RSS

Author Archives: senisilatcekak

19.3 KERJA SEPASUKAN IV

          Bahagian terakhir.

Kadang kala dalam satu-satu pasukan itu sendiri akan menghadapi masalah. Apabila salah seorang daripada ahli pasukan itu lebih berwibawa atau lebih berkemampuan dari apa segipun dengan yang lain, maka individu berkenaan mungkin akan menguasai pasukan yang terbentuk itu. Keadaan akan lebih parah jikalau individu berkenaan bersifat individualistik. Orang lain kena ikut pendapatnya. Hal yang demikian menjadikan dia ketua dan ahli-ahli yang lainnya sebagai pengikut. Dalam konteks kerja sepasukan tentunya situasi yang sedemikian tidak menyenangkan ahli-ahli yang lain. Itu sebabnya banyak pepecahan yang berlaku secara ’dalaman’. Sikit demi sikit, kalangan mereka mengundur diri tanpa menyatakan sebab pengunduran. Sebagai Penyelia Kelas atau Jurulatih, sensitiflah dengan situasi tersebut.

Keadaan akan menjadi lebih tidak menyenangkan apabila timbulnya krisis atau konflik dalam kalangan mereka. Konflik berlaku apabila konsep kerjasama atau bertolak ansur menjadi longgar. Dalam kalangan Jurulatih juga berlaku. Pasukan atau kumpulan Jurulatih berkenaan akan berpecah apabila mereka tidak sehaluan ketika menjalankan tugas sebagai Jurulatih. Banyak perkara yang boleh menimbulkan keadaan yang tidak sehaluan itu. Konflik yang berlaku tentunya akan merugikan para penuntut. Masing-masing akan menyebarkan pengaruh dalam kalangan penuntut. Penyebaran pengaruh itu erat kaitannya dengan komen-komen atau kata-mengata sesama mereka. Hal yang demikian akan menyebabkan penuntut akan kehilangan fokas. Tentunya situasi yang demikian juga akan menyebabkan mutu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi merosot. Akhirnya kualiti SC yang dikuasai para penuntut  juga akan terjejas.

Rupa-rupanya, salah satu faktor yang boleh merosakkan pasukan yang dibina itu ada kaitan dengan stail kepemimpinan yang ada dalam pasukan itu sendiri. Jika stail kepemimpinan itu lebih bercorak demokrasi tentunya akan menimbulkan suasana perbincangan dan kemesraan dalam kalangan ahli pasukan. Sebaliknya, jika stail kepemimpinan lebih bercorak mutlak atau kuku besi maka akhirnya akan timbul situasi yang tidak menyenangkan apabila wujud persaingan kepemimpinan dalam kalangan   mereka. Begitu juga jika wujud stail kepemimpinan suka hati. Buat kerja berdasarkan IT. Semua itu akan menjadikan pasukan yang terbentuk itu menghadapi masalah untuk begerak dengan lebih mantap dan lebih bertenaga.

Pasukan yang terbentuk juga akan menghadapi masalah kalau ada dalam kalangan ahli pasukannya tidak ada disiplin yang mantap. Masa diurus suka hati. Suruh datang pukul lapan, akan lewat beberapa minit atau mungkin beberapa jam. Begtu juga dari segi disiplin kerja. Mereka yang kurang disiplin tentunya tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugas. Kerja yang diberi suka dilengah-lengahkan. Hal yang demikian akan menjejaskan tumpuan ahli-ahli lain yang lebih komited berbanding dengan diri mereka. Maka akan menyebabkan timbul perasaan tak puas hati dan akhirnya pasukan tersebut berkemungkinan akan berpecah.

Kadang kala, kerja-kerja sepasukan akan menghadapi masalah dalam jangka masa lama. Salah satu puncanya ialah kekurangan idea untuk menjalankan sesuatu amanah yang diberi. Pemikiran mereka menjadi tepu kerana orang yang sama sentiasa berada dalam pasukan yang sama. Hal yang demikian memerlukan dua perkara utama. Pertamanya kepemimpinan tertinggi perlu memberi suntikan idea pada pasukan yang terbentuk. Galakkan mereka menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan persatuan atau kerap mengadakan perjumpaan-perjumpaan yang berkaitan dengan persilatan. Keduanya ialah dengan cara mengambil ahli-ahli baru dalam pasukan berkenaan.

Seiring dengan kekurangan idea, mereka juga akan menghadapi masalah dari segi kemahiran yang kurang dalam satu-satu bidang kerja yang diberi. Kekurangan skill dalam kalangan mereka menyebabkan mutu penghasilan kerja agak kurang dari sepatutnya. Tentulah hal yang demikian akan mengurangkan keberkesanan pasukan berkenaan.

Saya tidak menafikan betapa ada masa-masanya kita akan bersungut apabila menerima beban kerja yang amat banyak. Sungutan akan menyebabkan perjalanan pasukan berkenaan akan terganggu. Sesungguhnya setiap ahli memerlukan perhatian dan pujian. Hal ini boleh dilakukan oleh barisan kepemimpinan tertinggi satu-satu persatuan atau satu-satu organisasi itu. Berilah pengiktirafan kepada mereka. Dalam persatuan kita, prinsip itu telah ada. Cuma, luaskan seberapa luas yang boleh.

Walau bagaimanapun, motivasi yang terbaik ialah secara kita memotivasikan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu memahami akan matlamat yang ingin dicapai oleh persatuan atau sesuatu organisasi tersebut. Matlamat yang jelas memudahkan kita bekerja dengan penuh dedikasi tanpa sebarang rungutan.

Ketika  datang unsur-unsur negatif dalam diri atau dalam pemikiran kita, janganlah dikeluarkan melalui mulut kita. Berhentikan setakat di hati. Perkara yang dikeluarkan melalui mulut hanya cakap-cakap yang positif. Perkara yang negatif hanya disimpan dalam hati atau dalam pemikiran kita. Lama-lama akan hilang jika kita tidak melayannya.

Kita perlu meletakkan pasukan kita penting dalam sesebuah persatuan atau organisasi itu. Pengiktirafan yang diberi akan terus memberi dorongan kepada kita untuk terus menerus bekerja dengan penuh dedikasi. Kalau kita hanya mendiamkan diri tanpa war-warkan hasil kerja yang berkualiti, orang lain tidak tahu dan memandang seolah-olah kerja yang dilakukan tidak membawa makna. Tunjukkan kehebatan kita secara meletakkan pasukan kita adalah pasukan yang penting dalam persatuan atau organisasi yang berkenaan.

Dalam hal ini tonjolkan kegairahan kita untuk menaikkan kehebatan pasukan kita yang terbentuk itu. Keghairahah yang wujud itu akan menjadikan kita sentiasa bersemangat untuk terus memajukan kehebatan pasukan kita sendiri. Kalau ada dalam kalangan ahli pasukan kita yang mungkin kurang bermotivasi, maka jadikan tugas dan tanggungjawab kita untuk memotivasikan mereka. Jangan sesekali kita bersekongkol dengan rungutan atau perasaan tak puas hati yang timbul dalam diri mereka. Percayalah. Dengan cara kita memotivasikan orang lain, secara langsung langkah kita itu akan memotivasikan diri kita sendiri.

Kita tidak perlu bersifat defensif atau mencipta banyak alasan. Jika berlaku kesalahan, kita akuinya. Kita belajar dari kesilapan yang berlaku. Hal yang demikian akan menjadikan diri kita sentiasa terdorong untuk melakukan kerja-kerja yang dimanahkan kepada kita secara ikhlas tanpa ada perasaan tak puas hati atau bersifat suka bersungut atau merungut.

Kesimpulannya, mewujudkan satu pasukan kerja yang seia dan sekata bukanlah mudah umpama makan kacang goreng. Banyak halangan dan rintangan yang terpaksa ditempuh terutamanya pada masa jangka masa panjang. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mengekalkan pasukan yang terbantuk itu agar pasukan itu benar-benar hebat dan memberi sumbangan kepada persatuan atau organisasi yang kita terlibat.         Jangan sesekali kita menjadikan pasukan yang terbentuk itu berfaham kiri yang akhirnya menentang kepemimpinan tertinggi persatuan atau organisasi berkenaan. Hal yang demikian amat merugikan. Sekian tajuk ini.

Advertisements
 
Comments Off on 19.3 KERJA SEPASUKAN IV

Posted by on 04/11/2011 in Persilatan

 

19.2 KERJA SEPASUKAN III

           Bahagian Ketiga.

          Apabila kita mengetahui pelbagai jenis aspek pengurusan dalam setiap organisasi atau persatuan yang kita terlibat maka mudahlah kita membentuk satu pasukan kerja. Pembentukan pasukan kerja dalam melaksanakan sebarang tanggungjawab atau amanah yang diberi kepada kita adalah amat mustahak.

Kerja sepasukan adalah satu konsep yang membawa makna ’sekumpulan orang yang rasa bertenaga dengan bekerja bersama-sama, komited, bertimbang rasa dengan rakan-rakan.’ Sebenarnya banyak ciri yang merujuk pada kerja sepasukan.

Antara definisi yang saya petik daripada pengkajian yang ada, sepasukan bermaksud sekumpulan manusia yang bekerjasama ke arah pencapaian matlamat organisasi. Lain-lain kenyataan yang popular tentang kerja-kerja sepasukan dapat kita lihat daripada kenyataan di bawah.

Beberapa orang yang bekerjasama dalam satu-satu cara yang tertentu dan memberikan pulangan yang berkesan pada organisasi berkenaan berbanding bekerja secara individu.

  1. Sekumpulan manusia  yang bersatu atas kepentingan yang sama.
  2. Satu kumpulan manusia yang bertenaga dan komited untuk mencapai objektif yang sama. Mereka bekerjasama dan rela melakukan aktiviti dan mereka berjaya menghasilkan penghasilan kerja yang sangat berkualiti.
  3. The team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable.

Berdasarkan ciri-ciri di atas membuktikan kepada kita betapa sukarnya membentuk satu pasukan kerja yang meliputi semua ahli yang berada dalam satu-satu organisasi atau satu-satu persatuan tersebut. Semasa saya memimpin persatuan cawangan, pasukan kerja yang terbentuk adalah terhad. Namun begitu, kami dapat bekerja bersama –sama dalam proses mengembangkan SC di negeri kami. Hala tuju kami adalah jelas. Kejelasan ini masih berkekalan hingga sekarang. Walaupun ada yang berlainan ’guru’, semangat persilatan SC masih sama. Semuanya berpaksi pada semangat yang dipupuk oleh Ustaz Hanafi.

Dalam tulisan yang terdahulu, saya pernah bincangkan betapa Ustaz ‘mencabar’ saya untuk mencari seramai empat puluh ahli SC yang sehati dan sejiwa. Kalau saya berjaya mendapatkannya, Ustaz membenarkan saya menutup kelas SC tersebut. Begitu mudah Ustaz membuat saranan, tapi rupa-rupanya teramat payah untuk melaksanakannya.

Mana mungkin seorang guru mengarahkan penutupan kelas latihan silat kalau tidak merujuk pada perkara yang mustahil. Hal yang demikian membuktikan bahawa untuk mencari satu pasukan kerja yang meliputi keseluruhan ahli adalah sesuatu yang agak mustahil.  Sepasukan adalah merujuk pada sebilangan ahli atau jumlah ahli yang  kecil dan dapat bekerjasama.

Berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan, membuktikan kepada kita betapa semua pihak bersetuju bahawa sepasukan hanya meliputi sebilangan kecil ahli yang bwertindak sebagai pemimpin dalam satu-satu persatuan atau organisasi. Merekalah yang dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat persatuan. Hal yang demikian memberi panduan kepada saya sendiri, untuk mencari dan membentuk sekumpulan manusia atau ahli yang dapat bekerjasama dengan saya bagi membangunkan organisasi yang saya pimpin.

Semasa saya memimpin cawangan dulu, saya mempunyai pasukan yang terdiri dari setiausaha dan bendahari dan dua orang yang menjawat jawatan sebagai jawatankuasa. Kami berlima sahaja yang menentukan hala tuju cawangan. Kami bertindak sebagai pemikir dan sentiasa berbincang bagi mempastikan setiap perancangan SC  dapat dijalankan dengan sempurna. Hasil pemikiran kami berlimalah yang menjadikan cawangan SC yang saya pimpin begitu mantap. Ahli-ahli lain hanya mengikut sahaja apa saja yang kami putuskan.

Pasukan yang dibentuk perlu ada ketuanya. Walaupun mereka sering berbincang, pastinya setiap perbincangan akan mengadungi pendapat yang berbeza-beza. Di situlah peranan  ketua pasukan amat penting bagi membuat ketetapan. Ketetapan yang telah dibuat akan diikuti oleh semua pihak, tanpa ada apa-apa bantahan lagi atau rungutan seterusnya.

Walau bagaimanapun, pasukan yang terbentuk tetap menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan dalam kalangan mereka. Masalah utamanya ialah mencari contoh kepemimpinan yang boleh dijadikan panduan atau diikut kewibawaannya. Orang itu boleh dijadikan ’role model’ buat rujukan pasukan. Sudah tentulah cara bekerja, sikap positifnya, kualiti kerja yang dihasilkannya, boleh dijadikan panduan pada kumpulan berkenaan.

Dalam SC, sudah tentulah pada zaman dulunya Ustaz sebagai Guru Utama, telah dijadikan rujukan atau role model dalam kalangan ahli. Itu sebabnya ada yang terlalu menghormati Ustaz atas kewibawaan atau perwatakannya sebagai seorang pemimpin hingga berebut-rebut sisa makanan atau sisa minumannya.

Begitu juga dengan kepemimpinan guru utama yang ada sekarang. Kita ada beberapa ”guru utama” yang mempunyai pengikutnya yang tersendiri. Adakah mereka dapat dijadikan role model pada pasukan ahli-ahli SC. Hal yang demikian dianggap penting kerana merekalah kepemimpinan utama yang akan memandu anak muridnya. Ustaz selalu mengatakan akan peranan  mereka umpama kepala keretapi. Kita yang lain umpama gerabak, berlambangkan sebagai pengikut.

Kalau mereka gagal untuk memandu atau memimpin kita, maka SC akan mendapat bencana. Lihatlah kepemimpinan PA, En Mat dan PJ. Apakah yang dapat dijadikan contoh atas kepemimpnan mereka yang ada. Saya tak ada komen. Cuma membincangkan tajuk ini dalam konteks role model. Kegagalan mendapatkan role model dalam satu-satu persatuan atau organisasi itu akan mendatangkan kerugian yang amat besar pada barisan pengikutnya.

Satu masalah yang dihadapi oleh pasukan juga ialah ketiadaan kayu ukur atas segala kejayaan yang dilakukan. Kita tiada ukuran standard atau ukuran kualiti untuk mempastikan segala penghasilan kerja kita adalah standard dan berkualiti. Cuma, ukuran kita hanya berdasarkan perbandingan atau pencapaian target. Jika secara bandingan, kita teratas maka kita dianggap telah berjaya. Begitu juga jika kita mencapai objektif yang ditetapkan. Pencapaian objektif bermakna kita berjaya menjalankan program atau aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada kita.

Semasa saya memimpin persatuan, ukuran standard adalah berdasarkan kepada beberapa ketetapan. Misalnya, kelas silat perlu dibuka sekurang-kurangnya sebuah dalam masa setahun. Setiap kelas yang hendak dibuka mestilah mengandungi ahli sekurang-kurangnya dua puluh satu orang. Bilangan yang tamat mestilah tidak kurang daripada lima belas orang. Itulah standard yang kami tetapkan pada kelas-kelas yang dibuka di cawangan saya. Jika kami berjaya maka itulah ukuran kejayaan kami. Namun begitu, ada ketikanya kami gagal memeunuhi hasrat yang ditetapkan. Hal yang demikian menunjukkan kegagalan kami.

Berdasarkan kenyataan di atas, kepemimpinan di peringkat tertinggi SC perlu menetapkan sasaran kerja pada setiap cawangannya. Letakkan standard yang tertentu. Hal yang demikian akan dapat memandu setiap pemimpin cawangan untuk mengukur kejayaan mereka dalam proses memimpin cawangan SC di tempat masing-masing.

Satu lagi masalah kerja sepasukan di setiap persatuan atau setiap organisasi itu ialah terdapatnya beberapa pasukan dalam persatuan atau organisasi tersebut. Mereka bersaing sesama mereka. Pasukan-pasukan ini terbentuk kerana ada ketuanya yang mempunyai kepentingan yang sama dengan ahli pasukan masing-masing. Tentunya pasukan yang banyak akan mewujudkan persaingan. Jika persaingan itu sihat ke arah pencapaian objektif persatuan  atau organisasi yang satu, bilangan pasukan yang banyak tidak mendatangkan sebarang masalah. Sebaliknya jika mereka tidak sehaluan, pastinya akan mengundang petaka atau masalah yang tidak sihat dalam persatuan atau organisasi berkenaan.

Di sinilah peranan kepemimpinan utama dalam persatuan akan berperanan  penting bagi mengawasi atau meletakkan setiap pasukan yang wujud itu dalam landasan yang betul. Jika kepemimpinan tertinggi gagal berbuat demikian, maka akan datanglah bala kepada persatuan itu sendiri. Malah kedudukan pemimpin  persatuan itu juga akan terancam. Kita ada banyak pengetahuan dalam perkara yang saya maksudkan itu.

Kita juga banyak pengetahuan dan pengalaman dalam persatuan kita sendiri. Semasa kepemimpinan PA dan En Mat, terdapat kumpulan-kumpulan pasukan yang bekerja di bawah ketua mereka dengan hala tuju yang berbeza. Saya berpendapat, pengawasan guru utama ke atas mereka boleh dikatakan agak longgar. Hal yang demikian menjadikan mereka bersaing kuasa untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Persaingan yang tidak sihat itu berakhir dengan perselisihan yang sangat hebat dalam kalangan mereka hingga berakhir dengan pepecahan SC. Saya tidak berminat untuk buat komen lagi tentang hal yang demikian. Bersambung.

 
Comments Off on 19.2 KERJA SEPASUKAN III

Posted by on 03/11/2011 in Persilatan

 

19.1 KERJA SEPASUKAN II

Bahagian Kedua.

Ketua pada mana-mana persatuan atau organisasi, perlu menguasai ilmu pengurusan dan ilmu kepemimpinan yang mantap. Pengurusan berkaitan dengan peraturan manakala kepemimpinan berkaitan dengan pengurusan manusia yang perlu dijaga hati dan kebajikannya. Di sinilah lahirnya kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin. Jika gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut maka persatuan atau organisasi berkenaan akan berada dalam keadaan pincang.

Pastinya, persatuan atau organisasi yang hebat akan dipimpin oleh orang yang hebat. Umumnya, jika kepemimpinan di persatuan atau organisasi itu hebat maka orang itu akan berjaya menghebatkan persatuan atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam konteks persilatan, persatuan SC tersebut akan terus berkembang dengan hebatnya dari masa ke masa. Bilangan ahli semakin bertambah dan mutu pengajaran dan pembelajarannya adalah tersusun dengan baik.

Di peringkat organisasi, kepemimpinan perlu menekankan aspek kebebasan mengeluarkan pendapat. Jangan dikongkong pendapat atau pandangan yang ingin dikeluarkan oleh ahli. Dalam hal ini penurunan kuasa atas tanggungjawab adalah penting. Kita perlu meletakkan kepercayaan kepada ahli-ahli yang kita rasa berkemampuan untuk membantu kita, bagi mencapai kejayaan persatuan atau organisasi. Beri kebebasan pada mereka untuk membuat perancangan. Tugas kita adalah sebagai pemudahcara.

Setelah diberi kuasa tanggung jawab pada orang kepercayaan kita, lebih baik jangan dikacau atau diganggu akan kuasa atau tanggungjawab yang telah diberi. Tidak salahnya jika kita turun padang dan berbincang dari segi tanggungjawab dengan orang yang telah diturunkan kuasa dan tanggungjawab tersebut. Hal yang demikian akan menjadi pendorong kepada ahli-ahli kita untuk terus-menerus mencipta kejayaan dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Sebagai ahli organisasi, kita perlu mempunyai keyakinan diri. Kalau dilantik sebagai ketua, tunjukkan keyakinan kita memegang jawatan tersebut. Malah kalau kita dilantik ke jawatan apa pun atau diberi tugas untuk melaksanakan sebarang tugas maka tunjukkan keyakinan diri. Buktikan bahawa kita berkemampuan untuk memikul tugas bagi melaksanakan tanggungjawab yang diberi.

Dalam konteks kita dalam persatuan SC, keyakinan diri ketika menjalankan amanah yang diberi adalah merupakan satu kemestian.  Malah pelajaran dalam SC itu sendiri memupuk sifat yakinkan pada diri. Pelajarannya disusun bagi maksud keyakinan tersebut. Kerana keyakinanlah kita dapat menepis serangan musuh dalam keadaan tidak melangkah atau menggerakkan badan secara mengelak.

Keyakinan diri juga merupakan satu kemestian dan menjadi pakaian para Jurulatih SC. Hal yang demikian akan memudahkan kita menyampaikan ilmu persilatan SC kepada para penuntut baru. Tanpa keyakinan diri mana boleh kita menyampaikan ilmu gaduh. Kita bukannya mengajar ilmu tari yang banyak hilai tawa dan gembiranya. Ilmu persilatan adalah berkaitan dengan keselamatan diri. Ilmu ini dipelajari dengan risiko kecederaan yang tinggi terutama pada mereka yang  tidak serius belajar.

Keyakinan diri kita sebagai  pesilat terus dipupuk ketika berada dalam persatuan. Keyakinan diri akan memupuk sifat bertanggungjawab. Pada orang yang bertanggungjawab, sesuatu tugasan yang diberi akan disudahkan hingga habis. Tidak sekerat jalan. Itulah pembentukan sifat yang diajar kepada setiap ahli. Hal yang demikian amat berguna ketika kita memimpin atau menjadi ketua pada organisasi yang lain. Sifat kita sebagai pesilat SC yang yakin dan bertanggungjawab, akan banyak membantu kita untuk memikul tugas dan amanah pada jawatan yang kita sandang ketika berada di tempat kerja kita sendiri.

Seiring dengan keyakinan diri, sebagai ahli mana-mana organisasi, soal penampilan diri sangat diberatkan. Penampilan diri akan menjadikan diri kita dihormati. Penampilan diri boleh dilihat dari segi cara pemakaian kita, cara berkomunikasi dan cara pergaulan yang kita lakukan. Ramai orang lain yang memberi penghormatan yang tinggi kepada kita jika kita berjaya menampilkan diri.

Dalam konteks persilatan kita, penampilan diri adalah merupakan satu perkara yang sangat ditekankan. Kita ada etika berpakaian. Ketika menghadiri program-program tertentu, ada baju-baju tertentu yang kita pakai. Pemakaian batik, baju koperat, pakaian bersilat dan sebagainya ada tempat dan disesuaikan dengan masa.  Penampilan berpakaian telah menjadikan kita nampak hebat dan disegani oleh persilatan yang lainnya. Warna pakaian silat kita lain dari kebiasaan. Sesuatu yang luar biasa tentunya akan menarik minat orang lain untuk lebih memberi perhatian pada SC.

Satu peranan yang besar dalam persilatan juga ialah kebolehan kita untuk  memberi ulasan atau laporan  tentang perkembangan persilatan kita. Hal yang demikian bermakna kita dapat mencerap semua yang berlaku dalam persatuan kita. Dalam pencerapan tersebut kita boleh membuat penilaian terutamanya kebolehan murid dalam persilatan. Pada setiap penuntut, kita tahu perkembangannya dari mula hingga akhir. Dengan cara itu dapatlah kita membuat perancangan bagi membina keupayaan penuntut berkenaan dari masa ke masa hingga penuntut yang berkenaan hebat dalam SC.

Para Jurulatih boleh memberi ulasan tentang setiap perkembangan anak didiknya apabila ditanya oleh Guru Utama. Secara langsung kemahiran mencerap memberi makna Jurulatih berkenaan berkeupayaan membuat penilaian pada setiap perkembangan persilatan penuntut yang mempelajari SC.

Rupa-rupanya disiplin yang sama sebagai pencerap sangat memberi makna ketika berada dalam organisasi lain. Saya maksudkan dalam bidang profesional kita. Pencerapan amat perlu bagi memajukan organisasi yang kita pimpin. Kalau organisasi pelajaran, tentunya pencerapan pada sekolah-sekolah amat penting. Kita berupaya mencerap bermakna dapat menilai prestasi setiap sekolah yang ada dalam sesebuah negeri. Hal yang demikian akan  memudahkan kita membuat pelbagai jenis perancangan bagi memajukan organisasi berkenaan.

Ketika kita mencerap, ilmu dan kemahiran mencerap perlu ada. Konsep petanda amatlah mustahak. Petanda merupakan kaedah memberi peringatan kepada kita. Dalam bahasa yang mudah, petanda akan membolehkan kita membuat jangkaan. Jangkaan sangat diperlukan ketika kita menjalankan strategi untuk mencapai hajat yang ingin dicapai. Kalau guruh di langit pastinya tanda hari akan hujan. Begitulah dengan pelbagai contoh yang lain.

Kita boleh tafsirkan suasana yang berlaku dalam kelas pembelajaran SC. Pastinya ada petanda yang membawa kepada keadaan berkenaan. Kalau bilangan penuntut semakin merosot dalam satu kelas yang sama, bermakna adalah sesuatu kelemahan dalam pengurusan dalam kelas silat berkenaan. Atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran silat di kelas berkenaan. Dalam hal ini, Penyelia kelas atau para jurulatih perlu sensitif akan keadaan demikian. Buat sumbang saran bagi mempastikan punca-puncanya. Bersambung.

 
Comments Off on 19.1 KERJA SEPASUKAN II

Posted by on 02/11/2011 in Persilatan

 

19.0 KERJA SEPASUKAN I

Kita sering kali mendengar tentang keperluan bekerja sebagai satu pasukan. Hal yang demikian akan menyumbang kepada kejayaan atau kecemerlangan sesebuah persatuan atau sesebuah organisasi itu. Kehebatan persatuan SC satu ketika dulu ada kaitannya dengan kerja sepasukan. Masing-masing ada peranannya di bawah kepemimpinan Guru Utama. Hala tuju persatuan adalah jelas. Semua ahli memahaminya dan berusaha keras untuk memenuhi matlamat tersebut.

Dalam tulisan ini, saya cuba membincangkan tentang makna kerja-kerja sepasukan dalam konteks SC dan cara-cara membentuk satu pasukan yang kita hajatkan berdasarkan pengalaman dalam SC.

Dalam konteks SC, Ustaz pernah menyentuh maksud kerja sepasukan secara tidak langsung. Mungkin sebutannya berlainan, namun pengertiannya adalah sama. Ustaz pernah mencabar saya supaya mencari orang yang sehati sejiwa seramai empat puluh orang. Jika dapat maka bolehlah  ditutup kelas yang ada.

Cabaran yang diberi Ustaz itu melambangkan betapa susahnya untuk mendapatkan satu pasukan yang sehati dan sejiwa. Agak mustahil bagi Ustaz membuat cabaran dengan diakhiri usaha menutup kelas kalau hajat berkenaan tercapai. Jelas pada saya, untuk membentuk satu pasukan yang sama-sama boleh berjuang bagi mencapai matlamat organisasi atau matlamat persatuan itu bukannya satu perkara yang mudah.

Dalam tulisan yang terdahulu, dalam konteks silat, pelbagai cara boleh kita lakukan untuk mendapatkan kerjasama. Kerjasama yang diperoleh adalah merupakan asas kerja sepasukan. Saya pernah bincangkan betapa pentingnya kita mengetahui matlamat persatuan, ketua turun padang dan bergaul dengan pengikutnya seperti menghadiri majlis-majlis kenduri-kendara yang diadakan. Selain itu saya menyarankan prinsip bersalaman supaya diambil berat. Banyak lagi langkah-langkah yang telah dijalankan bagi mempastikan terbentuknya satu pasukan ahli SC yang sehati dan sejiwa.

Walau bagaimanapun, langkah kita itu tetap menghadapi pelbagai halangan dan pelbagai dugaan. Kadang kala kita berasa telah ada ahli silat yang boleh bekerja bersama-sama. Akan tetapi, apabila cukup tempoh, mereka akan berpindah ke tempat lain. Lebih malang lagi apabila mereka berkahwin. Setelah menikmati surga dunia, alam persilatan mula dilupakan. Mereka bersilat di gelanggang yang lain. Kalau teringatkan silat sekalipun, apakan daya, lesen yang diperoleh tersangat kecil. Tak mampu akitif sepanjang masa.

Dalam konteks persatuan atau organisasi, mencari pasukan yang sehati dan sejiwa adalah amat perlu. Dalam istilah pengurusan, konsep sehati dan sejiwa dirujuk pada pembentukan kerja secara satu pasukan. Jika wujud pasukan kerja maka organisasi berkenaan akan berada dalam landasar kecemerlangan.

Dalam konteks pengurusan, saya menekankan pelbagai cara bagi membentuk kerja sepasukan. Langkah-langkah yang dinyatakan boleh dijadikan panduan dalam usaha para Jurulartih SC untuk mendapatkan kerjasama sepenuhnya dari Jurulatih  SC yang lain. Perkara-perkara berikut perlu diambil tahu oleh para kepemimpinan satu-satu persatuan atau satu-satu organisasi bagi membentuk kerja-kerja sepasukan.

Sebelum kita membentuk pasukan kerja yang hebat, ahli-ahli pasukan itu perlu memiliki beberapa pengetahuan asas yang memudahkan mereka bergerak dalam satu pasukan. Mereka mesti  tahu perkara-perkara yang berikut seperti yang saya bincangkan dalam penulisan ini.

Langkah pertama yang perlu diambil oleh semua ahli dalam persatuan atau organisasi ialah memahami hala tuju organisasi. Hala tuju itu berkaitan dengan strategi yang dirangka bagi mencapai matlamat berkenaan. Istilah sekarang popular dengan perkataan visi dan misi.  Dalam persatuan SC, istilah perjuangan menggambarkan hala tuju yang perlu diketahui. Setiap program dan tindak tanduk para ahli mestilah mengarah kepada hala tuju tersebut. Kalau hala tuju itu tidak jelas maka  penglibatan mereka adalah dalam dunia separuh sedar. Buat kerja ikut tafsiran sendiri.

Saya ambil contoh tentang hala tuju SC di cawangan saya dulu. Hala tuju itu merupakan perjuangan yang perlu dipikul oleh setiap ahli. Semua lapisan pemimpin di cawangan yang memahami hala tuju tersebut perlu diulang-ulangkan sebutannya dalam kalangan ahli-ahli SC yang lain. Kami berjuang untuk membanyakkan bilangan kelas dan ahli di cawangan. Penerangan dan penegasan yang berkali-kali dalam kalangan ahli telah menyebabkan hala tuju itu bersebati dengan mereka. Masing-masing tahu tentang hala tuju yang berfokas itu. Oleh itu, beberapa misi dirangka bagi mencapai perjuangan atau hala tuju tersebut. Satu daripada misi kami ialah mempastikan mutu pengajaran dan pembelajaran SC adalah berkualiti.

Kejelasan hala tuju atau perjuangan tersebut membolehkan kerja-kerja persatuan dan persilatan dilakukan secara terancang dan strategik. Untuk membentuk kualiti pengajaran, para Jurulatih dipastikan menguasai ilmu SC itu sendiri, di samping berkemahiran dari segi  kaedah penyampaian ilmu silat dan penguasaan komunikasi yang mesra. Manakala dari segi kualiti pembelajaran, para penuntut diasuh dan disemai dengan adat dan adab yang ada dalam SC. Pelbagai strategi dirancang dan dijadikan agenda utama dalam setiap perbincangan dalam kalangan kepemimpinan persatuan SC di cawangan saya.

Politik silat di peringkat pusat, kami ketepikan seratus peratus. Hal yang demikian kerana tidak ada dalam agenda atau perjuangan kami. Perebutan kuasa yang berlaku di pusat, biarlah mereka sendiri selesaikan. Bukan perjuangan kita kerana tidak ada dalam visi dan misi persatuan. Sekurang-kurangnya, langkah atau tindakan kami itu telah dapat membendung pepecahan sesama kami.

Banyak cawangan yang saya perhatikan tidak jelas hala tujunya. Oleh itu banyaklah karenah yang timbul di cawangan  berkenaan. Mereka ketepikan aspek pembelajaran SC untuk para penuntut mereka yang terpaksa membayar yuran setiap bulan. Hala tuju persatuan menjadi kacau bilau. Pemikiran para ahlinya diheret dalam kancah politik silat. Maka ternampaklah percanggahan dalam perjuangan mereka. Satu segi inginkan kualiti silat para penuntutnya dan satu segi yang lain mengheret pemikiran penuntutnya pada hal-hal yang bukan berkaitan dengan persilatan. Percanggahan hala tuju pada setiap pemikiran ahli, akan membantutkan kehebatan mereka untuk menguasai kualiti SC.

Di samping itu, peranan setiap ahli perlu dijelaskan. Dalam persatuan, struktur organisasi adalah penting untuk melihat batas sempadan yang ada pada setiap penjawat jawatan yang ada dalam organisasi berkenaan. Di samping itu, struktur organisasi itu akan  menentukan di mana kedudukan kita. Hal yang demikian penting supaya semua ahli dalam organisasi itu berada dalam dunia sedar. Kalau bukan guru, jangan berlagak umpama guru. Kalau bukan presiden persatuan, maka jangan belagak macam presiden. Kalau bukan setiausaha maka jangan berlagak macam setiausaha. Begitulah seterusnya untuk penjawat jawatan yang ada dalam mana-mana persatuan atau organisasi tersebut. Bersambung.

 
Comments Off on 19.0 KERJA SEPASUKAN I

Posted by on 01/11/2011 in Persilatan

 

18.1 MENGURUS TEKANAN / STRESS II

         Masalah yang dihadapi, jadikan peluang untuk kita meningkatkan keupayaan diri. Kita perlu menggambarkan dalam fikiran kita tentang apa yang kita mahukan. Sesuatu yang kita hajati pasti akan menemui rintangan. Hal yang demikian akan menyebabkan kita sentiasa bersedia menghadapi tekanan yang bakal menjelma. Oleh sebab kita telah bersedia, kadang kala kita berasa seronok dengan tekanan yang bakal ada.

Ramai yang boleh bekerja di bawah tekanan. Namun begitu, ramai juga yang gagal ketika menghadapi tekanan atau stress. Dalam hal ini, kita perlu ada pegangan. Sesungguhnya arahan dan ajaran yang ada dalam SC sangat sesuai dan boleh dijadikan pegangan bagi menjadikan diri kita sentiasa bersedia untuk mengatasi segala bentuk tekanan yang ada. Saya akan membincangkan kenyataan ini dalam tulisan seterusnya.

Ramai dalam kalangan rakan-rakan saya yang menghadapi stress kerana gagal untuk menyesuaikan diri dengan masalah yang ada. Itu sebabnya betapa pentingnya kita merapatkan diri dengan guru yang sebenar-benar guru, atau merapatkan diri dengan sahabat tolan yang boleh dianggap sebagai penenang utama. Apabila melihat wajah mereka, hati kita akan berasa lega. Masalah yang timbul akan terungkai apabila berbincang dengan mereka. Pilihlah jalan yang benar-benar dapat mengatasi masalah  kita supaya kita dapat mengatasi stress atau tekanan yang dihadapi.

Segala-galanya bergantung pada diri kita. Kalau kita ingin menyelesaikan tekanan yang dihadapi maka tekanan itu boleh dihadapi. Pada hakikatnya, kitalah yang membentuk suasana yang ada di sekeliling kita. Kesombongan yang terpancar dari diri kita akan membentuk suasana sekitar yang tidak menyenangkan. Riaksi orang lain akan berbalik pada kita. Sebaliknya, sifat gembira dan rasa rendah diri yang ada pada kita, pasti juga akan mempengaruhi suasana yang ada di sekeliling kita. Riaksi orang sekitar juga akan berbeza. Pastinya juga riaksi tersebut akan menyenangkan diri kita dan dapat mengurangkan tekanan pada diri kita sendiri.

Apapun tindakan yang bakal kita lakukan, jika kita terus-menerus merintih atas apa yang kita tanggung maka berterusanlah kita berada dalam suasana stress yang berpanjangan. Akhirnya kita yang menanggung beban fikiran yang akan membantutkan kehebatan kita. Jiwa akan terganggu. Kita akan kehilangan kawan dari masa ke masa. Tekanan akan bertambah dan akhirnya kita akan berada dalam suasana yang merugikan.

Oleh itu, sesuaikanlah diri kita dengan situasi yang ada. Setiap masalah yang timbul, perlu diselesaikan menurut situasi yang ada. Lain masalah maka lainlah cara penyelesaiannya.  Pucuk pangkalnya banyak bergantung pada erti kesabaran. Orang yang sabar adalah orang yang mengalah pada satu tahap bagi membolehkannya menyusun strategi bagi mengatasi segala rintangan yang ada.

Jangan lupa erti keseronokan dan kesukaan pada diri kita. Diri kita sendiri yang akan menentukan terbentuknya suasana keseronokan atau tidak. Jangan jadikan sesuatu cabaran itu mencabut keseronokan kita. Sentiasalah mencipta keseronokan. Saya telah bincangkan pelbagai cara untuk mencipta keseronokan dalam tulisan yang lalu.

Walau bagaimanapun, selalulah berada pada fikiran kita.” Tidak semua yang kita suka, kita dapat. Tapi, sukalah dengan apa yang kita telah dapat.”

Orang yang bersyukur pada Tuhan sentiasa menerima seadanya. Sama ada orang sekelilingnya atau orang kanannya atau anugerah bentuk fizikal yang lainnya atau atau yang lain. Mereka tidak akan merintih. Sebaliknya mereka berupaya untuk meletakkan sesuatu itu di tempat yang sepatutnya berdasarkan apa yang ada. Orang-orang ini akan sentiasa berada dalam suasana atau keadaan yang tenang. Ketenangan yang wujud akan menjadikan dirinya berupaya menghadapi sebarang bentuk tekanan atau stress.

Kesimpulannya, selagi kita bernyawa, tekanan atau stress pasti akan tiba. Hanya kita sahaja yang boleh mengatasi atau mengurangkannya. Kita boleh meluahkan perasaan kita pada orang lain. Namun, pada hakikatnya kitalah yang sebenarnya berperanan untuk mengatasi sebarang masalah yang ada. Janganlah jadikan stress yang kita hadapi menyebabkan kita akan memencilkan diri kita sendiri. Hal yang demikian akan menyebabkan kita membunuh kehebatan diri kita yang ada. Tingkatkan usaha untuk menghadapi segala tekanan yang ada.

Penglibatan kita dalam dunia persilatan bukanlah satu perkara mudah. Setakat belajar dan kemudiannya meninggalkan persilatan, tidak menimbulkan sebarang masalah. Tekanan hanya akan timbul ketika ada penentangan atas penglibatan kita tersebut sama ada dari kedua ibu bapa atau isteri kita sendiri. Sebaliknya penglibatan secara berterusan pasti akan mengundang tekanan. Hal yang demikian kerana penglibatan yang berkenaan bermakna wujudnya keperluan untuk mempertahankan kehebatan silat yang kita miliki atau yang kita ceburi.

Walau bagaimanapun, dalam konteks persilatan SC, falsafah dan prinsipnya yang ada, amat mencukupi. Jika kita pegang sebaik-baiknya maka akan wujudlah ketenangan bagi diri kita sebagai Jurulatih atau sebagai pendokong SC.

Kita perlu yakin dengan ilmu yang kita pelajari. Istilah Cekak itu ditafsirkan hingga menjadikan perbuatan kita melibatkan diri dalam dunia persilatan, tidak sia-sia. Kita tahu betapa bertuahnya kita melibatkan diri dalam persilatan SC. Hal yang demikian menjadikan kita berasa akan tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu SC yang ada pada diri kita kepada masyarakat umum yang lain. Ketika usaha-usaha itu dilakukan, pastinya kita akan menghadapi banyak rintangan. Oleh sebab kita tahu betapa pentingnya ilmu SC disebarkan, maka sebarang bentuk rintangan yang timbul akan dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Hal yang demikian akan menjadikan diri kita bersifat tenang. Malah hasil usaha kita itu akan memberi kepuasaan maksimum pada diri kita yang berusaha keras mengembangkan SC dari masa ke masa.

Kita buktikan betapa silat itu gerak. Gerak silat adalah berdasarkan pergerakan dua kaki dan dua tangan. Sebutlah apa jenama silat sekalipun. Pastinya pergerakan silat itu bermula dari pergerakan kaki dan tangan. Hal yang demikian akan menjadikan kita berada dalam keadaan tenang ketika mendengar nama-nama silat yang hebat-hebat. Sesungguhnya pergerakan silat-silat berkenaan masih lagi berdasarkan pergerakan kaki dan tangan. Oleh sebab SC berpaksikan kajian pada pergerakan dua kaki dan dua tangan, maka kita tidak menghadapi masalah psikologi dalam menghadapi apa jenis jenama persilatan sekali pun.

Saya hanya menyentuh sekumit pengajaran yang wujud dalam SC yang membolehkan kita bersifat tenang dalam usaha-usaha kita untuk menyebarkan SC. Banyak ajaran lain yang ada dalam SC, boleh dijadikan panduan dan pegangan untuk mewujudkan sifat tenang ketika kita memegang amanah menyebarkan SC. Cuma, yang pentingnya ketika kita memegang amanah untuk menyebarkan SC, fikiran kita perlu sentiasa bersifat positif dan berpeganglah pada adat dan adab yang ada dalam SC seperti yang diajar oleh Guru Utama. Jangan lawan guru. Rugi. Sekian setakat ini.

 
Comments Off on 18.1 MENGURUS TEKANAN / STRESS II

Posted by on 25/10/2011 in Persilatan

 

18.0 MENGURUS TEKANAN / STRESS I

          Setiap manusia yang dinamakan manusia pastinya akan sentiasa menghadapi masalah. Kehidupan sehari-hari akan banyak mempengaruhi masalah yang kita hadapi.

Semasa menuntut, kita menghadapi masalah untuk mendapatkan kelulusan. Berhempas pulas setiap hari. Setelah lulus, timbul masalah mendapatkan pekerjaan. Bila sudah stabil kita menghadapi masalah mencari pasangan. Setelah mendapat pasangan kita akan menghadapi masalah mendapatkan anak. Bila dapat anak timbul masalah bekenaan penjagaan, pelajaran dan masa depan dan seterusnya dan seterusnya hinggalah kita lenyap dalam alam dunia ini.

Masalah yang kita hadapi akan memberi tekanan atau stress kepada diri kita. Hal yang demikian akan banyak menganggu proses kehidupan kita. Ramai yang berpenyakit akibat tekanan yang menimpa dirinya. Keguguran rambut juga dikatakan hasil tekanan yang melampau pada seseorang itu.

Saya juga sebagai manusia biasa sentiasa menghadapi tekanan dan stress. Mungkin dalam perbincangan tulisan ini kita berkongsi bersama tentang kefahaman kita tentang tekanan atau stress yang kita hadapi. Sekurang-kurangnya dengan tulisan ini akan dapat memberi jalan keluar dan seterusnya mengurangkan masalah yang kita hadapi.

