RSS

21.1 PERTEMUAN DAN PERPISAHAN II

11 Nov

Dalam tulisan ini saya cuba mengajak para pembaca sekalian memahami tentang perangai manusia pengikut yang wujud dalam mana-mana persatuan. Kefahaman ini berdasarkan pengalaman saya menghadiri kursus sama ada dalam atau luar negara. Kefahaman mengenainya akan banyak membantu apabila kita diberi tanggungjawab untuk memimpin persatuan,

Semakin lama maka semakin saya mengerti betapa pepecahan dalam satu-satu persatuan atau orghanisasi itu adalah merupakan perkara mesti. Hal yang demikian akan berlaku jika kepemimpinan atasannya tidak mengawal para pengikutnya  dengan sebaik mungkin. Dalam hal yang demikian, saya amat mengkagumi corak kepimpinan Ustaz yang berjaya mengawal ahli-ahlinya. Mungkin Ustaz tidak merujuk pada mana-mana teori kepimpinan yang ada. Kewibawaan Ustaz sendiri menjadikan kehebatannya. Corak kepimpinannya saya jadikan rujukan dalam pengurusan saya mengendalikan organisasi atau institusi yang dipertanggungjawabkan. Saya telah menyentuh hal yang demikian dalam tulisan yang terdahulu.

Saya dapat simpulkan bahawa tindak balas pengikut atau ahli bagi satu-satu persatuan atau ahli bagi satu-satu organisasi itu banyak bergantung pada kepimpinan tertinggi. Jika kepimpinan itu dihormati atau ditakuti, gelagat ahli atau pengikut adalah lebih terkawal. Para pengikut yang ada tidak mudah menunjuk belang diri. Perangai buruk mereka lebih banyak tersimpan berbanding dengan perangai baik yang terpaksa dikeluarkan. Mungkin perangai baik tersebut adalah bersifat kepura-puraan kerana pemimpin atau ketua mereka amat digeruni atau ditakuti atau dihormati.

Walau bagaimanapun, sifat asli mereka tetap akan terserlah dari masa ke masa. Jika dapat dikesan awal maka mudahlah kepimpinan tertinggi itu membuat pelbagai tindakan, termasuk penyingkiran atau sebagainya. Jika gagal dikesan dari tahap awal, maka ahli berkenaan akan terus berkekalan menyebarkan pengaruh diri dan menunggu masa untuk menunjukkan belang.

Belang ahli-ahli yang hidup dalam suasana kepura-puraan sifat, mungkin ternyata apabila persatuan atau satu-satu organisasi itu  bertukar pemimpin. Jika pemimpin yang baru itu tidak menyamai atau dekat-dekat menyamai atau melebihi ketokohan atau kewibawaan pemimpon lama, maka ’gejala buruk’ pasti terjadi dari aspek kesetiaan. Hal yang demikian adalah terbukti berdasarkan pengalaman saya mengetuai banyak organisasi. Pengikut yang berkepentingan akan cuba sedayua upaya untuk menguasai pemimpin yang ada. Jika mereka gagal berbuat demikian maka mereka akan menimbulkan gejala penentangan. Jika tidak dibendung dengan segera, luka yang ada akan menjadi semakin parah. Akhirnya anggota badan terpaksa dipotong dan dipisahkan daripada anggota badan yang asal.

Begitulah kiasannya berbanding dengan persatuan. Apabila kegiatan dan tindak tanduk mereka tidak dapat dibendung atau dikawal, maka mereka akan terus berperanan sebagai pemecah belah. Banyak fitnah dan anggapan buruk disebarkan sebagai maksud mempersoalkan kepimpinan yang ada. Semakin lama maka semakin bertapak pengaruh mereka dalam pemikiran kalangan ahli-ahli yang lain. Maka wujudlah keadaan pecah belah yang berakhir dengan perpisahan persatuan. Diri pertualang akan dijadikan pemimpin baru. Mereka berasal dari golongan pengikut yang dapat melonjakkan diri melalui pelbagai strategi diri.

Dalam pengurusan persatuan atau organisasi, penekanan banyak diberi pada aspek kepimpinan tertinggi pengurusan. Banyak teori kepimpinan yang disogokkan pada peserta kursus untuk mengajar sifat pemimpin yang baik. Selalu disarankan pada peserta kursus betapa seorang pemimpin itu juga adalah bertindak sebagai ketua. Manakala eorang ketua itu tidak semestinya seorang pemimpin.

