, ada banyak lagi ungkapan-ungkapan Ustaz yang menggambarkan rupa bentuk SC. Semua ungkapan itu adalah melambangkan prinsip, konsep dan falsafah SC. Saya telah menjadikan aspek-aspek tersebut sebagai pegangan saya bagi mentafsir akan rupa bentuk SC yang dibawa Ustaz.

Dalam tulisan yang seterusnya, saya akan menulis tentang konsep-konsep dan falsafah yang ada dalam SC seperti mana yang saya faham dan sering dinyatakan Ustaz pada anak muridnya. Pada pendapat saya, kita perlu ada asas yang kukuh untuk memupuk kefahaman tentang SC. Kefahaman itu amat penting apabila ada pihak yang mendakwa masih mengekalkan Pusaka Hanafi.

Walaupun SC telah ‘dibawa’ oleh pelbagai persatuan dengan gurunya yang tersendiri, kefahaman kita adalah jelas. Syaratnya ialah kita memahami prinsip, konsep dan falsafah yang ada dalam SC. Prinsip, konsep dan falsafah itu dilahirkan melalui ungkapan-ungkapan Ustaz secara tulisan atau secara ucapan. Atas kefahaman yang kukuh itu maka saya yakin bahawa kita akan dapat buat tafsiran sama ada dakwaan Pusaka Hanafi itu palsu atau bersifat berpura-pura. Sekian.

20130411-082859.jpg

 
Leave a comment

Posted by on 11/04/2013 in Persilatan

 

60.1. RUPA BENTUK SILAT CEKAK. Asas Pegangan Saya.

Dalam tulisan yang terdahulu, saya telah membincangkan betapa silat yang sama tapi dibawa oleh guru yang berbeza telah menampakkan perbezaan dalam persilatan tersebut. Maka tidak hairan juga, SC yang dibawa oleh pelbagai persatuan yang ada, akan turut memberi wajah yang berlainan pada persilatan SC yang ‘dikendung’. Saya memberi pendapat secara keseluruhan atas nama perkembangan Silat Cekak dari dahulu hingga sekarang. Sudah tentu saya tidak dapat mengelak daripada membuat bandingan atas apa yang pernah saya pelajari.

Walau bagaimanapun, saya tetap berharap dan menaruh keyakinan bahawa Guru Utama kita yang merupakan pewaris mutlak Silat Cekak akan tetap juga merupakan pewaris mutlak Pusaka Hanafi. Hal yang sedemikianlah merupakan harapan saya selaku ahli yang begitu lama berkecimpung dalam persilatan SC. Sudah melebihi tiga dasawarsa.

Saya tidak yakin SC yang dibawa oleh Persatuan Silat Cekak yang lain, berupaya mengekalkan ‘keaslian’ persilatan SC atas konsep Pusaka Hanafi. Saya dapat rasakan betapa ‘roh’ persilatan SC yang sebenarnya semakin jauh daripada mereka. Adat dan adab yang diasaskan Ustaz semakin berubah dari masa ke masa. Pada saya, hal yang sedemikian tidaklah menghairankan kita. Salasilah guru telah terputus. Apabila guru berganti guru maka hubungan persilatan SC mereka akan semakin jauh dengan ilmu SC sebenar yang pernah ditinggalkan Ustaz. Ilmu dari Ustaz yang juga dikenali sebagai Pusaka Hanafi hanya gah sebagai sebutan bagi mengaitkan persilatan mereka yang berasal dari Ustaz Hanafi.

Misalnya persatuan SC asal yang diamanahkan oleh Ustaz sendiri. Umumnya, mereka kekurangan barisan kepemimpinan yang rapat dengan Ustaz dalam konteks pengurusan persatuan. Malah, barisan kepemimpinan yang ada setelah ‘mengasingkan persatuan’, tidak pernah memainkan peranan penting secara langsung bersama Ustaz. Hal yang demikian adalah dalam konteks untuk mengenengahkan SC dalam kalangan masyarakat pada zaman awal perkembangan SC. Kebanyakan peneraju utama persatuan berkenaan setelah berpecah adalah merupakan golongan pelaksana dan bukannya golongan perancang. Sudah tentulah strategi pelaksanaan persilatan dan persatuan seperti mana yang diharapkan Ustaz adalah jauh daripada pengetahuan mereka. Oleh itu, hala tuju persilatan dan persatuan yang dibawa mereka adalah berdasarkan kemampuan berfikir yang ada pada diri sendiri seadanya.

Maka tidaklah menghairankan saya jika perasaan sensitif pada ilmu yang ditinggalkan Ustaz tidak begitu menebal dalam kalangan mereka. Semuanya boleh berubah dan diubah. Gerak tari SC pun boleh ditambah-tambah maka tidak hairanlah jika gerak sebenar isi pelajaran SC juga turut berubah. Termasuk juga adat dan adab yang diasaskan Ustaz. Pasti berubah. Konsep Pusaka Hanafi akan berubah wajah kepada konsep pusaka yang baru, menurut pegangan gurunya yang baru.

Sebelum kita berpecah pada pepecahan gelombang pertama, saya sering kali melihat akan wujudnya perubahan dalam gerak persilatan SC yang mereka bawa. Ketika itu, Jurulatih yang berasa diri mereka telah lama dan berpengalaman, turut menonjolkan diri dengan ilmu persilatan SC yang mereka ada. Apabila pengawalan dari Guru Utama agak longgar, maka ruang itu digunakan mereka sepenuhnya untuk menonjolkan kefahaman diri.

Tidak hairanlah berlaku pelarasan pada gerak SC hinggakan ada ketikanya Guru Utama telah terketepi. Seperti yang saya katakan, setiap kali pelarasan maka akan adalah perubahan. Perubahan itu sama ada berbentuk penambahan atau berbentuk pengurangan. Hal yang demikian mula berlaku dalam era kepimpinan PA. Seperti yang pernah saya tulis, saya hanya menyedari akan wujudnya perubahan yang ketara dalam SC apabila berlakunya kedatangan para penuntut lain ke Cawangan saya. Terutamanya mereka yang menuntut SC di pusat-pusat pengajian tinggi.

Sebelum itu memang ada beberapa perubahan dalam isi pelajaran SC. Kecenderungan perubahan adalah lebih banyak pada pengurangan isi pelajaran. Kalau alasan masa, tentu kurang bermakna. Pembelajaran saya yang tidak sampai empat bulan pun boleh mempelajari semua isi pelajaran yang ada. Apatah lagi jika pembelajaran mengambil masa melebihi enam bulan.

Saya ambil beberapa contoh mudah. Oleh sebab pelarasanlah maka pelajaran potong buah Kuntau Jatuh secara tidak melangkah telah ditiadakan. Potong Paras yang ada dua cara pada pecahan pertama, telah dijadikan satu cara. Buah jatuh yang terkeluar dari senarai telah dimasukkan dalam senarai pembelajaran. Nak bagi cukup angka dua puluh satu. Sepakan kaki yang diambil dengan kaki, juga menjadi mangsa. Tidak diajar lagi dengan pelbagai alasan. Prinsip “Sambil Cekak menyerang maka Cekak juga menangkap”, turut menjadi mangsa pelarasan. Pelajarannya telah dikesampingkan.

Saya pernah timbulkan hal yang demikian dalam perjumpaan antara pihak Jawatankuasa Negeri dengan Jawatankuasa Pusat dalam satu majlis perjumpaan di Pulau Pinang. Peristiwa berlaku tatkala kita mengadakan mesyuarat agung di sana. Zaman Guru Utama yang lalu. Tak pasti sama ada sebelum atau selepas majlis foram tentang kepimpinan guru.

Ada banyak lagi. Belum lagi kita membincangkan tentang proses membuat buah. Telah wujud pelbagai cara. Ikut kebolehan dan kemampuan diri Jurulatih; bukannya ikut apa yang diterima dari Ustaz. Walau bagaimanapun, dengan megah mereka tetap mendakwa bahawa pelajaran yang ada adalah merupakan Pusaka Hanafi. “Buatlah mana yang patut tapi aku tak akan ikut.” Hanya ayat itu sahaja yang boleh saya ucapkan dalam hati.

Begitu juga dengan persatuan yang baru saja kita tinggalkan. Saya berpendapat bahawa gelaran akademik pada persatuan berkenaan adalah melambangkan konsep ilmiah. Ramai pakar penyelaras yang berada di sebelah sana. Kepakaran itu telah berterusan sejak mereka berada di zaman PA lagi. Eloklah kita berhati-hati dengan ilmu dalam pelarasan yang ditinggalkan mereka.

Difahamkan bahawa sistem penyampaian pelajaran mereka juga turut dibuat secara ilmiah. Kini, saya yakin bahawa mereka akan tetap berterusan gagal untuk mempertahankan Pusaka Hanafi kerana hobi menyelaras. Konsep “Taat pada guru yang ada”, pasti akan menjadi moto utama bagi memudahkan perubahan dilakukan pada gerak SC dari masa ke masa. ‘Yang’ berlalu lupakan saja. Tumpukan pada ‘yang’ ada. Kata-kata keramat mereka. Namun begitu, konsep ‘Pusaka Hanafi’ tetap menjadi sandaran utama. Nampak sangat perbezaan antara cakap dan perbuatan.

Saya tidak menafikan bahawa setiap guru yang menerajui satu-satu persatuan SC, mempunyai hak untuk melakukan sebarang perubahan pada SC yang dibawanya. Hak tersebut adalah bersandarkan pada jawatan yang mereka sandang. Kalau sudah menganggap diri sebagai guru, secara langsung merekalah yang berkuasa sepenuhnya pada persilatan yang didakwa hak mereka itu. Siapa yang berani membantah. Persilatan adalah berkait rapat dengan gurunya. Berbeza dengan persatuan yang berkait dengan kehendak para ahlinya.

Cuma, saya berpendapat bahawa mereka tidak ada hak untuk mendakwa isi pelajaran SC tersebut sebagai Pusaka Hanafi lagi jika telah membuat perubahan pada isi pelajaran SC yang ditinggalkan Ustaz. Termasuk juga adat dan adab persilatan SC. Hal yang demikian juga, termasuklah sistem penyampaian SC pada para penuntut. Saya telah menulis betapa sistem penyampaian pelajaran yang wujud di zaman Ustaz adalah hasil pemikiran dan kajian Ustaz sendiri. Maknanya, sistem penyampaian dan isi pelajaran SC yang ditinggalkan Ustaz adalah lengkap hasil dari kajian yang Ustaz lakukan. Saya pernah menulis ungkapan Ustaz dalam tulisan sebelum ini.

“Dengan pengalaman sejak usia lapan belas tahun dalam seni silat dan kebatinan Islam sejati, saya buat kajian dan menapis segala seni silat untuk disesuaikan dengan tujuan bersilat dan sejajar pula dengan peraturan agama Islam”.

Sesungguhnya, ramai para ‘pendekar’ SC yang lahir berdasarkan sistem tersebut. Tidak ada alasan untuk menafikan keberkesanan sistem yang terbentuk itu. Telah ada bukti yang jelas. Oleh itu, tidak ada sebab atau alasan bagi membolehkan perubahan jika konsep SC yang dikendung mereka adalah dianggap Pusaka Hanafi.

Lebih baiklah gunakan istilah pusaka diri sendiri atau jangan guna langsung istilah tersebut. Kurang sesuai penggunaan istilah Pusaka Hanafi. Pada saya, kalau ingin terus menegakkan Pusaka Hanafi, pastikan segala isi pelajaran, adat dan adab yang ditinggalkan Ustaz, disampaikan secara benar tanpa ada penambahan atau pengurangan. Itulah konsep ‘Pusaka’. Konsep pusaka adalah merujuk pada sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Pusaka juga merupakan sesuatu yang diwarisi dan menjadi warisan. Maknanya, warisan yang dikekalkan rupa bentuknya adalah merupakan pusaka yang hakiki. Kalau rumah papan yang ditinggalkan dipinda atau dibina rumah baru, warisan apa namanya lagi. Setakat waris tapak ilmu. Bukannya ilmu itu sendiri.

Saya berpendapat, jika tidak mampu mengekalkan pusaka yang ditinggalkan Ustaz, eloklah buat istilah sendiri. Guna istilah lain. Umpamanya istilah ‘Pusaka’ dan dituruti dengan nama guru baru yang membawa perubahan pada persilatan berkenaan. Kalau nanti nama gurunya Si-A maka gunakan istilah Pusaka Si-A. Mungkin tidak sesuai lagi untuk menggunakan nama Pusaka Hanafi lagi bagi mengelakkan kekeliruan. Pendapat saya sahaja. Bersambung.

 
Leave a comment

Posted by on 08/04/2013 in Persilatan