Kadang-kadang stres datang secara tiba-tiba. Hati berasa tidak seronok. Kita tidak tahu akan puncanya. Ada yang bangkit dari tidur terus berasa risau. Kerisauan itu menerbitkan tekanan. Ada yang berlangsung berhari-hari. Ketika itu fikirannya tertekan dan stress  yang dihadapi sungguh hebat sekali.

Saya berpendapat, kita perlu tahu akan punca tekanan yang sedang dihadapi. Mungkin di tempat kerja terdapat pelbagai punca yang boleh kita kesan. Misalnya kita stress kerana kerja yang dilakukan telah melewati masa yang ditetapkan. Deadlines yang ditetapkan telah gagal dipatuhi. Ada kalanya juga kita berasa stress apabila projek yang dipertangungjawabkan pada kita menemui kegagalan. Kadang kala kita berasa tidak cukup bersedia untuk mengambil satu-satu tugasan. Pada hal tugasan itu diserahkan kepada kita dengan satu kepercayaan yang penuh. Kita berasa bahawa kita tidak mampu untuk menjalankan amanah yang diberi. Tentunya hal yang demikian akan memberi tekanan yang hebat pada diri kita.

Pada mereka yang memburu pangkat, stress akan berlaku apabila orang berkenaan terlepas peluang kenaikan pangkat. Hati berasa tidak seronok kerana perasaan hampa. Tentunya keadaan itu memberi tekanan pada dirinya.

Ada yang berasa stress kerana terlalu letih membuat pelbagai jenis kerja di pejabat. Tambahan pula persekitaran kerja tidak selesa kerana kotor atau sesak dan sebagainya. Rakan sejawat, pelanggan dan orang atasan juga sering kali menjadikan diri kita berasa stress.

Dalam konteks persilatan SC, kita juga menghadapi stress. Hal yang demikian terpulanglah pada jawatan yang kita sandang. Kalau pemimpin cawangan, maka lain pula punca stressnya. Kalau kita bertugas sebagai Penyelia Kelas atau Jurulatih silat, punca stress yang kita hadapi pasti lain dari punca stress pada para penuntutnya.

Lihat saja perkembangan kelas latihan SC yang sering memberi stress kepada Penyelia Kelas atau Jurulatih yang berkenaan. Saya tulis berdasarkan pengalaman saya di satu masa dulu.

Bermula buka kelas pun akan mendatangkan stress. Kita memikirkan tentang jumlah penuntut baru yang akan sertai kelas. Kita juga akan menghadapi stress untuk mengadakan majlis ijazah pertama. Penetapan waktu yang sesuai antara masa guru utama dengan kehendak kita sering kali menimbulkan stress yang amat sangat. Setelah kelas berjaya dibuka, mengekalkan bilangan penuntut untuk  terus belajar SC, juga  memberi stress. Tekanan atau stress itu akan terus menerus timbul ketika menetapkan ijazah potong dan ijazah penamat. Semuanya akan menjadi punca kita stress.

Kalau kita telah tahu akan punca tekanan atau stress yang kita hadapi, maka carilah petua-petua yang membolehkan kita menghadapi stress. Sentiasalah ada dalam fikiran kita betapa pentingnya menjaga kesihatan kita. Akuilah stress yang dihadapi akan mengganggu kesihatan kita. Jangan biarkan stress yang timbul mengganggu  pemakanan dan tidur kita. Hal yang demikian akan menyebabkan diri kita akan terus berada dalam keadaan murung.

Ketika kita menghadapi stress, tingkatkan keyakinan diri. Keyakinan diri itu perlu diiringi dengan pemikiran yang positif. Tidak asa sesiapapun yang boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi melainkan diri kita sendiri. Tingkatkan hubungan dengan diri kita secara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Bukankah kita dilahirkan atas kehebatan bapa kita dan atas keberanian ibu kita. Kita berasal dari benih yang hebat. Maka teruskan kehebatan tersebut tanpa diganggu oleh tekanan yang ada. Seiring dengan itu, teruskan hubungan dengan rakan-rakan yang akrab dengan kita. Sekurang-kurangnya dengan cara berbincang kita akan dapat mengurangkan stress yang kita hadapi.

Kalau tugasan yang diberi menimbulkan stress yang hebat, berehatlah seketika. Ubah standard kita dalam menentukan kualiti. Kualiti yang kita inginkan biarlah realistik. Kita perlu menjangkakan perkara buruk supaya menyenangkan kita menghadapinya.

Menghadapi stress juga memerlukan kita mengawal emosi. Kawal emosi kita sepanjang masa. Ramai yang mengawal tekanan melalui bacaan Al Quraan, berzikir dan tidak kurang juga yang menjalankan upucara meditasi. Buatlah mana yang patut. Jangan lupa. Perbuatan kita itu perlu bersandarkan pada Allah.

Ada juga yang mengawal stress secara menjaga nafas diri. Mereka percaya bahawa nafas manusia ada dua jenis iaitu nafas betina dan nafas jantan. Kita akan berada dalam keadaan stress apabila nafas kita berada dalam suasana nafas betina. Jantankan nafas betina tersebut. Ada pelbagai cara. Mungkin agak sukar dinyatakan dalam tulisan ini. Saya rasa orang-orang lama yang pernah bergaul dengan Ustaz Hanafi akan faham apa yang saya maksudkan.

Ada juga antara kita yang mengawal stressnya dengan cara mencari hiburan sama ada pementasan atau menonton filem-filem. Cuma pada pengalaman saya, jadikan kegiatan tersebut sebagai hiburan yang boleh mengurangkan stress. Jangan ditonton filem-filem atau pementasan yang mengganggu emosi kita. Hal yang demikian akan menyebabkan stress kita bertambah dan bukannya berkurangan.

Selain daripada perbincangan di atas, sekali lagi pemikiran yang positif akan banyak membantu kita untuk mengatasi stress yang kita hadapi. Sarankan diri kita supaya sentiasa berfikiran positif. Terimalah seadanya. Lihatlah hikmah yang ada di sebalik sesuatu yang menimpa diri kita. Carilah kebaikan di sebalik keburukan. Kita perlu fokaskan kepada kekuatan dan bukannya kepada kelemahan.

Bersambung.

 

 
Comments Off on 18.0 MENGURUS TEKANAN / STRESS I

Posted by on 23/10/2011 in Persilatan

 

17.1 PRINSIP PEMBANGUNAN DIRI II

Dalam tulisan yang terdahulu, saya pernah menulis tentang proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas-kelas latihan silat dengan mengambil kira apa yang pernah saya lakukan dalam kelas saya sendiri. Nampaknya, kesan yang diperoleh amat membanggakan. Ahli-ahli silat yang ada dapat mengikuti kelas-kelas latihan silat tanpa membuang masa. Kebolehan mereka dapat dipupuk dari masa ke masa. Hingga waktu tamat, maka mereka telah berjaya menguasai pelajaran SC yang dikursuskan pada mereka hampir enam bulan lebih.

Pembangunan persatuan ada kaitan dengan program atau aktiviti yang dirancang. Sepanjang perkhidmatan saya sebagai pengerusi persatuan di peringkat cawangan, dasar saya adalah berpandukan pada prinsip pembangunan persatuan yang saya pimpin mesti selari dengan tenaga kepemimpinan yang ada di peringkat cawangan. Oleh sebab tenaga yang sedia ada agak terhad maka dasar kami di cawangan hanya tertumpu pada perkembangan silat sahaja. Aktiviti-aktiviti lain seperti jogathon dan sebagainya, terpaksa diketepikan.

Tindakan saya itu menjadikan peranan ahli-ahli yang memimpin persatuan lebih berfokas pada silat. Aktiviti yang berfokas dan terhad pada persilatan, telah menjadikan para pemimpin lebih menumpukan pada perkembangan silat. Secara langsung, hal yang demikian menjadikan kepakaran mereka untuk mengembang dan memantapkan bidang persilatan di peringkat cawangan lebih bermakna. Hal yang demikian juga menjadikan penghasilan kerja dalam aktiviti persilatan lebih cemerlang.

Prinsip budaya cemerlang di peringkat cawangan dapat dipraktikkan dengan tersusun dan sempurna. Wujud pelakuan baik yang menjadi amalan seluruh ahli dalam cawangan. Pelakuan itu dapat dipupuk dadi masa ke masa kerana kerja-kerja persatuan adalah lebih berfokas. Kerja-kerja yang dilakukan dapat dihasilkan dengan penuh kesungguhan, kesukaan, kemanisan, kepuasan dan kehebatan luar biasa. Penghasilan kerja adalah  terbaik, terpuji dan berkualiti. Semua pihak dalam pengurusan tertinggi hinggalah kepada pengurusan pelaksana, akan sentiasa mencari kesempurnaan dengan mengamalkan nilai dan peraturan yang ditetapkan bersama.

Kita perlu sedar betapa kehebatan kita bersama di peringkat persatuan banyak bergantung pada sikap yang sedia ada. Kemajuan persatuan kita dan kemahuan untuk berjaya mestilah atas usaha sama daripada semua orang. Masing-masing ada peranannya untuk mempastikan segala tanggungjawab yang diamanahkan dapat dijalankan dengan baik dan berkesan.

          Setiap kelas silat yang kita kendalikan pastinya akan menghadapi cabaran. Salah satu cabarannya ialah para ahli silat yang tidak sama dari segi kebolehan bersilat. Cabaran yang sebegini adalah merupakan satu masalah jika tidak dapat dikendalikan dengan betul. Ramai antara Jurulatih yang tidak mempedulikan perbezaan kebolehan yang ada pada anak didiknya. Hal yang demikian menyebabkan pengajaran yang berlaku dalam kelas silat adalah sama sahaja tanpa merujuk pada kebolehan ahli yang berbeza-beza. Kesannya adalah pelbagai. Salah satu kesan negatif yang timbul ialah ahli yang berasa tidak dapat mengikuti kelas akan mengundur diri dari kelas latihan. Tentunya pengunduran mereka itu akan merugikan persatuan kita.

Oleh itu, saya selalu tekankan betapa penyelesaian masalah dalam kalangan penuntut kita perlu dari segi punca-puncanya , bukan gejala-gejalanya. Maknanya, jangan melihat pada boleh atau tidak ahli berkenaan melakukan gerak-gerak yang ada dalam SC. Lihat juga pada punca yang menyebabkan ahli berekenaan gagal untuk melakukan gerak-gerak buah SC. Misalnya panjang pendek kaki atau tangan, saiz badan atau perut dan pelbagai faktor fizikal yang ada. Kesemua bentuk fizikal yang ada pada anak didik kita adalah merupakan punca utama masalah yang menyebabkan kecepatan atau kelembapan melakukan gerak-gerak buah dalam SC. Selesaikan masalah itu terlebih dahulu. Salah satu cara penyelesaiannya ialah dengan menyesuaikan bentuk-bentuk latihan dengan keadaan fizikal seseorang ahli itu.  Buah-buah SC adalah pelbagai bentuk. Sesuaikan bentuk fizikal penuntut dengan kerasian buah SC.

Maklumat balik yang berterusan, penting untuk pembangunan kemajuan persatuan kita dan kemajuan para ahli, terutama yang sedang menuntut SC. Kita tidak boleh memisahkan antara pengurusan atasan dengan pengurusan pertengahan atau pengurusan lapisan pelaksana. Di peringkat cawangan, Presiden persatuan adalah pembuat dasar pelaksanaan aktiviti SC. Beliau akan dibantu oleh ahli-ahli  jawatankuasa persatuan untuk aktiviti persatuan dan para Jurulatih dan Penyelia Kelas untuk aktiviti persilatan. Kumpulan ini adalah merupakan golongan pertengahan yang merangka strategi utuk pelbagai aktiviti yang dirancang. Para ahli yang lain, termasuk ahli-ahli silat yang sedang menuntut adalah merupakan golongan pelaksana. Mereka akan melaksanakan strategi yang dirancangkan untuk diri mereka sendiri.

Orang-orang atasan yang memimpin persatuan di peringkat cawangan, perlu menyedari betapa pentingnya hubungan akrab dengan barisan kepemimpinan di peringkat pusat. Kita tidak boleh memencilkan diri dan tidak melibatkan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak pusat. Kita perlu mempercayai bahawa pihak-pihak luar daripada cawangan kita mempunyai sumber tenaga yang dapat membantu pengurusan cawangan kita sendiri.

Saya berasa yakin, dengan pegangan yang ada seperti yang saya bincangkan dalam tulisan di atas, pembangunan diri para ahli akan dapat dipupuk dari masa ke masa. Lebih ramai dalam kalangan ahli dapat dihebatkan maka sumbangan mereka akan dapat dirasai oleh pihak cawangan itu sendiri. Kehebatan mereka akan memberi sumbangan kepada kemantapan persatuan. Tentunya kerja-kerja yang diamanahkan akan berjalan dengan baik. Hal yang demikian akan menjadikan cawangan kita berkualiti.

Pupuklah dalam kalangan ahli-ahli kita dengan satu semangat kerja yang hebat. ”Janganlah kita hanya membuat sesuatu kerja berdasarkan apa yang disuruh sahaja atau sebagai seorang yang mahu membuat apa yang disuruh sahaja. Janganlah melihat apa yang telah diusahakan tapi lihatlah juga apa yang belum diusahakan.”

Kerja-kerja yang dilakukan itu jangan dibiarkan sahaja tanpa ada sifat bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab adalah mereka yang mengambil berat. Dalam hal ini jadikan kerja yang dibuat sebagai hobi. Kalau sesuatu pekerjaan itu dijadikan hobi maka perbuatan yang dilakukan akan menjadi ikhlas tanpa mengharapkan pulangan. Orang yang mempunyai hobi pasti akan melakukan kerja-kerja itu dengan penuh dedikasi tanpa mempedulikan apa orang lain akan kata. Hanya mereka sahaja yang memahaminya. Manusia toksid akan terhalang untuk membantutkan hobi mereka itu.

Kita boleh lihat betapa mereka yang mempunyai hobi memancing akan sanggup mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit bagi memenuhi hobi mereka itu. Walaupun pulangannya tidak seberapa, namun mereka mendapat kepuasan yang maksimum. Proses kerja dilakukan dengan sempurna. Peralatan memancing adalah lengkap. Strategi memancing adalah mantap.  Kalaulah usaha-usaha membangunkan diri anak didik kita dijadikan hobi, pasti usaha-usaha yang kita lakukan menampakkan kemantapan. Hal yang demikian kerana kita pastinya sentiasa memberi tumpuan yang berfokas dengan susunan strategi yang mantap. Sekian.

 
Comments Off on 17.1 PRINSIP PEMBANGUNAN DIRI II

Posted by on 09/10/2011 in Persilatan