Walau bagaimanapun, sepanjang pengalaman saya, kita tidak banyak mendedahkan para ahli persatuan atau ahli satu-satu organisasi itu tentang peranan pengikut yang baik atau teori-teori kepimpinan yang perlu ada pada setiap pengikut. Kalaupun disentuh tentang peranan pengikut, sentuhan itu berbentuk lapisan hyang amat tipis tanpa ada penekanan yang khusus.

Persatuan  SC juga kerap kali mengadakan kursus-kursus pada ahli-ahlinya. Carilah peluang untuk mengadakan kursus yang menegaskan tentang peranan ahli-ahli sebagai pengikut persatuan dan pengikut persilatan. Tekankan adat dan adab dalam persilatan dan nilai dan etika  dalam persatuan. Dedahkan pelbagai teori tentang pengikut. Hal yang demikian akan membolehkan para ahli membuat bandingan antara teori yang ada dengan kenyataan diri mereka yang sebenarnya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, hal yang demikian akan memberi banyak faedah pada keutuhan dan kemantapan satu-satu persatuan atau satu-satu organisasi itu.

Itu sebabnya kita perlu kenal pasti golongan-golongan pengikut yang ada bersama kita dalam mana-mana persatuan atau orghanisasi itu. Kita fahami perwatakan mereka sama ada mereka boleh membantu kita secara ikhlas dan berterusan ataupun tidak. Jika kita tidak memahaminya, kita akan tenggelam dengan perwatakan mereka yang mungkin berpura-pura atau bermuka-muka.

Dalam tulisan ini, saya akan cuba menyentuh tentang sifat-sifat para pengikut yang ada berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh. Rupa-rupanya banyak teori tentang gelagat pengikut. Saya akan menyentuh beberapa pandangan yang ada buat renungan bersama. Bandingan sifat-sifat mereka dengan sifat yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan hal usaha-usaha yang sedemikian akan menjadikan kita menjadi seorang pengikut setia yang hebat. Kehebatan pengikut akan menghebatkan ketuanya. Secara langsung, persatuan atau organisasi yang terlibat akan turut menjadi hebat.

Pengikut yang hebat sentiasa berperanan mempastikan sesuatu itu berlaku dalam organisasinya. Mereka mengambil bahagian dan penglibatan mereka adalah secara maksimum dan secara total. Pengikut biasa hanya melihat sesuatui itu berlaku. Penyertaan mereka tersangat kurang dan terhad. Semangat bekerja tidak ada. Mungkin mereka ini lebih banyak bercakap dan mengeluarkan pendapat daripada lebih banyak bekerja dan membantu rakan-rakan kerja yang lain. Manakala pengikut yang haprak sentiasa berasa hairan tentang apa yang berlaku dalam persatuan atau dalam organisasinya. Penyertaan mereka boleh dikatakan tidak ada langsung. Peranan mereka boleh dianggap sebagai pohon dedalu yang menumpang hidup pada pokok yang ada. Kerja ditolak langsung. Sebaliknya mereka lebih menyindiri dalam alam mereka sahaja.

Saya pernah mendengar syarahan tentang perwatakan ABU dalam teori pengikut dalam satu-satu institusi atau organisasi atau persatuan. ABU dihubungkan dengan individu yang pernah wujud dalam sejarah tamadun manusia. Abu Bakar dilambangkan sebagai seorang pengikut yang sentiasa menurut arahan ketuanya dan membenarkan segala perbuatan atau perancangan yang dilakukan ketuanya demi kebaikan organisasi. Pengikut bersifat demikian lebih banyak bekerja atau menjalankan tugas atau menjalankan arahan daripada banyak bercakap. Tugasan yang diberi akan dipikul dengan sepenuh hati tanpa ada sebarang bantahan atau rungutan. Jika ada dalam kalangan ahli-ahli lain yang merungut atau menimbulkan penjelasan, kumpulan ABU ini akan memberi penjelasan. Mereka akan merasionalkan tindakan pemimpin atau ketua mereka.   Bersambung.

Advertisements
 
Comments Off on 21.1 PERTEMUAN DAN PERPISAHAN II

Posted by on 11/11/2011 in Persilatan

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: